Kiểm soát ô nhiễm nước

Giảm thiểu nước thải trong quy trình sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng vì mang lại lợi nhuận cho đơn vị sản xuất. Có nhiều cách giảm lượng nước thải: 1. Nghiên cứu và áp dụng các quy trình công nghệ không có nước thải. 2. Hoàn thiện các quá trình hiện có. 3. Nghiên cứu và áp dụng các thiết bị hiện đại. 4. Áp dụng thiết bị làm nguội bằng không khí. 5. Sử dụng lại nước thải sau xử lí trong hệ thống nước tuần hoàn và nước khép kín.

pdf70 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kiểm soát ô nhiễm nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên