Kiến trúc Active Directory

Các đặc trưng của Active Directory có thể được nhóm theo các phần sau: Dữ liệu trong Active Directory được nhóm theo bậc (hiierarchically). các đối tượng có thể được lưu trữ trong các đối tượng chứa khác thay vì có 1 danh sách người sử dụng lớn độc lập, những nười sử dụng có thể được nhóm vào trong một thể thống nhất.

pdf34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2292 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kiến trúc Active Directory, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan