Kinh nghiệm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ cho giảng viên một số nước trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam

Abstract The paper introduces the experience of improving scientific and technological research for lecturers in some countries. Based on this analysis, this study suggests recommendations for Vietnamese universities in this period. Keywords: scientific and technological research, quality of education, Viet Nam lecturers.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ cho giảng viên một số nước trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan