Lập trình hướng đối tượng (Object – Oriented Programming_OOP)

 Trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản về lập trình hướng đối tượng,  Phương pháp phát triển hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng.  Phương pháp phát triển phần mềm trên nền tảng NET FRAMEWORK.2.0 và kiến trúc thành phần (component-based)  Thiết kế và cài đặt ứng dụng trên kiến trúc 3-layer

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1623 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình hướng đối tượng (Object – Oriented Programming_OOP), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Lập trình hướng đối tượng (Object – Oriented Programming_OOP) Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa Giới thiệu môn học Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Mục tiêu  Trang bị cho sinh viên các nguyên lý cơ bản về lập trình hướng đối tượng,  Phương pháp phát triển hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng.  Phương pháp phát triển phần mềm trên nền tảng NET FRAMEWORK.2.0 và kiến trúc thành phần (component-based)  Thiết kế và cài đặt ứng dụng trên kiến trúc 3-layer Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Tài liệu học tập  Slide bài giảng Lập trình hướng đối tượng, Khoa CNTT- ĐHNH  Lập trình hướng đối tượng với C#, nhà sách Minh Khai  Jesse Liberty, Programming Csharp, 4th edition, Oreilly 2005  Erik Brown, Windows Forms Programming with C#, Manning Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Kiến thức nền tảng  Có kiến thức về cơ sở dữ liệu  Hiểu rõ các nguyên lý về hệ thống máy tính Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Nội dung môn học  Chương 1: Phát triển hệ thống hướng đối tượng và .Net FrameWork  Chương 2: Nền tảng ngôn ngữ C#  Chương 3:Xây dựng lớp – Đối tượng  Chương 4: Tính Kế thừa và Đa hình  Chương 5: Nạp chồng toán tử  Chương 6: Mảng, chỉ mục và tập hợp  Chương 7: Xử lý chuỗi Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Nội dung môn học  Chương 8: Lập trình trên Windows  Chương 9: Lập trình với Cơ sở dữ liệu  Chương 10:Case Study: Xây dựng ứng dụng với kiến trúc 3-Layer Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Đánh giá kết quả  Kiểm tra giữa kỳ: 30%  Bài tập lớn: 30%  Thi kết thúc học phần: 40% Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Ngân hàng TP.HCM Liên hệ với giảng viên  Họ tên giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa  Email: khiemhoa@buh.edu.vn  Website: https://sites.google.com/site/khiemhoa/home
Tài liệu liên quan