Lập trình mã nguồn mở Bài 10: News Feed

 Tạo Components News Feed chứa tin tức RSS lấy từ các trang web có cung cấp tin RSS.  Cấu hình và đưa menu chứa Components News Feed chứa tin tức RSS ra trang chủ.

pdf36 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1386 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình mã nguồn mở Bài 10: News Feed, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ Bài 10: News Feed Nguyễn Hữu Thể 2 News Feed Nội dung:  Tạo Components News Feed chứa tin tức RSS lấy từ các trang web có cung cấp tin RSS.  Cấu hình và đưa menu chứa Components News Feed chứa tin tức RSS ra trang chủ. 3 News Feed  Components > News Feed 4 News Feed  Components > News Feed 5 News Feed  News Feed đã tạo 6 News Feed  News Feed Category – Báo thanh niên 7 News Feed  News Feed Category – Báo vnexpress 8 News Feed  News Feed Category 9 News Feed – RSS ThanhNien Online  News Feed Category 10 News Feed – RSS ThanhNien Online  News Feed Category 11 News Feed – RSS ThanhNien Online  Copy link css, tạo News Feed – Khoa học 12 News Feed – RSS ThanhNien Online  Copy link css, tạo News Feed 13 News Feed – RSS VnExpress  Copy link css, tạo News Feed 14 News Feed – RSS VnExpress  Copy link css, tạo News Feed 15 Tạo menu – gắn RSS vào menu  Tạo menu con bên trong Main Menu 16 Tạo menu – gắn RSS vào menu  New 17 Tạo menu – gắn RSS vào menu  Chọn type, nhập link 18 Tạo menu – gắn RSS vào menu  Chọn type, nhập link 19 Tạo menu – gắn RSS vào menu  Trang chủ, xuất hiện menu News Feed 20 Tạo menu – gắn RSS vào menu  Chọn menu News Feed 21 Tạo menu – gắn RSS vào menu  Mở tin RSS CNTT - ThanhNien 22 Tạo menu – gắn RSS vào menu  Mở tin RSS Khoa học - ThanhNien 23 Single News Feed  Mở tin RSS Khoa học - ThanhNien 24 Single News Feed  Chọn, nhập thông tin 25 Single News Feed  Chọn, nhập thông tin 26 Cấu hình cho News Feed  Option 27 Cấu hình cho News Feed  Option 28 Cấu hình cho News Feed 29 Cấu hình cho News Feed 30 Cấu hình Menu Item News Feed 31 Cấu hình Menu Item News Feed 32 Cấu hình Menu Item News Feed 33 Cấu hình Menu Item News Feed 34 Cấu hình Menu Item News Feed 35 Cấu hình Menu Item News Feed 36 Cấu hình Menu Item News Feed
Tài liệu liên quan