Lập trình tiến hóa

Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa là một cuốn sách tập trung chủ yếu vào thuật giải di truyền. Lý thuyết, nguyên lý và cơ chế hoạt động của thuật giải di truyền được. trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hoá.

pdf50 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2925 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập trình tiến hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan