Luận án Chiến lược tài chính của tổng công ty thép Việt Nam trong quá trình hội nhập khu mậu dịch tự do Asean - AFTA

Trước năm 1986, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp. Hoạt động của các doanh nghiệp hầu hết theo các chỉ tiêu kế hoạch được áp đặt từ trên xuống. Các doanh nghiệp không phải mất công sức trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật việu mà chỉ tập trung vào vấn đề sản xuất theo các chỉ tiêu kế hoạch được Nhà nước giao. Hàng hoá giao dịch trên thị trường có chất lượng thấp, thiếu thốn trầm trọng. Từ năm1986, nền kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Nhà nước khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chủ động mở cửa thị trường trong nước, hợp tác và giao lưu quốc tế. Từ đó số lượng các doanh nghiệp mớikhông ngừng tăng lên,cùng với đó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp gia tăng để tìm kiếm thị trường, thu hút khách hàng về phía mình. Thực hiện chủ trương chủ động hội nhập kinhtế khu vực và quốc tế, những năm vừa qua Việt Nam đã tham gia vào nhiều tổ chức khu vực và quốc tế, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. Ngày 25/07/1995, nước ta đã chính thức gia nhập ASEAN, đồng thời tham gia Khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA). Từ ngày 01/01/1996, chúng ta bắt đầu thực hiện nghĩa vụ và các cam kết trong Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của ASEAN.Việc tham gia vào khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) cũng như tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới sau này cho phép chúng ta mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá nhưng đồng thời đòi hỏi chúng ta cũng phải mở cửa thị trường mạnh mẽ để cho hàng hoá của họ thuận lợi chảy vào Việt Nam. Trước một môi trường kinh doanh đang chuyển mình từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường tự do, để tồn tại và phát triển đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp Việt Nam phải có những thay đổi trong chiến lượckinh doanh cho phù hợp với thời kỳ mới. Việc chậm trễ trong nhận thức và chuyển dịch các chiến lược kinh doanh sẽ đưa đến những tổn thất to lớn không thể lường được.

pdf73 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2736 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chiến lược tài chính của tổng công ty thép Việt Nam trong quá trình hội nhập khu mậu dịch tự do Asean - AFTA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan