Luận văn Đánh giá công tác kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay và thực hiện nền kinh tế mở, cụ thể là Đại hội Đảng VI là cái mốc đánh dấu sự đổi mới nền kinh tế Việt nam. Sự chuyển mình sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Có thể nói, kế hoạch hoá là một công cụ để doanh nghiệp xác định chiến lược phát triển riêng cho mình và mang đặc trưng riêng. Gần đây công tác kế hoạch và lập kế hoạch có sự đổi mới là một thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tuy vậy, sau một thời gian thực hiện đổi mới công tác kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch hoá doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần đề cập tới và tiếp tục hoàn thiện trên phương diện nhận thức của người làm kế hoạch về phương pháp và nội dung làm kế hoạch.

doc34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2233 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá công tác kế hoạch tại Tổng công ty chè Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan