Luận văn Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ

Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa gắn liền với mở cửa thị trường và tự do hóa kinh tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trong hơn hai thập kỷ trở lại đây. Nó đã trở thành nhân tố bao trùm, làm thay đổi căn bản môi trường hoạt động, trật tự và cấu trúc kinh tế thế giới; và quan trọng hơn là nó đã thực sự trở thành động lực phát triển đối với kinh tế quốc gia, khu vực và thế giới. Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Sau hai mươi năm đổi mới nền kinh tế theo định hướng thị trường và lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm xung lực cho đổi mới và phát triển

doc103 trang | Chia sẻ: diunt88 | Lượt xem: 4125 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -----( ( (-----  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện TS. LÊ KHƯƠNG NINH NGUYỄN ĐỖ THÙY UYÊN MSSV: 4043491 Lớp: Tài chính ngân hàng 2 –K30 LỜI CẢM TẠ ((((((((((((((((((((( Sau 4 năm học tập và nghiên cứu tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Hôm nay, với những kiến thức đã học được ở trường và những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ em đã hoàn thành Luận văn Tốt nghiệp của mình. Nhân quyển luận văn này, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến: Quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy Cô Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, đã dầy công truyền đạt kiến thức cho em trong suốt bốn năm học tập tại trường. Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn đến Tiến sĩ LÊ KHƯƠNG NINH, Thầy đã nhiệt tình hướng dẫn và đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành luận văn này. Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các cô chú, các anh chị trong phòng Tín dụng và các phòng ban khác của Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em thực tập tại Ngân hàng giúp em có điều kiện hoàn thành Luận văn của mình. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức và thời gian thực tập có hạn nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em kính mong được sự đóng góp ý kiến của Quý Ngân hàng cùng Quý Thầy Cô để luận văn này hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thực tế hơn. Cuối lời, em kính chúc quý Thầy Cô Khoa KT-QTKD cùng Quý Cô Chú, Anh Chị tại Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ được dồi dào sức khỏe, công tác tốt, luôn vui vẽ trong cuộc sống và thành đạt trong công việc. Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Đỗ Thùy Uyên LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2008 Sinh viên thực hiện Nguyễn Đỗ Thùy Uyên NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP (((((((((((((((((((((((((((( Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2008 NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (((((((((((((((((((((((((((((( Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2008 Giáo viên hướng dẫn TS. Lê Khương Ninh NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (((((((((((((((((((((((((((((( Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2008 Giáo viên phản biện MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ……1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ……1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ……….. ……2 1.2.1. Mục tiêu chung ……… ……2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ……2 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ……2 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ….. ……2 1.4.1 Giới hạn không gian ……2 1.4.2 Giới hạn thời gian ……2 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ……3 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …....3 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu …....3 1.5.2 Phương pháp phân tích số liệu …....4 1.6 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ……5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ……7 2.1 KHÁI QUÁT VỀ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG ……7 2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng ……7 2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng ……7 2.3 Đối tượng và điều kiện vay tiêu dùng tại ACB ……7 2.2 PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG ……7 2.4.1 Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo ..................... ........8 2.4.2 Cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo ….. …....9 2.3 MỘT SỐ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI ACB . …..10 2.4 QUY TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI ACB …..12 2.4.1 Lập hồ sơ cho vay và phỏng vấn khách hàng .. …..13 2.4.2 Thẩm định cho vay …..14 2.4.3 Phê duyệt tín dụng …..17 2.4.4 Thương lượng các điều kiện vay …..18 2.4.5 Giải ngân …..18 2.5 NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG ......19 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ …..20 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP Á CHÂU ………………………....20 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển …..20 3.1.2 Cơ cấu tổ chức và nguồn lực nhân sự …..22 3.1.3 Các sản phẩm dịch vụ chính …. …..24 3.1.4 Mạng lưới phân phối và các đối tượng chiến lược .. …..24 3.1.5 Khái quát về NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ … …..25 3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM (2005-2007) …..30 3.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ qua ba năm …… …..30 3.2.2 Tình hình huy động vốn của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ qua ba năm …… …..33 3.2.3 Tình hình sử dụng vốn của NHTMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ qua ba năm …… …..36 3.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA BA NĂM …..38 3.3.1 Thực trạng thị trường tiêu dùng hiện nay …..38 3.3.2 Thực trạng tín dụng tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ 40 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG …..53 4.1 NHÓM CÁC NHÂN TỐ KHÁCH QUAN …..53 4.2 NHÓM CÁC NHÂN TỐ CHỦ QUAN 57 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẺ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG …..60 5.1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ 61 5.1.1 Nâng cao vai trò của hệ thống tính điểm tự động đối với tín dụng tiêu dùng 61 5.1.2 Kiểm tra quá trình vay vốn, sử dụng vốn và quản lý giám sát tín dụng 65 5.1.3 Tăng cường tham gia các chế độ bảo hiểm tín dụng tiêu dùng66 5.2. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG 67 5.2.1 Xây dựng thương hiệu ACB vững mạnh 67 5.2.2 Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng tại chi nhánh Cần Thơ 69 5.2.3 Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị nhằm phát triển sản phẩm tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ 69 5.2.4 Một số biện pháp khác 71 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ….73 6.1. KẾT LUẬN … ….73 6.2. KIẾN NGHỊ …….. ….74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng Tên bảng Trang Trình độ chuyên môn và ngoại ngữ của nhân viên ACB Cần Thơ 29 Kết quả hoạt động kinh doanh của ACB Cần Thơ qua ba năm 30 Tình hình huy động vốn của ACB Cần Thơ qua ba năm 33 Tình hình sử dụng vốn của ACB Cần Thơ qua ba năm 36 Tốc độ tăng trưởng tỷ số giá tiêu dùng qua các năm 39 Đánh giá chất lượng các khoản mục cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ 42 Tỷ trọng vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ ba năm qua 43 Tình hình vay tiêu dùng tại ACB Cần Thơ qua ba năm 45 Biểu lãi suất cho vay tiêu dùng thế chấp tại ACB Cần Thơ 48 Các yếu tố cho việc dự đoán chất lượng tín dụng tiêu dùng 62 DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng 12 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu 22 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ 26 Lợi nhuận ròng của ACB Cần Thơ qua ba năm 31 Sự biến động doanh thu và chi phí qua các năm 32 Cơ cấu nguồn vốn huy động qua các năm 34 Tình hình cho vay và thu nợ qua các năm 37 Tỷ lệ khách hàng vay tiêu dùng tại các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ hiện nay 41 9 Tỷ trọng vay tiêu dùng tại ACB Cần thơ qua ba năm 44 10 Mục đích vay tiêu dùng của khách hàng 46 11 Doanh số cho vay tiêu dùng thế chấp qua các năm 47 12 Doanh số cho vay tiêu dùng tín chấp qua các năm 51 13 Tố độ giảm nợ quá hạn của khoản vay tiêu dùng thế chấp và tín chấp 52 13 Các nhân tố tác động đến quyết định vay của khách hàng 58 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Á Châu AO Nhân viên thẩm định BTD Ban tín dụng CBCNV Cán bộ công nhân viên ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng Loan CSR Nhân viên dịch vụ khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo UBND Ủy ban nhân dân CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa gắn liền với mở cửa thị trường và tự do hóa kinh tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trong hơn hai thập kỷ trở lại đây. Nó đã trở thành nhân tố bao trùm, làm thay đổi căn bản môi trường hoạt động, trật tự và cấu trúc kinh tế thế giới; và quan trọng hơn là nó đã thực sự trở thành động lực phát triển đối với kinh tế quốc gia, khu vực và thế giới. Việt Nam không phải là trường hợp ngoại lệ. Sau hai mươi năm đổi mới nền kinh tế theo định hướng thị trường và lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm xung lực cho đổi mới và phát triển. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, đời sống nguời dân ngày càng được cải thiện. Với vai trò là mạch máu cho quá trình vận hành nền kinh tế - hệ thống các tổ chức tín dụng, đứng đầu là các ngân hàng thương mại đã đóng góp một phần to lớn vào sự tăng trưởng và phát triển đó. Tuy nhiên trong môi trường cạnh tranh hiện nay, để giữ vững vị thế các ngân hàng thương mại phải không ngừng phát triển, cải thiện các sản phẩm dịch vụ, làm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Với phương châm “Ngân hàng của mọi nhà” ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động, chính vì thế ACB đã được bình chọn là ngân hàng thương mại cổ phần tốt nhất Việt Nam vào năm 2006. Có được thành công này là sự đóng góp không nhỏ của các chi nhánh và phòng giao dịch ACB trên cả nước. Chi nhánh ACB Cần Thơ là một điển hình. Với các dòng sản phẩm đa dạng như huy động vốn, cho vay, bảo lãnh thanh toán, tài trợ xuất khẩu... Hàng năm ACB chi nhánh Cần Thơ đã mang về một khoản lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng. Một trong những khu vực được đánh giá là năng động nhất ở ACB chi nhánh Cần Thơ là khu vực cho vay, trong đó cho vay tiêu dùng luôn là sản phẩm có số lượng khách hàng vay đông nhất và mang lại lợi nhuận cao.Tuy nhiên việc đánh giá các khoản cho vay tiêu dùng quả thật không đơn giản với nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan xuất phát từ phía bên ngoài và bên trong nội bộ ngân hàng. Chính vì những lý do nêu trên, đề tài “Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ” được thực hiện nhằm giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm này, góp phần gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng và giúp ACB nói chung và ACB chi nhánh Cần Thơ nói riêng trở thành một trong những ngân hàng có sản phẩm cho vay tiêu dùng phát triển nhất Việt Nam. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Định hướng phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ACB chi nhánh Cần Thơ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu chung trên cần có các mục tiêu cụ thể như sau - Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007. - Phân tích các nhân tố tác động: các nhân tố khách quan từ môi trường bên ngoài và các nhân tố chủ quan xuất phát từ nội bộ ngân hàng. - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ACB chi nhánh Cần Thơ. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng như thế nào? - Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả loại hình cho vay này? - Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng là như thế nào? - Các giải pháp nào để giảm thiểu các nhân tố ảnh hưởng tiêu cực cũng như gia tăng các nhân tố ảnh hưởng tích cực? 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Giới hạn không gian Đề tài nghiên cứu về sản phẩm cho vay tiêu dùng được thực hiện tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ. 1.4.2 Giới hạn thời gian Đề tài được thực hiện trong vòng 3 tháng từ ngày 11/02/2008 đến ngày 09/05/2008 với số liệu được thu thập tại ngân hàng từ năm 2005 đến năm 2007. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu Tình hình hoạt động kinh doanh, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn và các vấn đề liên quan đến cho vay tiêu dùng tại ngân hàng. 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.5.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp Sử dụng phương pháp Bàn giấy (Desk research): phương pháp này có tên gọi xuất phát ở chỗ người nghiên cứu có thể ngồi tại bàn giấy của mình để tiến hành nghiên cứu không cần ra hiện trường. Muốn vậy người người nghiên cứu phải sử dụng thông tin có sẵn khác nhau, không phải do tự mình điều tra cho đề tài nghiên cứu. Ở luận văn này, sử dụng các số liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sau: - Nguồn thông tin bên trong ngân hàng: là các số liệu và tài liệu do ngân hàng cung cấp như doanh số cho vay tiêu dùng qua các năm, doanh số thu nợ, dư nợ, cơ cấu tổ chức, cơ cấu nhân sự của ngân hàng... - Nguồn thông tin bên ngoài: được thu thập từ các loại sách báo, tạp chí, từ trang web của các ngân hàng như thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... 1.5.1.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp khách hàng đang giao dịch với ACB chi nhánh Cần Thơ.  Hoạch định công tác thu thập số liệu sơ cấp Soạn thảo bản câu hỏi nghiên cứu. Chọn mẫu điều tra: + Đối tượng mẫu: Khách hàng đang vay tiêu dùng tại bất kỳ một ngân hàng nào trên địa bàn thành phố Cần Thơ. + Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện phi xác suất. Nghĩa là các đơn vị mẫu được chọn ở tại một địa điểm vào một thời gian nhất định (phỏng vấn khách hàng ngay sau khi giải ngân xong). + Cỡ mẫu: 40 - Điều tra thực địa, thu thập số liệu Thời gian dự kiến là 01tuần (từ ngày 24/03/2008 đến 31/03/2008). 1.5.2 Phương pháp phân tích số liệu 1.5.2.1 Đối với số liệu thứ cấp Sau khi được ngân hàng cung cấp và thu thập từ các nguồn bên ngoài, sẽ tiến hành phân loại, hệ thống, kiểm tra sau đó sử dụng phương pháp tỷ trọng, phương pháp so sánh để phân tích về thực trạng của khoản vay tiêu dùng tại ngân hàng. Phương pháp tỷ trọng Xác dịnh phần trăm của từng yếu tố chiếm được trong tổng thể các yếu tố đang xem xét phân tích. Phương pháp so sánh - Khái niệm Là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp đơn giản và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực kinh tế vĩ mô. - Nguyên tắc so sánh + Tiêu chuẩn so sánh Chỉ tiêu kế hoạch của một kỳ kinh doanh Tình hình thực hiện các kỳ kinh doanh đã qua Chỉ tiêu của các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành Chỉ tiêu bình quân của ngành Các thông số thị trường Các chỉ tiêu có thể so sánh được + Điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu so sánh được phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian; cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán; quy mô và điều kiện kinh doanh. - Các phương pháp so sánh + Phương pháp so sánh số tuyệt đối Là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. F = Ft– F0 Trong đó: Ft là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ phân tích F0 là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ gốc + Phương pháp so sánh số tương đối Là kết quả của phép chia giữa trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế.  1.5.2.2 Đối với số liệu sơ cấp Tiến hành kiểm tra chỉnh lý các dữ liệu (làm sạch dữ liệu) đã thu thập được trong quá trình phỏng vấn. Sau đó tiến hành mã hóa số liệu, nhập số liệu vào máy tính. Sử dụng phần mềm thống kê SPSS để phân tích dữ liệu, phát triển các mô hình. Cuối cùng là tóm tắt các kết quả phân tích được, hình thành biểu bảng và diễn giải kết quả. 1.6 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU Đề tài có sự tham khảo các tài liệu sau: - Thái Phương Thảo (2007), “Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ”, Tiểu luận tốt nghiệp, Giáo viên hướng dẫn ThS. Phạm Thị Thu Trà, Đại học Cần Thơ. Bài viết phân tích về tình hình huy động vốn, cho vay và các chính sách tín dụng tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ trong 2 năm 2005 và 2006. Qua phân tích và tìm hiểu thực tế tại ngân hàng tác giả đã có những nhận xét và đánh giá sau: + Tình hình tài chính của ngân hàng khá bền vững và biến động theo xu hướng tích cực. Vốn huy động chi nhánh năm sau cao hơn năm trước và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn, số dư tiền gửi cao. + Chính sách huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng rất hiệu quả, phù hợp với khả năng và vị thế của mình. + ACB Cần Thơ rất xem trọng nhân tố con người, xem đó là nhân tố quyết định thành công của đơn vị. Nhân viên chi nhánh được quan tâm đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ. + Tuy nhiên do các tác nhân khách quan và chủ quan tác động, ngân hàng cũng có một số hạn chế như: Vốn huy động tăng nhưng phần lớn nguồn vốn ngắn hạn chiếm đa số trong khi đó nguồn vốn trong dân cư là không nhỏ, tác giả cho rằng chi nhánh nên chủ động hơn trong việc thu hút khách hàng, mở rộng thị phần tín dụng. Nợ quá hạn vẫn phát sinh, các chiến lược quãng bá vẫn chưa thật sự có hiệu quả... + Tóm lại tác giả nhận định rằng ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cần Thơ là một ngân hàng có tiềm năng phát triển ở thành phố. Do các dịch vụ khách hàng luôn cải tiến. Trong tương lai có thể là mục tiêu cạnh tranh với các NHTM trên địa bàn thành phố, nếu từng bước khắc phục được các hạn chế và hoàn thiện dần cơ chế hoạt động của mình. - Tác giả Quỳnh Đan (2007), “14 năm ACB một cuộc chạy tiếp sức”, Bản tin ACB tháng 06/2007. Bài viết là cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Mộng Hùng về quá trình hình thành và phát triển của ACB trong 14 năm qua. Những thành tựu đạt được cũng như những khó khăn đã trải qua, định hướng phát triển trong những năm sắp tới. Qua bài viết tác giả giúp người đọc hiểu được: Bằng cách nào NHTMCP Á Châu đã trở thành NHTMCP số một ở Việt Nam về tổng tài sản và lợi nhuận. Đâu là nhũng yếu tố tạo nên sự thành công của ACB trong 14 năm qua và cho chặng đường phía trước... Câu trả lời chính là sự lãnh đạo tài tình của Hội đồng quản trị, nguyên tắc điều hành minh bạch cao và quản trị tốt, hoạch định chiến lược kinh doanh cho ngân hàng phù hợp và có hiệu quả, sự liên kết đồng tâm của nhân viên, có chính sách để khuyến khích nhân viên, nắm bắt nhu cầu để phục vụ tốt khách hàng... Qua bài viết tác giả cũng nhận thấy được ACB có một chiến lược tín dụng thận trọng – luôn duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI ACB 2.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng để khách hàng sử dụng vào mục đích tiêu dùng như mua sắm vật dụng gia đình, sữa chữa nhà ở, mua xe, mua nền nhà, làm kinh tế hộ gia đình, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi... mà có thể cần hoặc không cần tài sản đảm bảo. 2.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng Từ trước đến nay cho vay tiêu dùng vẫn được các ngân hàng coi là khoản mục mang lại lợi nhuận khá cao, điều đó có nghĩa là nó đủ bù đắp chi phí huy động vốn của ngân hàng. Loại cho vay này đang chiếm một tỷ trọng đáng kể trong các loại cho vay hiện nay tại ACB. Tuy cho vay tiêu dùng thường chỉ là những món vay nhỏ, nhưng đây là loại cho vay có số lượng khách hàng nhiều nhất, phát triển tốt loại vay này sẽ góp phần quan trọng đưa tiếng nói của ngân hàng rộng khắp quần chúng nhân dân và từ đó ngân hàng sẽ thu dược lợi nhuận khả quan nhất. 2.1.3 Đối tượng và điều kiện vay tiêu dùng tại ACB Khách hàng vay vốn của ngân hàng phải hội đủ các điều kiện sau: - Người vay vốn là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không bị bệnh tâm thần có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Luật dân sự Việt Nam. - Có mục đích vay hợp pháp. - Có khả năng trả nợ. - Có giấy chứng minh nhân dân, có hộ khẩu thường trú tại địa phương hay làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở cùng địa phương với đơn vị tác nghiệp của ngân hàng. 2.2 PHÂN LOẠI CHO VAY TIÊU DÙNG Cho vay tiêu dùng được phân loại dựa vào tài sản đảm bảo khi vay. Cho vay tiêu dùng hiện nay tại ACB Cần Thơ được chia ra làm hai loại: - Cho vay tiêu dùng trong trường hợp có tài sản đả