Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội

Chương VII Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa Chương VIII Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa Chương IX Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

ppt20 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học An Giang Khoa Lý luận chính trị Người thực hiện: Trần Thanh Duy Đơn vị: Khoa Lý luận chính trịCHÀO MỪNG HỘI THI" THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ "Học phầnNhững nguyên lý cơ bảncủa chủ nghĩa Mác - LêninTrường Đại học An GiangKhoa Lý luận chính trịPHẦN BALÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNINVỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘIChương VIISứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩaChương VIIINhững vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩaChương IXChủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọngCHƯƠNG IXCHỦ NGHĨA XÃ HỘIHIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNGCNXH HIỆN THỰCSỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CNXH VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓTRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘIKHÁI QUÁT NỘI DUNGKết cấunội dungMụctiêuPhươngphápPhươngtiệnTrọngtâmIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXHCNTB – KHÔNG PHẢI LÀ TƯƠNG LAIXÃ HỘI LOÀI NGƯỜI1CNXH –TƯƠNG LAI CỦAXÃ HỘI LOÀI NGƯỜI2III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI- Hiểu được bản chất của chủ nghĩa tư bản và sự vận động đầy mâu thuẫn trong xã hội TBCN.- Nắm được xu thế phát triển khách quan của thời đại, nhất định xã hội loài người sẽ tiến lên CNXH.Kiến thức - Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa bản chất của CNTB và bản chất của CNXH. - Trang bị cho sinh viên biết vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin vào phân tích các vấn đề chính trị - xã hội hiện nay.Kỹ năng - Có niềm tin vào sự nghiệp xây dựng CNXH của Đảng và nhân dân ta. - Có thái độ tích cực học tập và rèn luyện. Đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, diễn biến hòa bình, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước.Thái độKết hợp các phương pháp: - Thuyết trình, diễn giải và đàm thoại. - Đặt vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Giáo trình hiện hành môn “Những NLCB của CN Mác-Lênin” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Một số tranh ảnh, đoạn phim để minh họa thực tiễn. - Các thông tin, tư liệu có liên quan đến trọng tâm nội dung bài học. Phạm vi ứng dụng công nghệphục vụ giảng dạy giáo án điện tử: - Sử dụng chương trình Powerpoint soạn thảo bài giảng. - Chèn hình ảnh, đoạn phim tư liệu, đoạn nhạc,hỗ trợ bài giảng. - Sử dụng các Trigger để liên kết nội dung trong Sline. - Sử dụng Hyperlink để liên kết đến các Sline nội dung cần thiết 1. Bản chất của CNTB. 2. Xu thế phát triển hệ thống CNXH trên TG trong thế kỷ XXI.III. TRIỂN VỌNG CỦA CNXHChủ nghĩa tư bản – không phải là tương lai của xã hội loài người:2. Chủ nghĩa tư bản – không phải là tương lai của xã hội loài người:III. Triển vọng củaChủ nghĩa xã hộiIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXHChủ nghĩa tư bản – không phải là tương lai của xã hội loài người:III. Triển vọng củaChủ nghĩa xã hộia. Bản chất của chủ nghĩa tư bản không đổi: - CNTB không phải là chế độ xã hội tương lai của nhân loại bởi bản chất bóc lột, phản dân chủ, vô nhân đạo của CNTB không thay đổi. PTSXTBCNLLSXQHSXXHGCCNGCTSXH hóaCĐ chiếm hữu= CM XHCN - Chủ nghĩa tư bản với những mâu thuẫn bên trong không thể khắc phục.Biểu tình phản đối chiến tranh của Mỹ ở IRad.Đình công của công nhân Anh.Hình ảnh và bình luậnKhủng hoảngKhu ổ chuột gia tăng ở MỹXem đoạn Clip và bình luậnIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXHChủ nghĩa tư bản – không phải là tương lai của xã hội loài người:III. Triển vọng củaChủ nghĩa xã hộia. Bản chất của chủ nghĩa tư bản không đổi:b. Xuất hiện các yếu tố XHCN: 1XHTB xuất hiện những yếu tố xã hội mới,của nền văn minh hậu công nghiệp,kinh tế tri thức nảy sinh và phát triển; 2Tính chất xã hội của sở hữungày càng gia tăng; 3Sự điều tiết của nhà nướcngày càng hữu hiệu.Bản chất củaCNTBSO SÁNHBản chất củaCNXHIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXHChủ nghĩa tư bản – không phải là tương lai của xã hội loài người:2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người:III. Triển vọng củaChủ nghĩa xã hộia. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội: - Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình của chủ nghĩa xã hội trong quá trình đi tới mục tiêu xã hội chủ. - Tương lai của xã hội loài người vẫn là chủ nghĩa xã hội, đó là quy luật khách quan của sự phát triển lịch sử.CÁC NƯỚC XHCN HIỆN NAYTriềuTiên CuBaViệtNam TrungQuốc LàoCác nướcXHCNDiện tích:331.211,6 km² Dân số:85.789,6 Thủ đô:Hà Nội Diện tích:9.596.960km2Dân số:1.273.12trThủ đô:Bắc Kinh Diện tích:110.000km2Dân số:11,185trThủ đô:HavanaDiện tích:236.800km2Dân số:5,635trThủ đô:VientianeDiện tích:120.540km2Dân số:21,988trThủ đô:Bình NhưỡngIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người:III. Triển vọng củaChủ nghĩa xã hộib. Các nước XHCN còn lại tiến hành cải cách, đổi mới và ngày càng đạt được những thành tựu to lớn:- Từ bỏ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang kinh tế thị trường XHCN (Trung Quốc) hoặc theo định hướng XHCN(Việt Nam).- Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hiện đại, phù hợp; thực hiện CĐ dân chủ. - Xây dựng các tổ chức phi chính phủ đa dạng, ngày càng có vai trò to lớn trong một số lĩnh vực. - Hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc, nhất là gia nhập WTO và đang ngày càng đóng góp tích cực trong hội nhập khu vực ASEAN, Đông Á. - Bảo đảm sự cầm quyền và lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người:III. Triển vọng củaChủ nghĩa xã hộiIII. TRIỂN VỌNG CỦA CNXHĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ 12/1986 (DHVI)2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người:III. Triển vọng củaChủ nghĩa xã hội - Trong tình hình chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, từ năm 1998 đến nay lực lượng cánh tả, tiến bộ đã giành thắng lợi và lên cầm quyền ở 11 nước Mỹ Latinh và nhiều nước tuyên bố đi lên chủ nghĩa xã hội. - Từ năm 2005, hàng loạt các nước Mỹ La Tinh đã tuyên bố đi lên con đường CNXH như: Vênêxuêla, Bôlivia, Êcuađo và Nicaragoa,.III. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH70Đảng14Đảng17Đảng35ĐảngHiện nay có: 136 ĐCS&CNTHẢO LUẬN NHÓMXu thế cánh tảở Mỹ La Tinhhiện nayNHÓM 1Công cuộc XDCNXH ở một sốquốc gia MLThiện nayNHÓM 2III. TRIỂN VỌNG CỦA CNXH Sự xuất hiện của “Chủ nghĩa xã hội Mỹ La Tinh thế kỷ XXI”, thể hiện sự tác động sâu xa và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội hiện thực, thể hiện bước tiến mới của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đó là một thực tế lịch sử, chứng minh cho sức sống và khả năng phát triển của chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin vào lý tưởng CSCN.CNXH nhất định là tương lai của xã hội loài người.Đó là một tất yếu khách quan! MỐI QUAN HỆ TỐT ĐẸP
Tài liệu liên quan