Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

HO CHI MINH’S IDEOLOGY ABOUT BUILDING PARTY SPOTLESS AND STRONG Abstract: This paper aims to elaborate the importance of using Ho Chi Minh’s ideology about building Vietnamese Communist party spotless and strong. On that basis, the writer wishes to reconfirm Ho Chi Minh’s great viewpoint about building Vietnamese Communist part, Party’s policy about building Vietnamese Communist party in the revolution career, integrating into the global market. Keywords: Ho Chi Minh’s ideology; Building Vietnamese Communist party.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan