Lý luận dạy học tin học

Yêu cầu ND của một bài học - Tính trọn vẹn, tính logic, tính hệ thống - ND xác định, vừa sức, hiện đại - Nhiệm vụ G.dục G.d-ỡng rõ ràng, - Phù hợp với tâm sinh lý HS - Phù hợp với điều kiện giáo dục Yêu cầu ND của một bài học - Tính trọn vẹn, tính logic, tính hệ thố

pdf7 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý luận dạy học tin học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lý luận dạy học tin học Sách giáo khoa Sách giáo Viên Tμi liệu tham khảo Ch−ơng trình Kế hoạch dạy học bộ môn Kế hoạch năm học Kế hoạch từng tiết học Sách giáo khoa Yêu cầu ND của một bμi học - Tính trọn vẹn, tính logic, tính hệ thống - ND xác định, vừa sức, hiện đại - Nhiệm vụ G.dục G.d−ỡng rõ rμng, - Phù hợp với tâm sinh lý HS - Phù hợp với điều kiện giáo dục Yêu cầu ND của một bμi học - Tính trọn vẹn, tính logic, tính hệ thống - ND xác định, vừa sức, hiện đại - Nhiệm vụ G.dục G.d−ỡng rõ rμng, - Phù hợp với tâm sinh lý HS - Phù hợp với điều kiện giáo dục Đại học S− Phạm huế - 2005 Mục tiêu DH 2 1 Dự kiến cải tiến Tμi liệu tham khảo Các bμi tập vận dụng vμ rèn luyện T/B dạy học cần dùngĐề tμi dạy Thời gianTiết thứ Lý luận dạy học tin học - Nghiên cứu kỹ ch−ơng trình Tin học đã đ−ợc quy định sẽ dạy vμ các tμi liệu có liên quan. - Nắm vững các chỉ thị, h−ớng dẫn về môn học, xem đây lμ nhiệm vụ bắt buộc. - Nghiên cứu tình tình trang thiết bị phục vụ dạy học của nhμ tr−ờng. - Nghiên cứu tình hình lớp học (trình độ, tinh thần, kỹ năng, kỹ xảo...). - Nghiên cứu bản phân phối các giờ dạy của bộ Giáo dục Toμn bộ K.hoạch lμm việc Thầy Trò Soạn giáo án G.Dục P.TriểnG.D−ỡng - Lμ một Q.trình L.động nghiêm túc, sáng tạo - Thể hiện sự suy nghĩ, chuẩn bị, tinh thần thái độ trách nhiệm, trình độ KT vμ K.năng SP Yêu cầu xác định - HS lĩnh hội K.thức, K.năng gì? - Cách thức chiếm lĩnh KT, KN đó? - Tổ chức cho HS HĐ nh− thế nμo? - KQ HS thể hiện sau khi học (K.tra)? Đại học S− Phạm huế - 2005 Lý luận dạy học tin học * Khái niệm: * Xác định các yếu tố kiến thức cấu thμnh: ND của bμi học Y.Tố KT 1 . Y.Tố KT 2 Y.Tố KT 3 Y.Tố KT n - Mỗi yếu tố phải có tính trọn vẹn, độc lập t−ơng đối, - Vai trò vị trí của các yếu tố lμ khác nhau - Giữa các yếu tố có một mối quan hệ biện chứng: + Hợp thμnh + Nguyên nhân-kết quả + Chung-riêng + Cái vận dụng - Phân tích đúng cấu trúc logic ND sẽ cho phép xác định đ−ợc tiến trình xây dựng hay nghiên cứu chiếm lĩnh ND kiến thức của bμi học theo ý đồ của tác giả. - trật tự sắp xếp một cách logic các yếu tố kiến thức cấu thμnh một bμi học - Vai trò, vị trí của mỗi yếu tố K.thức vμ mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố đó * Các quy −ớc mã hoá mối quan hệ: + Suy diễn + Quy nạp + Tuần tự B B B A A A B lμ cái sau A A suy ra B A vận dụng vμo B A B A B A B A B B thμnh phần của A B tr−ờng hợp riêng B suy diễn từ A B quy nạp từ A Đại học S− Phạm huế - 2005 Gõ vμo đúng cú pháp câu lệnh sau dấu mời Lý luận dạy học tin học Ph−ơng thức giao diện Ng−ời-Máy - Dòng lệnh (hệ điều hμnh MS-DOS) - Đồ hoạ (Hệ điều hμnh Windows) Với giao diện dòng lệnh: Quy tắc thực hiện lệnh của MS-DOS Đ−ờng dẫn C:\TM1\TM2\ ... Đối t−ợng lệnh Tên File Nhấn Enter để thực hiện lệnhCó hoặc không các tham số lệnh /s; /p; /f ... Tên TM Tên_Lệnh Đại học S− Phạm huế - 2005 Cho một hình ảnh trực quan Tiến trình tổ chức dạy học Lý luận dạy học tin học Xác định tiến trình dạy học sự suy nghĩ tìm cách trả lời tốt nhất các VĐ - Kiểm tra, ôn tập hay bồi bổ thêm cái gì vμ nh− thế nμo, để đảm bảo cho học sinh có trình độ kiến thức xuất phát cần thiết? - Lμm thế nμo để đề xuất đ−ợc vấn đề, đ−a học sinh vμo tình huống có vấn đề (tức lμ định h−ớng nhiệm vụ nhận thức cho học sinh)? - Lμm thế nμo để lôi cuốn học sinh tham gia giải quyết vấn đề (thực hiện nhiệm vụ nhận thức); định h−ớng hμnh động nhận thức của học sinh nh− thế nμo? Việc xác định ph−ơng pPDH cụ thể cho một nội dung bμi học cũng có nghĩa lμ - Phải định rõ ph−ơng tiện truyền đạt thông tin (lời nói, bảng đen, sách giáo khoa, thí nghiệm, đồ dùng trực quan...); - Xác định mức độ hoạt động tự lập của học sinh (giáo viên trình bμy, học sinh tự lực hμnh động để đáp ứng yêu cầu đặt ra, học sinh phải ghi nhận, tái tạo theo cái có sẵn hay đòi hỏi học sinh phải tham gia tìm tòi, phát hiện, giải quyết vấn đề); - Định rõ trình tự lôgic của hμnh động dạy vμ học (bao gồm cả cách sử dụng ph−ơng tiện dạy học, tiến hμnh thí nghiệm, trình bμy bảng...). Mã hoá hoạt động dạy của giáo viên vμ hoạt động học của học sinh Hoạt động của giáo viêni Hoạt động của học sinhi Ghi lên sơ đồ cấu trúc logic nội dung Đại học S− Phạm huế - 2005 Ví dụ Lý luận dạy học tin học Đại học S− Phạm huế - 2005 Việc GQ mọi bμi toán, mọi VĐ bằng MTĐT đều có thể quy về các khối hμnh động thuộc 3 cấu trúc điều khiển cơ bản Rẽ nhánh Tuần tự Lặp Bμi toán Input: Nhận a, b, c Output: Thông báo KQ kiểm tra a b c ? ý t−ởng giải thuật - Sắp xếp: a<=b<=c - Tính giá trị biểu thức logic: c<(a+b) CL rẽ nhánh dạng khuyết IF B THEN C CL rẽ nhánh dạng đủ IF B THEN C1 ELSE C2 Từ khoá IF, THEN Câu lệnh C BTĐK B Sơ đồ giải thuật Ví dụ Diễn tả ĐK Câu lệnh ghép Begin End; Bμi toán XP Giải PT bậc 2 Đơn =, >, , = Phức AND, OR, NOT Ví dụ SGK 1994 Từ khoá IF, THEN Câu lệnh C BTĐK B Sơ đồ giải thuật Lý luận dạy học tin học Đại học S− Phạm huế - 2005 Các Ví dụ Ví dụ 1 Ví dụ 2 Ví dụ 3 Nếu thì Nếu thì , nếu không thì Câu lệnh IF-THEN Dạng thiếu IF THEN ; Dạng đủ IF THEN ELSE ; ĐK: biểu thức quan hệ hay logic CL: câu lệnh của TP ĐK sẽ đ−ợc tính vμ KT: - T: T/h - F: bỏ qua ĐK: biểu thức quan hệ hay logic CL1, CL2: câu lệnh của TP SGK 2004 ĐK sẽ đ−ợc tính vμ KT: - T: T/h CL1 - F: T/h CL2 Sơ đồ thiếu Sơ đồ đủ Ví dụ Ví dụCâu lệnh ghép: BEGIN END; Một số Ví dụ
Tài liệu liên quan