Mẫu Chức năng nhiệm vụ khối nhân sự

I. MỤC ĐÍCH Đảm bảo cho các cá nhân, bộ phận trong hệ thống nhân lực của công ty biết và thực hiện đúng công việc của mình, tránh chồng chéo, đỗ lỗi. II. PHẠM VI Áp dụng cho các nhân viên trong Phòng nhân sự văn phòng trụ sở và các nhân viên nhân sự tại các đơn vị trong hệ thống công ty.

doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2499 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Chức năng nhiệm vụ khối nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC ĐÍCH Đảm bảo cho các cá nhân, bộ phận trong hệ thống nhân lực của công ty biết và thực hiện đúng công việc của mình, tránh chồng chéo, đỗ lỗi. PHẠM VI Áp dụng cho các nhân viên trong Phòng nhân sự văn phòng trụ sở và các nhân viên nhân sự tại các đơn vị trong hệ thống công ty. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHỐI HÀNH CHÍNH Chức năng Thu hút nguồn nhân lực. Đào tạo, nâng cao năng lực nguồn nhân lực. Kích thích, duy trì, phát triển nguồn nhân lực. Nhiệm vụ Lập kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng theo yêu cầu của công ty và các phòng/ban/đơn vị. Lên chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng. ok Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt. Triển khai, theo dõi quá trình thử việc, tập sự của người lao động. ok Lập kế hoạch đào tạo định kỳ năm, quý, tháng. Xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho CBNV. ok Tổ chức thực hiện việc đào tạo định kỳ và đột xuất theo chương trình đã được phê duyệt, đánh giá, báo cáo kết quả đào tạo. ok Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBNV toàn Công ty. Chịu trách nhiệm upload hồ sơ, lý lịch lên hệ thống ERP. ok Tổng hợp biến động nhân sự, số lượng, chất lượng đội ngũ CBNV toàn công ty báo cáo định kỳ và đột xuất. ok Quản lý việc nghỉ phép, nghỉ việc riêng và tính công cho CBNV toàn công ty. ok Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bình bầu đánh giá thi đua báo cáo định kỳ và đột xuất. ok Thực hiện thủ tục, chế độ nhân sự như: Điều động; Bổ nhiệm; Kiêm nhiệm; Bãi nhiệm; Khen thưởng; Kỷ luật... Xây dựng môi trường làm việc. Hoạch định nguồn nhân lực. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHỐI NHÂN SỰ
Tài liệu liên quan