Mẫu lưu đồ quy trình quản lý cán bộ

- Nhân viên hết thời hạn hợp đồng - Nhân viên không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc vi phạm kỷ luật mức sa thải - Nhân viên xin thôi việc Nhu cầu nâng cao trình độ cho Cán bộ nhân viên để thực hiện công việc

doc47 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 5372 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mẫu lưu đồ quy trình quản lý cán bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. LƯU ĐỒ TỔNG II.THÔNG SỐ TỔNG HỢP Thông số Mô tả Yêu cầu Đầu vào Nhân viên được tuyển dụng Nhân viên được ký Hợp đồng Có đủ trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc Đầu ra - Nhân viên thôi việc - Nhân viên hết thời hạn hợp đồng k = - Nhân viên không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc vi phạm kỷ luật mức sa thải - Nhân viên xin thôi việc Thông tin đầy đủ, chính xác Nhân viên đã hoàn thành các trách nhiệm cá nhân với Công ty - Nhu cầu đào tạo Nhu cầu nâng cao trình độ cho Cán bộ nhân viên để thực hiện công việc Phù hợp với công việc được giao và năng lực của nhân viên Điều kiện thực hiện Nhân lực - Cán bộ quản lý trực tiếp - Trưởng bộ phận - Cán bộ phụ trách nhân sự - Có trình độ chuyên môn và khả năng quản lý tối thiểu 3 nhân viên trở lên - Có trình độ chuyên môn và khả năng quản lý tối thiểu 10 nhân viên trở lên, nắm vững các quy định về công tác TCCB của Công ty - Nắm vững các quy định về công tác TCCB của công ty và các chế độ chính sách của Nhà nước về người lao động. Tài chính - Quỹ lương - Quỹ khen thưởng - Ngân sách đào tạo - Quỹ phúc lợi Được xác định hàng năm Chỉ tiêu quá trình Độ gắn bó của nhân viên k = Đo qua tỷ lệ nhân viên chính thức xin thôi việc/ tổng số nhân viên trung bình chính thức. Trong đó: CB cấp 3 trở lên tính trọng số tương ứng tỷ lệ số CB cấp đó so với số CB cấp 2 của đơn vị k = t.lệ thực tế t.lệ chuẩn D = 90+10*(1-k) nếu k<1 D = 90 nếu k=1 D = 90-40*(k-1) nếu 1<k<2 D = 50 nếu k≥2 Điểm điều chỉnh Ddc ≤ 5% Quá trình liên quan Tuyển dụng Đào tạo Sinh viên Xây dựng chính sách nhân sự Hành chính STQT LB STQT Thông tin Hợp đồng lao động chính thức Yêu cầu đào tạo Chính sách nhân sự Hồ sơ xuất nhập cảnh Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm III.LƯU ĐỒ VÀ MÔ TẢ CHI TIẾT QUI TRÌNH Qui trình tiếp nhận nhân viên và giao nhận nhiệm vụ - 2.1 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả 2.1.1 Cán bộ Nhân sự Kiểm tra và nhận hồ sơ cá nhân 1.Nhân viên mới trong vòng 3 ngày đầu tiên đến nhận việc sẽ phải có các hồ sơ, giấy tờ sau: - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương. - Bản sao Giấy khai sinh -Giấy khám sức khỏe (có thời hạn trong vòng 06 tháng) -Bằng tốt nghiệp có công chứng. - Bảng điểm, các chứng chỉ liên quan (nếu có) - 02 ảnh 4x6. - Hồ sơ, giấy tờ chứng minh quá trình làm việc trước đây nếu có (Sổ bảo hiểm gốc hoặc photo, HĐ lao động, QĐ nâng lương,…) 2. CBNS kiểm tra hồ sơ cá nhân của NV mới, nhận và lập Phiếu Kê khai hồ sơ cá nhân. 3. Phiếu được lập thành 02 bản, có đủ chữ ký của bên giao hồ sơ và bên nhận hồ sơ. Mỗi bên giữ 01 bản. Phiếu kê khai hồ sơ cá nhân Có bộ HS cá nhân đầy đủ của NV mới và Phiếu kê khai hồ sơ cá nhân. 2.1.2 Cán bộ Nhân sự Soạn hồ sơ ký HĐ đầu tiên - Căn cứ vào Thư thông báo trúng tuyển của Phòng Tuyển dụng, CBNS soạn 01 bộ hồ sơ ký HĐ đầu tiên với NV mới. - HĐ đầu tiên có thể là: + HĐ Thử việc + HĐ Lao động + HĐ Cộng tác viên Hồ sơ ký hợp đồng của từng loại như sau : 1. Hợp đồng cộng tác viên - Mẫu đánh giá lựa chọn cộng tác viên - Mẫu hợp đồng CTV - Mẫu thông tin bắt buộc. 2. Hợp đồng học việc - Đơn xin học việc - Mẫu hợp đồng học việc - Mẫu thông tin bắt buộc. 3. Hợp đồng thử việc - Mẫu hợp đồng thử việc - Mẫu thông tin bắt buộc. 4. Hợp đồng lao động chính thức - Mẫu đề nghị ký hợp đồng - Phiếu tuyển dụng - Phiếu đánh giá nhân viên khi chuyển đơn vị: sử dụng khi nhân viên thuộc đơn vị thành viên chuyển về công ty ABC - Mẫu Hợp đồng lao động chính thức - Mẫu thông tin bắt buộc. Chú ý: sau khi hoàn thiện hồ sơ ký HĐ thì CBNS lập mẫu Đăng ký mở Account Internet cho nhân viên mới và chuyển cho Ban Công nghệ Thông tin. Sau khi account internet được mở, CBNS thông báo cho nhân viên mới biết. - Quy định về Hợp đồng áp dụng trong Công ty ABC - 17.02-BM/NS/HDCV/ABC - 20-BM/TT/HDCV/ABC - Hồ sơ HĐ CTV 20.04-BM/NS/HDCV/ABC v1/0 18.04-BM/NS/HDCV/ABC - Hồ sơ HĐ Học việc 1.01-BM/NS/HDCV/ABC v1/1 3.01-BM/NS/HDCV/ABC v1/0 2.01–BM/NS/HDCV/ABC v1/0 - Hồ sơ HĐ thử việc 18.02-BM/NS/HDCV/ABC - Hồ sơ HĐ lao động 4.02-BM/NS/HDCV/ABC 5.02-BM/NS/HDCV/ABC 16.04-BM/NS/HDCV/ABC v1/0 7.02-BM/NS/HDCV/ABC 6.02-BM/NS/HDCV/ABC v2/1 12.02-BM/NS/HDCV/ABC Bộ hồ sơ đúng biểu mẫu, đủ thông tin. 2.1.2.1 Nhân viên Ký HĐ đầu tiên NV đọc kỹ nội dung HĐ, các phụ lục và ký HĐ đầu tiên Quy định về Hợp đồng áp dụng trong Công ty ABC Hợp đồng lao động chính thức được ký 2.1.2.2 Trưởng bộ phận\trưởng đơn vị Ký hợp đồng Trưởng bộ phận\trưởng đơn vị ký HĐ Quy định về Hợp đồng áp dụng trong Công ty ABC Hợp đồng lao động chính thức được ký 2.1.3 Cán bộ Nhân sự Nhập dữ liệu và lưu trữ hồ sơ nhân viên Nhâp dữ liệu vào phần mềm nhân sự Lưu trữ hồ sơ vào tủ lưu trữ Dữ liệu nhân viên đã được nhập liệu. Hồ sơ được lưu trữ. 2.1.4 Cán bộ hành chính/nhân sự bộ phận Bàn giao các công cụ và trang thiết bị làm việc Cán bộ được giao nhiệm vụ hành chính/nhân sự bộ phận bàn giao cho NV mới theo danh mục các công cụ và trang thiết bị làm việc theo biểu mẫu Thông tin bắt buộc gồm: Chỗ làm việc: bàn, ghế… Máy tính cá nhân (nếu cần) Văn phòng phẩm. (17.02-BM/NS/HDCV/ABC v1/0) 2.1.5 Nhân viên Nhận bàn giao các công cụ và trang thiết bị làm việc Nhận các công cụ và trang thiết bị làm việc và ký vào biểu mẫu Thông tin bắt buộc. (17.02-BM/NS/HDCV/ABC v1/0) Nhân viên được nhận các trang thiết bị và văn phòng phẩm cần thiết để phục công việc. 2.1.6 Trưởng bộ phận\trưởng đơn vị Giới thiệu nhân viên mới và giao việc - Giới thiệu NV mới về cơ cấu tổ chức của Công ty/Công ty thành viên và các yêu cầu về đào tạo bắt buộc đối với nhân viên mới. - Giới thiệu NV mới với các NV cùng bộ phận\đơn vị và các bộ phận\đơn vị khác có liên quan. - Giao việc cho NV mới. - Theo dõi đánh giá NV. NV mới nhận lại 01 bản HĐ và được phân công công việc. Xem xét đánh giá kế hoạch hoàn thành công việc - 2.2.1 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả Đối với NV: là các đối tượng ký HĐ Lao động 2.2.1.1.1 Nhân viên Làm checkpoint - Định kỳ 06 tháng, NV thực hiện lập bản Checkpoint để tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mình, mô tả những kế hoạch làm việc, học tập sắp tới. - Nv tự chấm điểm theo biểu mẫu. - Gửi bản checkpoint cho CB quản lý trực tiếp. 17.04-BM/NS/HDCV/ABC 2.2.1.1.2 Cán bộ quản lý trực tiếp Xem xét Xem xét, đánh giá checkpoint 17.04-BM/NS/HDCV/ABC Bản checkpoint đã được xem xét 2.2.1.1.3 Cán bộ quản lý trực tiếp nhân viên Đối thoại Trao đổi lại với CB lập checkpoint về các nội dung được kê khai: - Trao đổi về các kết quả công việc. - Trao đổi các đánh giá, nhận xét về quá trình làm việc, các mặt tích cực cũng như các hạn chế của CB trong thời gian qua. - Trao đổi về các kế hoạch phát triển bản thân của CB. 2.2.1.1.4 Cán bộ quản lý trực tiếp Đề nghị hiệu chỉnh và chấm điểm Sau khi hai bên đã thống nhất các ý kiến và quan điểm, CB quản lý trực tiếp đề nghị NV hiệu chỉnh lại bản checkpoint và cho điểm đánh giá. 17.04-BM/NS/HDCV/ABC Bản checkpoint đã được hiệu chỉnh và chấm điểm lần 1. 2.2.1.1.5 Trưởng bộ phận Chấm điểm lại và duyệt Trưởng bộ phận/đơn vị đánh giá , chấm điểm lại và phê duyệt checkpoint của NV. .17.04-BM/NS/HDCV/ABC Bản checkpoint đã được hiệu chỉnh và chấm điểm lần 2. Đối với trưởng BP 2.2.1.2.1 Trưởng BP Bảo vệ trước Hội đồng Công ty Định kỳ 06 tháng/01 lần trưởng bộ phận/đơn vi phải báo cáo tình hình kinh doanh/hoạt động và tình hình sử dụng nguồn nhân lực của bộ phận đồng thời bảo vệ kế hoạch kinh doanh/hoạt động kỳ tới trước Hội đồng Công ty. 02.06/LB Kế hoạch kinh doanh định kỳ của đơn vị được xây dựng. 2.2.1.2.2 Hội đồng Công ty Đánh giá và chấm điểm Đánh giá, phản biện và chấm điểm kế hoạch kinh doanh/hoạt động. Nếu cần hiệu chỉnh, HĐ Công ty sẽ yêu cầu trưởng bộ phận/trưởng đơn vị hiệu chỉnh lại số liệu và gửi lại Hội đồng để phê duyệt kế hoạch mà không cần phải tổ chức bảo vệ lại. 02.06/LB Kế hoạch kinh doanh/hoạt động định kỳ của đơn vị được xem xét và phê duyệt 2.2.1.2.3 Trưởng bộ phận/đơn vị Hiệu chỉnh kế hoạch kinh doanh/hoạt động Hiệu chỉnh các thông tin theo yêu cầu của Hội đồng Công ty. 02.06/LB Kế hoạch kinh doanh/hoạt động đã được hiệu chỉnh. Qui trình điều chỉnh lương công ty và các chế độ đãi ngộ - 2.2.2 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả 2.2.2.1 Trưởng bộ phận Đề nghị điều chỉnhlương/chế độ Căn cứ vào kết quả làm việc của nhân viên, trưởng bộ phận xem xét làm đề nghị điều chỉnh lương/chế độ cho nhân viên theo: kỳ tăng lương: 2 kỳ / năm; thực hiện sau 2 kỳ bảo vệ kế hoạch kinh doanh/hoạt động của đơn vị kỳ đột xuất: do có thành tích đặc biệt hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng dẫn đến buộc phải hạ lương (theo quy trình khen thưởng, kỷ luật). Danh sách nhân viên của bộ phận được đề nghị điều chỉnh 2.2.2.2 Cán bộ nhân sự Lập danh sách Tổng hợp, lập danh sách điều chỉnh lương của toàn Công ty Danh sách phải có đầy đủ các tiêu chí: Họ và tên, bộ phận cán bộ được đề nghị điều chỉnh lương Mức lương và chế độ đang hưởng Mức lương và chế độ thay đổi Lý do thay đổi Thời gian thay đổi. Danh sách nhân viên của Công ty được đề nghị điều chỉnh 2.2.2.3 Trưởng ban TCCB Xem xét Xem xét toàn bộ danh sách của các bộ phận. Đối chiếu với quy định về Chế độ chính sách của Công ty để điều chỉnh các trường hợp đã đề nghị nhưng vượt quá khung, hạn mức,… cho phép. Ngoài ra cần có ý kiến về các trường hợp có vấn đề. Trao đổi lại với trưởng bộ phận về các trường hợp này. Ký xem xét sau khi đã thống nhất với trưởng bộ phận Danh sách nhân viên của Công ty đề nghị điều chỉnh lương đã được xem xét. 2.2.2.4 Trưởng đơn vị/hội đồng nhân sự tập đoàn Duyệt Trưởng đơn vị phê duyệt danh sách đối với cấp cán bộ từ 1-4 Đối với các trường hợp cán bộ từ cấp 5 trở lên: Trưởng đơn vị bảo vệ danh sách trước hội đồng nhân sự tập đoàn. Hội đồng nhân sự tập đoàn xem xét phê duyệt. Danh sách nhân viên của Công ty đề nghị điều chỉnh lương đã được duyệt. 2.2.2.5 Cán bộ nhân sự Làm thủ tục và thông báo Làm thủ tục để nhân viên hưởng các chế độ điều chỉnh theo qui định (theo 2.3) Thông báo để nhân viên tiếp nhận và hưởng lương/chế độ điều chỉnh nhân viên nhận lương/đãi ngộ điều chỉnh Lưu đồ và mô tả qui trình đề bạt – 2.2.3 : Trong STQT LB Qui trình khen thưởng - 2.2.4 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả 2.2.4.1 Trưởng bộ phận Đề nghị khen thưởng Căn cứ vào thành tích công tác của nhân viên, trưởng bộ phận đề nghị khen thưởng Có thể yêu cầu bằng lời nói hoặc mail Cán bộ NS nhận được thông tin yêu cầu. 2.2.4.2 Cán bộ NS Lập HS khen thưỏng Lập mẫu đề nghị khen thưởng, quyết định khen thưởng và trình ký. 15.04-BM/NS/HDCV/ABC   10.04-BM/NS/HDCV/ABC   Bộ hồ sơ đúng biểu mẫu. 2.2.4.3 Trưởng Ban TCCB Xem xét HS khen thưởng Xem xét HS khen thưởng, có các hiệu chỉnh cần thiết và ký xem xét 15.04-BM/NS/HDCV/ABC   10.04-BM/NS/HDCV/ABC Bộ hồ sơ đúng biểu mẫu đã được xem xét. 2.2.4.4 Trưởng đơn vị Xem xét và duyệt HS khen thưởng. Xem xét HS khen thưởng và ký duyệt 15.04-BM/NS/HDCV/ABC   10.04-BM/NS/HDCV/ABC Bộ hồ sơ đúng biểu mẫu đã được duyệt 2.2.4.5 Cán bộ NS Thực hiện các chế độ khen thưởng Căn cứ vào nội dung của QĐ khen thưởng, CBNS làm các thủ tục để nhân viên nhận được các chế độ khen thưởng. Chuyển QĐ đến các bộ phận liên quan và đương sự. Đưa thông tin khen thưởng lên các thông báo nội bộ. Nhập dữ liệu và lưu trữ hồ sơ Hoàn thành thủ tục để CBNV có thể nhận các chế độ. Thông tin khen thưởng được thông báo trong hê thống thông tin nội bộ và được lưu vào dữ liệu cá nhân của CBNV. Cán bộ nhân viên Nhân viên được khen thưởng Ký nhận các chế độ khen thưỏng NV được nhận chế độ. Chuyển loại hợp đồng - 2.2.5 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả 2.2.5.1 Cán bộ nhân sự Lập danh sách và gửi thông báo Cuối hàng tháng, cán bộ nhân sự lọc danh sách các hợp đồng đến hạn được quản lý trên phần mềm và gửi thông báo cho các trưởng bộ phận 2.2.5.2 Trưởng bộ phận Xem xét và đề nghị 1. Xem xét các hợp đồng cần chuyển đổi: - Đối với các hợp đồng đến hạn theo danh sách cán bộ nhân sự gửi: + Nếu vẫn có nhu cầu ký tiếp hợp đồng với người lao động, trưởng bộ phận trao đổi với nhân viên về đề nghị ký tiếp hợp đồng (tham khảo quy định về áp dụng Hợp đồng lao động chính thức trong Công ty ABC). + Nếu không có nhu cầu: đề nghị thanh lý hợp đồng và thực hiện các bước của qui trình thôi việc (2.4). - Đối với các hợp đồng chưa đến hạn nhưng 1 trong hai bên đề nghị chuyển loại HĐ hoặc đề nghị thanh lý HĐ: Trưởng bộ phận xem xét, trao đổi với nhân viên và thống nhất có thay đổi/ thanh lý HĐ hay không. 2. Căn cứ vào hợp đồng đã ký và quy định về áp dụng Hợp đồng lao động chính thức trong Công ty ABC để đề nghị loại hợp đồng tiếp theo (xem xét lại lương, đãi ngộ, cấp cán bộ…). Riêng đối với cán bộ cấp 5, khi có thay đổi về lương, cấp cán bộ… thì làm tờ trình để Trưởng đơn vị xem xét và xin ý kiến phê duyệt của tập đoàn 3. Báo lại thông tin cho cán bộ nhân sự. Quy định về Hợp đồng lao động chính thức áp dụng trong Công ty ABC 2.2.5.3 Cán bộ nhân sự Lập hồ sơ Căn cứ vào đề nghị ký hợp đồng của trưởng bộ phận, cán bộ nhân sự lập bộ hồ sơ chuyển hợp đồng, cụ thể: Từ Hợp đồng thử việc sang Hợp đồng thử việc mới Mẫu Hợp đồng thử việc Từ Hợp đồng cộng tác viên sang Hợp đồng cộng tác viên mới Mẫu đánh giá hợp đồng thử việc/cộng tác viên/học việc Mẫu hợp đồng cộng tác viên Từ Hợp đồng học việc sang Hợp đồng học việc mới Mẫu đánh giá hợp đồng thử việc/cộng tác viên/học việc Mẫu hợp đồng học việc Phụ lục HĐ học việc (nếu có) Từ Hợp đồng lao động chính thức sang Hợp đồng lao động chính thức mới Mẫu Đề nghị ký Hợp đồng Phiếu tuyển dụng (sử dụng lại phiếu đã lập từ HĐ LĐ đầu tiên) Mẫu Hợp đồng lao động chính thức : Từ Hợp đồng thử việc/cộng tác viên/học việc sang Hợp đồng lao động chính thức Mẫu Đề nghị ký Hợp đồng Phiếu tuyển dụng Mẫu Hợp đồng lao động chính thức Từ Hợp đồng lao động chính thức chuyển sang Hợp đồng cộng tác viên Mẫu đề nghị thanh lý HĐ Quyết định thanh lý Hợp đồng lao động chính thức Biên bản bàn giao (thực hiện bàn giao các nội dung, chế độ mà CVT không có) Mẫu Hợp đồng Cộng tác viên Từ Hợp đồng thử việc/học việc chuyển sang hợp đồng Cộng tác viên Mẫu đánh giá hợp đồng thử việc/cộng tác viên/học việc (sử dụng cho HĐ học việc) Mẫu hợp đồng cộng tác viên 1.Quy định về Hợp đồng áp dụng trong Công ty ABC 2. Hồ sơ đề nghị ký của từng loại chuyển hợp đồng như sau: Từ Hợp đồng thử việc sang Hợp đồng thử việc mới 18.02-BM/NS/HDCV/ABC Từ Hợp đồng cộng tác viên sang Hợp đồng cộng tác viên mới 19.04-BM/NS/HDCV/ABC 18.04-BM/NS/HDCV/ABC Từ Hợp đồng học việc sang Hợp đồng học việc mới 19.04-BM/NS/HDCV/ABC 1.01-BM/NS/HDCV/ABC v1/1 3.01-BM/NS/HDCV/ABC v1/0 Từ Hợp đồng lao động chính thức sang Hợp đồng lao động chính thức mới 4.02-BM/NS/HDCV/ABC 5.02BM/NS/HDCV/ABC 7.02-BM/NS/HDCV/ABC 6.02-BM/NS/HDCV/ABC v2/1 12.02-BM/NS/HDCV/ABC Từ Hợp đồng thử việc/cộng tác viên/học việc sang Hợp đồng lao động chính thức 19.04-BM/NS/HDCV/ABC 4.02-BM/NS/HDCV/ABC 5.02BM/NS/HDCV/ABC 7.02-BM/NS/HDCV/ABC 6.02-BM/NS/HDCV/ABC v2/1 12.02-BM/NS/HDCV/ABC Từ Hợp đồng lao động chính thức chuyển sang Hợp đồng cộng tác viên Từ Hợp đồng thử việc/học việc chuyển sang hợp đồng Cộng tác viên 19.04-BM/NS/HDCV/ABC 18.04-BM/NS/HDCV/ABC hồ sơ ký HĐ 2.2.5.4 Trưởng ban TCCB Xem xét hồ sơ Ký xem xét hồ sơ. Có các điều chỉnh khác (nếu có) hồ sơ ký HĐ đã được ký xem xét 2.2.5.5 Trưởng bộ phận Trưởng đơn vị Nhân viên Duyệt và ký hợp đồng Trưởng đơn vị: Duyệt hồ sơ và ký HĐLĐ chính thức Trưởng bộ phận: Duyệt hồ sơ và ký HĐ Thử việc, CTV, Học việc Nhân viên: ký hợp đồng hợp đồng mới Quy trình chuyển công tác trong đơn vị – 2.2.6 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả 2.2.6.1 Trưởng BP nơi đi Đề nghị thuyên chuyển Trưởng bộ phận đề nghị thuyên chuyển khi: - Do nguyện vọng cán nhân của nhân viên và được sự đồng ý của bộ phận chuyển đi và bộ phận chuyển đến. - Do nhu cầu của đơn vị - Do nhân viên bị kỷ luật với hình thức chuyển công tác khác. Thông báo cho CBNS làm các thủ tục. Hình thức thông báo có thể bằng mail hoặc bằng lời. CBNS nhận được thông tin. 2.2.6.2 Cán bộ nhân sự Lập hồ sơ Hồ sơ chuyển gồm: - Mẫu đánh giá nhân viên. - Quyết định thuyên chuyển. - 16.04-BM/NS/HDCV/ABC - 8.04-BM/NS/HDCV/ABC Mẫu đánh giá được lập 2.2.6.3 Trưởng BP nơi đi / Trưởng BP nơi đến Xem xét hồ sơ Xem xét hồ sơ Điền các thông tin cần thiết Ký đề nghị 16.04-BM/NS/HDCV/ABC Mẫu đánh giá được ký 2.2.6.4 Trưởng ban TCCB Xem xét hồ sơ Xem xét, có thể có các hiệu chỉnh cần thiết và ký 16.04-BM/NS/HDCV/ABC Mẫu đánh giá được ký 2.2.6.5 Trưởng đơn vị Phê duyệt Ký duyệt quyết định 8.04-BM/NS/HDCV/ABC Mẫu đánh giá được ký Quyết định được ký 2.2.6.6 Nhân viên Trưởng bộ phận nơi đi Bàn giao công việc và tài sản Làm các thủ tục bàn giao công việc và tài sản. 12.04-BM/NS/HDCV/ABC v1/1 Mẫu giấy xác nhận bàn giao đã được các bên liên quan ký. 2.2.6.7 Cán bộ nhân sự Nhập dữ liệu và lưu hồ sơ Cập nhật chương trình quản lý nhân sự. Lưu hồ sơ. - 12.04-BM/NS/HDCV/ABC v1/1 - 16.04-BM/NS/HDCV/ABC - 8.04-BM/NS/HDCV/ABC Quy trình nghỉ - 2.2.7 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả 2.2.7.1 Cán bộ quản lý trực tiếp Trưởng bộ phận Xem xét và ký 1. Nhân viên nộp đơn xin nghỉ cho cán bộ quản lý trực tiếp theo mẫu cùng các giấy tờ khác(nếu có) 2. Cán bộ quản lý trực tiếp xem xét: - Xem xét thời gian xin nghỉ của cán bộ - Kiểm tra kế hoạch, công việc nhân viên đang thực hiện xem có bị ảnh hưởng không - Trường hợp cán bộ xin nghỉ không lương phải thoả thuận rõ thời gian và các chế độ phúc lợi được hưởng khi nghỉ. Ghi rõ mọi thoả thuận vào đơn xin nghỉ của cán bộ. 3. Cán bộ quản lý trực tiếp và Trưởng bộ phận ký và chuyển đơn cho cán bộ nhân sự. Đơn xin nghỉ đã được xem xét 2..2.7.2 Cán bộ nhân sự Thẩm định, hướng dẫn và xác nhận - Tiếp nhận, kiểm tra thời gian nghỉ theo quy định - Xác nhận thời gian nghỉ luỹ kế từ đầu kỳ - Hướng dẫn nhân viên lập lại đơn xin nghỉ nếu chưa đúng với quy định nghỉ của Công ty - Quy định về chế độ nghỉ của Công ty 2..2.7.3 - Trưởng ban TCCB - Lãnh đạo đơn vị Phê duyệt đơn xin nghỉ Phê duyệt đơn xin nghỉ của cán bộ Đơn xin nghỉ đã được phê duyệt 2..2.7.4 Nhân viên Cán bộ quản lý trực tiếp Bàn giao - CB quản lý hoặc CBNS thông báo cho nhân viên về chế độ nghỉ được phê duyệt - Nhân viên thực hiện bàn giao công việc và tài sản Công ty theo mẫu nếu cần (bàn giao tài sản và các vật dụng liên quan trong trường hợp nghỉ dài ngày, nghỉ không lương) 12.04-BM/NS/HDCV/ABC Công việc được bàn giao. 2..2.7.5 Cán bộ nhân sự Giải quyết chế độ và lưu hồ sơ - Giải quyết các chế độ liên quan đến thời gian nghỉ của cán bộ - Thu các chứng từ liên quan từ cán bộ nếu có - Lấy chế độ từ cơ quan BH nếu có - Cập nhật chương trình quản lý nhân sự - Thực hiện việc lưu hồ sơ 12.04-BM/NS/HDCV/ABC Công việc được bàn giao. QUY TRÌNH KỶ LUẬT CÁN BỘ - 2.2.8 Bước Người thực hiện Tên bước Miêu tả công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Kết quả 2.2.8.1 Trưởng bộ phận Ra quyết định kỷ luật Nếu cán bộ vi phạm kỷ luật mức bộ phận, tùy mức độ vi phạm mà CBQL đề xuất hình thức kỷ luật tại bộ phận, trưởng bộ phận trên cơ sở đó ra quyết định kỷ luật của bộ phận. Chuyển hồ sơ kỷ luật cho phòng nhân sự lưu trữ và nhập dữ liệu. (bước 2.2.8.7). Kỷ luật cấp Công ty 2.2..8.2 Trưởng bộ phận/thanh tra Công ty Đề nghị kỷ luật Trưởng bộ phận/thanh tra Công ty lập đề nghị kỷ luật cấp Công ty Kết hợp với cán bộ thanh tra, cán bộ nhân sự Công ty, xem xét và thống nhất hình thức kỷ luật. Thống nhất hình thức kỷ luật Báo cáo của thanh tra về vụ việc vi phạm 2.2.8.3 Cán bộ nhân sự Lập hồ sơ kỷ luật Că
Tài liệu liên quan