Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và luận văn tốt nghiệp phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum

Là hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu kiến thức để đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất của sự vật hiện tượng và để sáng tạo ra phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn.

ppt25 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 5654 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn nghiên cứu khoa học và luận văn tốt nghiệp phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM NGHIÊN CỨU KH LÀ GÌ Là hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu kiến thức … để đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái mới về bản chất của sự vật hiện tượng và để sáng tạo ra phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn. ĐỀ TÀI NCKH - Đề tài là hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Đề tài được thực hiện trả lời cho câu hỏi mang tính học thuật, có thể chưa để ý đến việc ứng dụng trong hoạt động thực tế PHÂN LOẠI ĐỀ TÀI NCKH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU - Có phải mọi vấn đề đều có thể là đề tài khoa học? - Không phải mọi vấn đề đều có thể một đề tài khoa học. - Vấn đề nghiên cứu phải: đủ lớn, nhưng thực hiện được, Phù hợp với điều kiện nghiên cứu. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NC - Đối tượng nghiên cứu: là bản chất của sự vật hay hiện tượng cần xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: về thời gian, không gian và lĩnh vực nghiên cứu - Khách thể NC là hệ thống sự vật tồn tại khách quan trong các mối liên hệ mà người NC cần khám phá, là vật mang đối tượng NC - Đối tượng khảo sát là một bộ phận đủ đại diện của khách thể NC được người NC lựa chọn để xem xét. VÍ DỤ Đề tài: Xây dựng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng Nông Nghiệp Tp Kon Tum. Đối tượng NC: Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Khách thể NC: Ngân hàng Nông Nghiệp Đối tượng khảo sát: Ngân hàng nông nghiệp Tp Kon Tum MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU NC VÍ DỤ Đề tài: Ảnh hưởng của phân N đến năng suất lúa hè thu tại xã A, huyện B, tỉnh Kon Tum * Mục đích: tăng thu nhập cho người dân * Mục tiêu: phải bón bao nhiêu phân; cách thức và thời gian bón phân… TÊN ĐỀ TÀI NCKH Tên đề tài nghiên cứu nên tránh: Quá chung, Dài dòng. Nhiều từ: thì, là, mà, và. Nhiều từ chỉ mục đích: Vd: Nghiên cứu tác động của chính sách dân số đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thừa từ không cần thiết: Ví dụ: luận cứ; luận điểm; luận cứ khoa học. Không rõ ràng: Ví dụ: một số biên pháp, một vài phân tích; một vài giải pháp; bước đầu tìm hiểu; nghiên cứu về. PHƯƠNG PHÁP NC 1. Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp 2. Nghiên cứu điều tra 3. Nghiên cứu quan sát HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN Lời giới thiệu Mục lục Phần 1: Cơ sở lý luận Phần 2: Phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp (hoặc của ngành) Phần 3: Xây dựng giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) Phần kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Phần phụ lục LỜI GIỚI THIỆU Lý do chọn đề tài Tên đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục chuyên đề (luận văn) Lời cảm ơn PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN PHẦN 2: THỰC TRẠNG - Đánh giá tổng quát về kết quả các hoạt động của doanh nghiệp Hoàn thiện: - Báo cáo thực tế hoạt động của doanh nghiệp hoặc: - Báo cáo thực tế hoạt động của ngành PHẦN 3: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP - Chi tiết báo cáo ý tưởng giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) - Triển khai định hướng giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) KẾT LUẬN Tóm tắt giải pháp (hoặc kết quả nghiên cứu) Đóng góp và hạn chế của đề tài Hướng phát triển tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo là sách, báo và các dạng tương tự cần ghi theo thứ tự : Tên tác giả (năm xuất bản); “Tên tác phẩm”; tên tạp chí, NXB, số trang có bài viết tham khảo... Ví dụ, Nếu tài liệu tham khảo là sách: Vy, Trần Khải (1978). Nghiên cứu hoá học đất vùng Bắc Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr.189-215. Nếu tài liệu tham khảo là bài báo của 1 tạp chí: Meyer, M.P., 1982. Place of small-format aerial photography in resource surveys, Journal of Forestry, 80(1): 15-17. Các tài liệu trực tuyến: American Council of Learned Societies (2000). Fulbright economics teaching Program. Ho Chi Minh City, Vietnam, Trích dẫn 22/8/2006 (ngày duyệt web) TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục được sắp xếp theo trật tự chữ cái của tác giả. Tất cả các tài liệu trích dẫn trong CĐTN đều được trình bày trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại. Tên của tác giả và năm xuất bản trong trích dẫn phải giống như trong danh mục tài liệu tham khảo. Nếu tài liệu trích dẫn có 2 tác giả thì trích dẫn cả 2 tác giả, ngăn cách bằng chữ và hoặc and. Ví dụ: Đào Thế Tuấn và Đào Thế Anh (2003). Nếu tài liệu trích dẫn có nhiều hơn hai tác giả thì chỉ trích dẫn tên của tác giả đầu tiên, kèm theo chữ “và cộng sự” (tài liệu tiếng Việt) hoặc “et al.” (tài liệu tiếng Anh). Mục tham khảo có cùng tên tác giả ở cùng thứ tự được sắp xếp tăng dần theo thời gian, ví dụ: Kaufman, J.R. và Jones, K. (l977)... Kaufman, J.R. và Jones, K. (l980)... MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRONG NCKH Nghiên cứu tổng quát về kinh tế, kinh doanh và doanh nghiệp Dự báo ngắn hạn (dưới 1 năm) Dự báo dài hạn (trên 1 năm) Nghiên cứu xu hướng của doanh nghiệp hoặc ngành Nghiên cứu giá cả và lạm phát Nghiên cứu môi trường kinh doanh toàn cầu MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRONG NCKH Nghiên cứu về tài chính và kế toán Dự báo khuynh hướng của lãi suất Tiên đoán giá trị hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu Nghiên cứu các phương án hình thành nguồn vốn Nghiên cứu liên quan đến sát nhập và thôn tín doanh nghiệp Nghiên cứu quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro Nghiên cứu sự tác động của thuế khoá MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRONG NCKH Nghiên cứu về tài chính và kế toán Phân tích doanh mục đầu tư Nghiên cứu về các tổ chức tài chính Nghiên cứu về lợi nhuận kỳ vọng Mô hình định giá tài sản vốn Nghiên cứu rủi ro tính dụng Phân tích chi phí MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRONG NCKH Nghiên cứu hành vi tổ chức và quản lý Quản lý chất lượng Phong cách lãnh đạo Năng suất lao động Hiệu quả của tổ chức Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức Nghiên cứu về sự liên lạc và không khí tổ chức Khuynh hướng của liên hiệp công đoàn MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRONG NCKH Nghiên cứu tiếp thị và bán hàng Đo lường tiềm năng thị trường Phân tích thị phần Nghiên cứu phân khúc thị trường Sự quyết định đặc tính của thị trường Phân tích doanh số bán hàng Nghiên cứu các kênh phân phối Thử nghiệm sản phẩm mới MỘT SỐ ĐỀ TÀI TRONG NCKH Nghiên cứu tiếp thị và bán hàng Nghiên cứu quảng cáo Nghiên cứu hành vi và sự thoả mãn của người tiêu dùng TÌM TÀI LIỆU Internet Dùng Google, sử dụng từ khoá “ ”, kết hợp các từ liên kết như: and, or, các đuôi .doc, .pdf. Cơ sở dữ liệu tại địa chỉ trang web của Trung Tâm Thông Tin- Học liệu: sau đó vào mục “Tài nguyên điện tử” và chọn “Cơ sở dữ liệu điện tử” Thư viện: vista.gov.vn, … Tạp chí: Các tập chí có uy tín: saigomtimes, tạp chí maketing
Tài liệu liên quan