Mẫu Quy trình đào tạo hội nhập

I/ MỤC ĐÍCH: - Giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hoà nhập với công việc và văn hoá công ty. II/ PHẠM VI: - Là trường hợp đào tạo cho nhân viên mới và thuộc trường hợp đào tạo nội bộ. - Đối với trường hợp là nhân viên mới nhưng ngoài việc đào tạo nội bộ còn được cử đi đào tạo ở nước ngoài, hoặc ở ngoài thì thực hiện theo quy trình đào tạo bên ngoài. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 6596 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Quy trình đào tạo hội nhập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ABC QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP Mã tài liệu: NS - 08 Hà Nội, 15/02/2008 Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú Người biên soạn Phó ban ISO Giám đốc Họ và tên ABC ABC ABC Chữ ký I/ MỤC ĐÍCH: Giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hoà nhập với công việc và văn hoá công ty. II/ PHẠM VI: Là trường hợp đào tạo cho nhân viên mới và thuộc trường hợp đào tạo nội bộ. Đối với trường hợp là nhân viên mới nhưng ngoài việc đào tạo nội bộ còn được cử đi đào tạo ở nước ngoài, hoặc ở ngoài …thì thực hiện theo quy trình đào tạo bên ngoài. III/ ĐỊNH NGHĨA: Không có. IV/ NỘI DUNG: Xây dựng chương trình đào tạo theo chức danh. Bất kỳ nhân viên mới nào cũng trải qua các khoá đào tạo bao gồm các nội dung: Đào tạo về quy chế, cơ cấu tổ chức, lịch sử hình thành, văn hoá công ty.... Đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn Chương trình đào tạo cho từng chức danh được quy định theo biểu mẫu: NS – 08 – BM01 Chương trình đào tạo do TP. đào tạo phối hợp với các TP các bộ phận xây dựng và trình giám đốc phê duyệt. Khi phát sinh các chức danh công việc mới, sau khi tiến hành phân công công việc, xây dựng mô tả công việc thì TP. đào tạo phải xây dựng bảng kế hoạch đào tạo dành cho chức danh đó. Vào tháng 6 và 12 hàng năm, TP. đào tạo rà soát lại toàn bộ các kế hoạch đào tạo chức danh, trên cơ sở xem xét các tri thức, kỹ năng cần phải có để chỉnh sửa lại các kế hoạch đào tạo cho phù hợp. Chương trình đào tạo theo chức danh được lập theo biểu mẫu: NS – 08 – BM01. Xây dựng chương trình đào tạo chi tiết. Chương trình đào tạo chi tiết bao gồm hai loại: Chương trình đào tạo về công ty, nội quy, quy chế Đào tạo về nghiệp vụ. Kế hoạch đào tạo nội quy Kế hoạch đào tạo nội quy do nhân viên đào tạo chịu trách nhiệm lập theo mẫu NS–08–BM02. Trước khi lập kế hoạch, nhân viên đào tạo phải xem xét các nội dung cần đào tạo, người cần phải đào tạo, liên hệ với người đào tạo để xác định thời gian, địa điểm đào tạo. Sau khi thông nhất các nội dung, nhân viên đào tạo lập kế hoạch và trình Giám đốc đào tạo phê duyệt. Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ. Quản lý cấp trưởng phòng, giám đốc chịu trách nhiệm lập kế hoạch đào tạo chi tiết nghiệp vụ theo mẫu: NS – 08 – BM03 và gửi về phòng đào tạo. Nhân viên đào tạo chịu trách nhiệm đôn đóc người lập kế hoạch nghiệp vụ lập kế hoạch và chuyển về phòng đào tạo, sau đó chuyển cho giám đốc đào tạo xem xét. Nếu cần trao đổi thêm thì TP. đào tạo sẽ trực tiếp mời người lập kế hoạch để thảo luận. Sau khi thông qua kế hoạch đào tạo nghiệp vụ TP. đào tạo chuyển lại kế hoạch cho nhân viên đào tạo phụ trách đào tạo thực hiện. Tiến hành đào tạo Đào tạo về quy chế, nội quy: Nhân viên đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo về quy chế, nội quy của công ty. Trong quá trình đào tạo, nhân viên phải ghi nhận, giải quyết các thắc mắc của nhân viên. Đối với các nội dung thắc mắc ngoài khả năng giải quyết thì nhân viên đào tạo phải báo cáo giám đốc đào tạo giải quyết. Sau khi đào tạo xong, nhân viên đào tạo lập biên bản đào tạo theo mẫu: NS – 08 – BM04. Đào tạo về nghiệp vụ Trình tự về đào tạo nghiệp vụ bao gồm Giải thích tóm tắt từng nhiệm vụ trong bản mô tả công việc. Giải thích chi tiết từng nhiệm vụ trọng tâm vào How, Why, Standard cụ thể. + Giải thích các bước cần phải thực hiện. + Giải thích lý do tại sao phải thực hiện? + Giải thích các yêu cầu, tiêu chuẩn của từng bước là gì? Làm mẫu thử cho nhân viên xem. Cho nhân viên thực hành thử và kiểm tra, giải thích. Giao nhiệm vụ cho người kèm cặp. Giao nhiệm vụ cho nhân viên và hướng dẫn các tiêu chuẩn cần đạt được. Cuối cùng, quản lý phải lập biên bản đào tạo theo mẫu NS – 08 – BM04 và gửi về phòng đào tạo. 4. Kiểm tra quá trình đào tạo hội nhập: Việc kiểm tra quá trình đào tạo hội nhập của nhân viên bao gồm các hình thức như sau: Cho nhân viên khác đánh giá nhân viên mới. Gửi bản câu hỏi tự đánh giá cho nhân viên mới. V/ BIỂU MẪU KÈM THEO: Chương trình đào tạo theo chức danh mã số: NS – 08 – BM01. Kế hoạch đào tạo nội quy mã số: NS – 08 – BM02. Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ mã số: NS – 08 – BM03 4. Biên bản đào tạo mã số: NS – 08 – BM04 ----------------------- › & š --------------------------
Tài liệu liên quan