Mẫu Thủ tục kiểm soát các sản phẩm không phù hợp của Nhà trường

- Thu nhập thống kê các dữ liệu về các vụ việc không phù hợp liên quan đến hoạt động đào tạo trong nhà trường. - Phân tích đánh giá - Đề xuất các biện pháp cải tiến, các hành động khắc phục phòng ngừa nếu cần.

doc2 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2042 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Thủ tục kiểm soát các sản phẩm không phù hợp của Nhà trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP 1. Mục đích: - Thu nhập thống kê các dữ liệu về các vụ việc không phù hợp liên quan đến hoạt động đào tạo trong nhà trường. - Phân tích đánh giá - Đề xuất các biện pháp cải tiến, các hành động khắc phục phòng ngừa nếu cần. 2. Thủ tục chi tiết: TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM 1 - Mô tả các việc không phù hợp (một số ví dụ) + Những thông tin thiếu chính xác và không đầy đủ thể hiện trên lịch học tập hàng tuần. + Làm mầt bài thi + Các khoa trả kết quả chấm thi không đúng thời gian quy định + Ghi bằng giấy chứng nhận sai nội dung + Giáo viên bỏ lớp hoặc có giáo viên mà không có học viên đến học. + Ngoài ra còn có những thông tin khác về sự không phù hợp... có thể xảy ra. + Cập nhật vào sổ theo dõi sự không phù hợp. Người phát hiện 2 Thông báo đến người, phòng khoa liên quan Các phòng khoa liên quan 3 Quyết định các biện pháp xử lý thích hợp Hiệu trưởng, Trưởng phòng, khoa 4 Thực hiện các biện pháp xử lý - Điều chỉnh, sửa chữa (Ví dụ: thông tin sai về kế hoạch học tập, hội trường...) - Thu hồi sửa chữa, ban hành mới (ví dụ viết bằng tốt nghiệp sai) - Thay giảng viên hoặc học bù (ví dụ Giảng viên bỏ lớp) - Ghi nhận vào sổ theo dõi sự không phù hợp - Hàng tháng các phòng, khoa gửi sổ theo dõi sự không phù hợp (photo) đến PĐT để tổng hợp, báo cáo trong hội nghị giao ban. - Nếu sự không phù hợp diễn ra nhiều lần hoặc nghiêm trọng thì đề xuất hành động khắc phục, phòng ngừa Trưởng phòng, khoa Người phân công Phụ lục Sổ theo dõi sự không phù hợp Duyệt Soạn thảo Số hiệu: TT-PĐT-KPPN/00 Ngày 1/7/03 Trang 1/1
Tài liệu liên quan