Mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực

Tóm tắt Đào tạo gắn liền với sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao là vấn đề rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Trong quá trình này, nhà trường đóng vai trò đào tạo, doanh nghiệp đóng vai trò sử dụng nguồn nhân lực. Do vậy, muốn quá trình đào tạo gắn liền với quá trình sử dụng thì nhà trường và doanh nghiệp phải liên kết, hợp tác với nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, mối quan hệ này còn rất lỏng lẻo, chưa có sự ràng buộc, nội dung hợp tác còn hời hợt, chưa mang lại hiệu quả. Trên cơ sở tình hình thực tế, bài báo tập trung phân tích những nội dung, yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình hợp tác và đề xuất những giải pháp chủ yếu để phát triển.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀNH KINH TẾ 61Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 Mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực Solution to develop cooperative relationships between universities and businesses in training human resources Nguyễn Thị Kim Nguyên, Phùng Thị Lý Email: kimnguyendhsd1@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 30/11/2018 Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 10/6/2019 Ngày chấp nhận đĕng: 28/6/2019 Tóm tắt Đào tạo gắn liền với sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao là vấn đề rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Trong quá trình này, nhà trường đóng vai trò đào tạo, doanh nghiệp đóng vai trò sử dụng nguồn nhân lực. Do vậy, muốn quá trình đào tạo gắn liền với quá trình sử dụng thì nhà trường và doanh nghiệp phải liên kết, hợp tác với nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, mối quan hệ này còn rất lỏng lẻo, chưa có sự ràng buộc, nội dung hợp tác còn hời hợt, chưa mang lại hiệu quả. Trên cơ sở tình hình thực tế, bài báo tập trung phân tích những nội dung, yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình hợp tác và đề xuất những giải pháp chủ yếu để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Từ khóa: Hợp tác đào tạo; liên kết đào tạo; nhà trường - doanh nghiệp. Abstract Training associated with the use of high-level human resources is a very important issue in the current socio-economic development in our country. In this process, the school plays the role of training, enterprises play the role of using human resources. Therefore, the training process must be linked with the process of using the school and enterprises must cooperate and cooperate. However, in practice, this relationship is very loose, no commitment, cooperation content is superficial, not effective. On the basis of the actual situation, the paper focuses on the content and fundamental factors affecting the cooperative process and provides basic solutions to develop the cooperation between universities and business today. Keywords: Training cooperation; training links; schools - businesses. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ở Việt Nam hiện nay, chất lượng giáo dục đại học đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Điều này bắt nguồn từ một bộ phận lớn sinh viên đại học tốt nghiệp ra trường không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Theo báo cáo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến quý 2/2018, cả nước có khoảng 126.900 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp [1]. Nguyên nhân chính của vấn đề này là do kiến thức, kỹ nĕng được đào tạo ở nhà trường vẫn chưa phù hợp với nhu cầu của người sử dụng lao động, trong đó có doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, dưới sức ép của nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 lại đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực trình độ cao. Thực tế này đã làm cho nhà trường và doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn. Hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường sẽ được hỗ trợ thêm cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo; các sản phẩm nghiên cứu ứng dụng của nhà trường có điều kiện được đưa vào thực tiễn sản xuất, giúp tĕng nguồn thu cho nhà trường; nĕng lực, kinh nghiệm thực tế của đội ngũ giảng viên được nâng lên, nội dung chương trình được đổi mới, xây dựng phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp; sinh viên có điều kiện được học tập và rèn luyện ở môi trường sản xuất của doanh nghiệp Từ đó, nhà trường sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định được uy tín, vị thế để phát triển. Hợp tác với nhà trường, doanh nghiệp được ứng dụng những kết quả nghiên cứu của nhà trường vào trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, nâng cao nĕng suất lao động và hiệu quả kinh tế; nâng cao trình độ, Người phản biện: 1. TS. Phạm Thị Hoa Hồng 2. PGS.TS. Bùi Thị Ngọc Lan 62 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 nĕng lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên qua các khóa đào tạo, huấn luyện do nhà trường tổ chức; xây dựng chiến lược marketing để quảng bá những sản phẩm của doanh nghiệp. Đặc biệt, qua hợp tác với nhà trường, doanh nghiệp sẽ tuyển dụng được những sinh viên xuất sắc, phù hợp với yêu cầu của mình. 2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là tất cả các hình thức tương tác trực tiếp hay gián tiếp, có tính chất cá nhân hay tổ chức vì lợi ích của cả hai bên. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nĕm 2000, UNESCO đã đưa ra mô hình giáo dục CIPO với bốn yếu tố cơ bản: C - Context (bối cảnh); I - Input (đầu vào); P - Process (quá trình); O - Outcome (kết quả đầu ra) [3]. Mô hình này khá phù hợp với việc xây dựng mối quan hệ hợp tác đào tạo gữa nhà trường và doanh nghiệp. Nghiên cứu mô hình CIPO cho thấy, việc hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực muốn đạt chất lượng, hiệu quả cần được xây dựng ở những nội dung cơ bản sau: - Hợp tác trong thực hiện công tác tuyển sinh Tuyển sinh là vấn đề rất quan trọng đối với các trường đại học hiện nay. Để thu hút người học, lâu nay các trường thường tận dụng thế mạnh của phương tiện truyền thông, chương trình quảng cáo hoặc sử dụng các trang web, huy động cán bộ, giảng viên đến các trường trung học phổ thông tư vấn tuyển sinh.... Tuy nhiên, những hình thức đó chưa mang lại hiệu quả. Các trường đại học, đặc biệt là các trường ở địa phương muốn tồn tại và phát triển bền vững chỉ có cách để cho người học nhìn thấy cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, các trường đại học cần phải hợp tác với các doanh nghiệp ngay từ khâu tuyển sinh đầu vào. Các hình thức hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, bao gồm: + Nhà trường đào tạo theo đơn đặt hàng từ doanh nghiệp: Cĕn cứ vào đơn hàng, nhà trường sẽ chủ động thực hiện kế hoạch tuyển sinh. Doanh nghiệp cử cán bộ của mình cùng cán bộ, giảng viên nhà trường tới các trường trung học phổ thông tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và làm công tác tuyển. + Nhà trường đào tạo học viên do doanh nghiệp gửi đến: Ở hình thức này, doanh nghiệp chủ động tuyển sinh với số lượng, cơ cấu nhất định theo nhu cầu nhân lực mà doanh nghiệp cần. Nhà trường giữ vai trò đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp và đảm bảo số học viên này sau đào tạo sẽ đáp ứng được ngay yêu cầu công việc tại doanh nghiệp. + Nhà trường phối hợp với doanh nghiệp cùng thực hiện công tác tuyển sinh. Ở hình thức này, đội ngũ cán bộ chuyên trách của nhà trường và doanh nghiệp cùng nhau hoạch định kế hoạch, xác định ngành, nghề, số lượng cần tuyển và phương thức tuyển sinh. - Hợp tác trong đào tạo + Hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là hình thức hợp tác cao nhất giữa nhà trường và doanh nghiệp. Mục đích của hoạt động này là cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường và doanh nghiệp cùng tiến hành nghiên cứu để tạo ra những kết quả nghiên cứu mang tính sở hữu chung. Muốn làm được điều này, các trường đại học phải tìm kiếm và chủ động giới thiệu với các doanh nghiệp các chương trình nghiên cứu mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp. Đây là hình thức hợp tác khá phổ biến ở các nước phát triển. Tuy nhiên, đối với các trường đại học Việt Nam, hình thức hợp tác này còn khá khiêm tốn. + Hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo. Đây là nội dung hợp tác đầu tiên để đảm bảo cơ sở cho sinh viên khi tiếp cận có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Hàng nĕm, nhà trường sẽ khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp về nội dung chương trình đào tạo. Trên cơ sở các thông tin thu thập được, nhà trường sẽ phối hợp với doanh nghiệp lập kế hoạch, nghiên cứu, xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, có tính đến đặc thù của các nhóm ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh riêng biệt. Với tư cách đồng chủ thể thực hiện quá trình đào tạo, doanh nghiệp hợp tác với nhà trường cùng xây dựng nội dung chương trình đào tạo theo tiêu chí: đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo chương trình khung, có phối hợp các kênh thông tin đại chúng, nguồn tài liệu tham khảo và các vấn đề thực tiễn nghề nghiệp đang diễn ra. + Hợp tác trong hoạt động thực tập, trải nghiệm của sinh viên. Doanh nghiệp là địa bàn thực tập, trải nghiệm của sinh viên trong quá trình học tập. Cán bộ, chuyên viên của doanh nghiệp sẽ cùng tham gia với nhà NGÀNH KINH TẾ 63Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 trường trong việc hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên lựa chọn vấn đề thực tập, giúp sinh viên tham gia vào các hoạt động thực tập tại doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập, trải nghiệm tại doanh nghiệp, sinh viên được tiếp cận với thực tế nơi làm việc, có cơ hội áp dụng các lý thuyết đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tự định hướng công việc và nghề nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, bằng những đóng góp thiết thực của mình cho doanh nghiệp, sinh viên có thể nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ phía doanh nghiệp hoặc có thể được lựa chọn là ứng viên có tiềm nĕng của doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp, qua quá trình sinh viên thực tập, doanh nghiệp có thể tìm hiểu và lựa chọn những sinh viên xuất sắc cho nhu cầu tuyển dụng của mình trong tương lai. + Hợp tác trao đổi các nguồn lực (bao gồm hợp tác trao đổi nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất). Trao đổi nhân lực giữa doanh nghiệp và nhà trường được thể hiện ở việc các trường đại học có thể ký hợp đồng kiêm nhiệm hoặc thỉnh giảng với các doanh nhân, các nhà lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp để họ tham gia công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn thực tế, thực tập, báo cáo ngoại khóa, báo cáo tốt nghiệp, đánh giá tốt nghiệp cho sinh viên. Các doanh nghiệp cũng có thể thu hút lực lượng cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia vào các chương trình đào tạo, phát triển nhân lực hoặc cung cấp những chương trình nhằm cập nhật các kỹ nĕng trong môi trường doanh nghiệp cho các cán bộ của nhà trường dưới hình thức làm thêm ở doanh nghiệp. * Về tài chính: Thông qua quá trình hợp tác, các doanh nghiệp tài trợ cho nhà trường dưới hình thức hỗ trợ kinh phí, học bổng chính sách, học bổng tài nĕng, tạo thêm động lực phấn đấu, rèn luyện cho sinh viên. * Về cơ sở vật chất: Thiết bị, nhà xưởng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình hình thành và phát triển kỹ nĕng, kỹ xảo nghề nghiệp của người học trong tương lai. Thông qua hợp tác đào tạo, doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho nhà trường cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp đào tạo (thiết bị dạy học), khắc phục tình trạng thiếu trang thiết bị, thiết bị lạc hậu, lỗi thời không theo kịp bước tiến của khoa học công nghệ. - Hợp tác trong giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp Việc làm đối với lao động đã qua đào tạo phải là việc làm phù hợp với chuyên ngành, trình độ được đào tạo. Do đó, để tránh thất thoát nguồn lực xã hội, khẳng định thương hiệu của cơ sở đào tạo, các trường đại học cần thiết lập hệ thống thông tin về việc làm và hỗ trợ giải quyết việc làm thông qua việc xây dựng bộ phận tư vấn nghề nghiệp và định hướng việc làm. Công việc này đòi hỏi các trường phải phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên. Ngoài ra, nhà trường có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn quỹ của Nhà nước để xây dựng mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức có chức nĕng giải quyết việc làm cho sinh viên. Kết quả việc làm sau khi tốt nghiệp được xem xét qua các nhân tố như: thời gian có việc làm, việc làm đúng ngành nghề,... Việc sinh viên đáp ứng được yêu cầu công việc ngay sau khi tốt nghiệp mà không cần thực hiện quá trình đào tạo lại ở doanh nghiệp là thể hiện hiệu quả của quá trình hợp tác đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tóm lại, việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực thực chất là sự phối hợp giữa hai bên ở các khâu của quá trình đào tạo, bao gồm: đầu vào, các hoạt động đào tạo, đầu ra và chịu sự tác động của môi trường. Với những nội dung cụ thể của quá trình hợp tác, trong những nĕm gần đây, một số trường đại học ở nước ta đã bước đầu nhận thức được sự cần thiết và lợi ích của việc liên kết, hợp tác với doanh nghiệp. Từ đó, một số trường đại học trong nước đã từng bước xây dựng được mối quan hệ với các doanh nghiệp. Điển hình là: + Đại học Quốc gia Hà Nội với việc ký thỏa thuận với Tập đoàn HIPT (tập đoàn tin học hàng đầu của Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến). Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội còn xây dựng được mối quan hệ với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.... + Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển mô hình vườn ươm doanh nghiệp với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ FPT. Cùng với Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông thực hiện nhiều đề tài, dự án. Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng một số doanh nghiệp trực thuộc trường như: Công ty Bách khoa, Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển công nghệ, Công ty An ninh mạng tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp cận với môi trường sản xuất thực tế của doanh nghiệp... - Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cũng là một trong những trường xây dựng được mối liên kết 64 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 với nhiều doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học như: Tổng Công ty Rau quả Việt Nam, Nông trường Quân đội 1A, Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Tổng Công ty Chè Việt Nam, Tổng Công ty Mía đường Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Công ty Thức ĕn gia súc Con heo vàng, Công ty Vật tư thuốc thú ý Trung ương, Công ty cổ phần GROUP, Công ty Canon tại Việt Nam, Công ty Hòa Phát, Công ty Cargill Việt Nam... [5]. Tuy nhiên, đây chỉ là những kết quả bước đầu và mới chỉ thực hiện được ở các trường đại học đóng chân trên địa bàn các thành phố lớn, các trường có truyền thống đào tạo lâu đời. Đối với các trường đại học ở các địa phương, các trường đại học mới được nâng cấp, việc xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Hoạt động hợp tác này chủ yếu mang tính mùa vụ, chưa có kế hoạch cụ thể, tự phát, chủ yếu xuất phát từ mối quan hệ thân quen, tình cảm cá nhân nhiều hơn là từ yêu cầu của công việc, từ lợi ích của cả nhà trường và doanh nghiệp. Nội dung hợp tác mới chỉ tập trung ở quá trình đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp, tìm kiếm địa bàn thực tập, thực tế, cấp học bổng cho sinh viên [5]. Nhận định trên cũng là kết quả thu được qua quá trình thực hiện khảo sát đội ngũ cán bộ, giảng viên ở một số trường đại học như Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đại học Hải Dương, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên. Có đến 78,2% cán bộ, giảng viên ở các trường đại học đều khẳng định mối quan hệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp hiện nay còn rất hời hợt, mang tính hình thức. Về những nội dung cụ thể của quá trình hợp tác: Hầu hết các ý kiến cho rằng mối quan hệ này chỉ dừng lại ở một số hoạt động thực tế, thực tập giao lưu, tọa đàm hoặc một vài hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm hay một vài hoạt động hỗ trợ học bổng cho sinh viên tài nĕng, sinh viên thuộc diện gia đình chính sách. Hợp tác cùng thực hiện công tác tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trao đổi các nguồn lực gần như chưa xây dựng được. Về nguyên nhân của những hạn chế, có nhiều ý kiến tập trung ở các vấn đề như: Cả nhà trường và doanh nghiệp còn xem nhẹ sự cần thiết và lợi ích gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu thế hội nhập; Nhà trường và doanh nghiệp còn thiếu những thông tin cần thiết về nhau; Nhà trường và doanh nghiệp chưa xác định được nội dung và phương thức hợp tác cụ thể; Về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Các công trình nghiên cứu ở các trường là những công trình nhỏ, khả nĕng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp còn hạn chế. Do vậy, doanh nghiệp gặp nhiều khó khĕn trong việc tiếp nhận, sử dụng tri thức của các trường đại học. Thậm chí có những trường đại học đến nay vẫn chưa xây dựng được mối liên kết với doanh nghiệp nào. 3. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP HIỆN NAY - Những yếu tố thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp + Xu thế thời đại (cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế): Hiện nay, nước ta đang tiếp cận dần đến cách mạng công nghiệp 4.0 và chịu ảnh hưởng rất lớn của kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) là sự kết hợp thành quả của ba cuộc cách mạng trước đó với thế giới kỹ thuật số và đang là xu thế mang tính toàn cầu. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra áp lực cạnh tranh mới cho doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao chứ không chỉ đơn giản là nguồn tài chính của doanh nghiệp. Vì thế thị trường lao động sẽ bị rơi vào trạng thái cân bằng mới về cung và cầu lao động trên thị trường''. [2] Xu thế thời đại này đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với người lao động, đòi hỏi người lao động phải có trình độ cao mới có thể tiếp cận được hệ thống máy móc. Muốn có trình độ này thì người lao động phải được đào tạo bài bản ngay từ trong nhà trường để họ không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có các kỹ nĕng nghề nghiệp và kỹ nĕng mềm khác. Tuy nhiên, trong đó một lực lượng không nhỏ được học qua trường lớp nhưng khi ra trường không đáp ứng được yêu cầu của thực tế công việc. Hệ lụy của vấn đề đó làm cho người học không xin được việc làm hoặc chỉ xin được những công việc làm gia công hoặc xin được việc làm nhưng không thích ứng được với sự thay đổi của công nghệ, không sớm thì muộn cũng bị đào thải. Về phía doanh nghiệp, những sản phẩm đào tạo từ nhà trường, nếu không đào tạo lại, doanh nghiệp cũng không sử dụng được. Chưa kể đến mục tiêu của giáo dục không phải là đào tạo để sinh viên ra trường có việc làm mà phải đào tạo ra công dân toàn cầu có nĕng lực tư duy đổi mới và sáng tạo, có đủ tố chất để lĩnh hội các kỹ thuật tiên tiến trong kỷ nguyên công nghệ số. + Nhu cầu phát triển của nhà trường và doanh nghiệp Nhu cầu phát triển của chính bản thân nhà trường và doanh nghiệp là một trong những yếu tố thúc NGÀNH KINH TẾ 65Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 2(65).2019 đẩy mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Về phía nhà trường, muốn phát triển và khẳng định được uy tín, vị thế của mình, yếu tố đầu tiên là phải khẳng định được chất lượng đào tạo. Chất lượng này được thể hiện ở việc sinh viên ra trường có khả nĕng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và được doanh nghiệp tuyển dụng vào những vị trí phù hợp với chuyên môn đào tạo. Tuy nhiên để làm được điều đó, nếu chỉ dựa vào nội lực của bản thân mình, nhà trường sẽ không thực hiện được mà cần phải có sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp. Qua sự hợp tác với doanh nghiệp, nhà trường có điều kiện tĕng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội cho giảng viên nhà trường tích lũy được thêm những kinh nghiệm thực tế để thực hiện công tác giảng dạy hiệu quả hơn. Về phía doanh nghiệp, muốn tồn tại, phát triển, doanh nghiệp c
Tài liệu liên quan