Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 22

ĐỀ THI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình thanh toán và làm thủ tục trả buồng cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị điện? Câu 3: (2 điểm) Trình bày các kiểu phục vụ trong nhà hàng, khách sạn?

pdf1 trang | Chia sẻ: baothanh01 | Lượt xem: 979 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: Quản trị khách sạn – LT 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTKS – LT 22 Hình thức thi: Viết Thời gian: 90 phút (không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ THI Phần 1: Phần bắt buộc (7 điểm) - Thời gian: 60 phút Câu 1: (3 điểm) Anh/ chị hãy phân tích các bước trong quy trình thanh toán và làm thủ tục trả buồng cho khách lẻ? Câu 2: (2 điểm) Hãy nêu các nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị điện? Câu 3: (2 điểm) Trình bày các kiểu phục vụ trong nhà hàng, khách sạn? Phần 2: Phần tự chọn (3 điểm) – Thời gian: 30 phút Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Ngày . tháng . năm 2015 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI
Tài liệu liên quan