Một số câu và từ lóng dùng trong tiếng Anh Mỹ

Trong ngôn ngữ Anh-Mỹ cũng giống như tiếng Việt là có một số tiếng lóng khá là thú vị và phong phú cũng giống như trong tiếng Việt Tiếng lóng là một dạng ngôn ngữ bao gồm những từ, cụm từ được sử dụng không mang tính nghi thức, trang trọng. Tiếng lóng thường được dùng trong văn nói nhiều hơn văn viết, và thường gắn với một nhóm người hay một ngữ cảnh đặc biệt. Vấn đề đặt ra với người học Tiếng Anh là cần nắm được lúc nào nên và không nên sử dụng tiếng lóng. Nhiều người chỉ trích việc sử dụng tiếng lóng nhưng thực tế trong Tiếng Anh giao tiếp, chúng ta thường xuyên dùng tiếng lóng. Bí quyết là ở chỗ phải biết dùng tiếng lóng đúng ngữ cảnh. Với người học tiếng Anh, điểm đầu tiên cần ghi nhớ là tiếng lóng chủ yếu dùng khi nói chứ không phải khi viết. Điểm lưu ý thứ hai là bạn nên học tiếng lóng để có thể hiểu khi nghe người khác nói nhưng không nên sử dụng nhiều trong giao tiếp.

pdf4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 3823 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số câu và từ lóng dùng trong tiếng Anh Mỹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH\MỸ Trong ngôn ngữ Anh-Mỹ cũng giống như tiếng Việt là có một số tiếng lóng khá là thú vị và phong phú cũng giống như trong tiếng Việt Tiếng lóng là một dạng ngôn ngữ bao gồm những từ, cụm từ được sử dụng không mang tính nghi thức, trang trọng. Tiếng lóng thường được dùng trong văn nói nhiều hơn văn viết, và thường gắn với một nhóm người hay một ngữ cảnh đặc biệt. Vấn đề đặt ra với người học Tiếng Anh là cần nắm được lúc nào nên và không nên sử dụng tiếng lóng. Nhiều người chỉ trích việc sử dụng tiếng lóng nhưng thực tế trong Tiếng Anh giao tiếp, chúng ta thường xuyên dùng tiếng lóng. Bí quyết là ở chỗ phải biết dùng tiếng lóng đúng ngữ cảnh. Với người học tiếng Anh, điểm đầu tiên cần ghi nhớ là tiếng lóng chủ yếu dùng khi nói chứ không phải khi viết. Điểm lưu ý thứ hai là bạn nên học tiếng lóng để có thể hiểu khi nghe người khác nói nhưng không nên sử dụng nhiều trong giao tiếp. Có bai loại tiếng lóng chính gồm: tiếng lóng mang tính công kích; tiếng lóng thông tục; tiếng lóng cấm kỵ sử dụng. Ba loại này được sử dụng với mức độ khác nhau và trong những ngữ cảnh hoàn toàn khác nhau. Sau đây là một số cụm từ thông dụng được dùng trong tiếng Mỹ Beat it Đi chổ khác chơi Big Deal ! Làm Như Quan trọng Lắm, Làm Dử Dậy ! Big Shot Nhân vật quan trọng Big Wheel Nhân vật quyền thế Big mouth Nhiều Chuyện Black and the blue Nhừ tử By the way À này By any means By any which way Cứ tự tiện, Bằng Mọi Giá Be my guest Tự nhiên Break it up Dừng tay Come to think of it Nghĩ kỷ thì Can't help it Không thể nào làm khác hơn Come on Thôi mà,Lẹ lên, gắng lên, cố lên Can't hardly Khó mà, khó có thể Cool it Đừng nóng Come off it Đừng sạo Cut it out Đừng giởn nửa, Ngưng Lại Dead End Đường Cùng Dead Meat Chết Chắc Down and out Thất Bại hoàn toàn Down but not out Tổn thương nhưng chưa bại Down the hill Già For What Để Làm Gì? What For? Để Làm Gì? Don't bother Đừng Bận Tâm Do you mind Làm Phiền Don't be nosy đừng nhiều chuyện Just for fun Giởn chơi thôi Just looking Chỉ xem chơi thôi Just testing Thử chơi thôi mà Just kidding / just joking Nói chơi thôi Give someone a ring Gọi Người Nào Good for nothing Vô Dụng Go ahead Đi trước đi, cứ tự tiện God knows Trời Biết Go for it Hảy Thử Xem Get lost Đi chổ khác chơi Keep out of touch Đừng Đụng Đến Happy Goes Lucky Vô Tư Hang in there/ Hang on Đợi Tí, Gắng Lên Hold it Khoan Help yourself Tự Nhiên Take it easy Từ từ I see Tôi hiểu It's a long shot Không Dể Đâu it's all the same Củng vậy thôi mà I 'm afraid Rất Tiếc Tôi It beats me Tôi chiụ (không biết) It's a bless or a curse Chẳng biết là phước hay họa Last but not Least Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng Little by little Từng Li, Từng Tý Let me go Để Tôi đi Let me be kệ tôi Long time no see Lâu quá không gặp Make yourself at home Cứ Tự Nhiên Make yourself comfortable Cứ Tự Tiện My pleasure Hân hạnh out of order Hư, hỏng out of luck Không May out of question Không thể được out of the blue Bất Ngờ, Bất Thình Lình out of touch Lục nghề, Không còn liên lạc One way or another Không bằng cách này thì bằng cách khác One thing lead to another Hết chuyện này đến chuyện khác Over my dead body Bước qua xác chết của tôi đã ---------------------------------------
Tài liệu liên quan