Một số giải pháp nhằm ứng dụng khóa học trực tuyến ở trong đào tạo ngành Quản trị khách sạn tại trường Đại học Ngoại thương

Tóm tắt Sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch dẫn đến nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Quản trị khách sạn tăng cao hơn bao giờ hết. Những năm gần đây, Quản trị khách sạn luôn nằm trong top những ngành khao khát nhân sự nhất. Để có thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành Quản trị khách sạn, trường Đại học Ngoại thương cần tăng cường đổi mới phương pháp và cập nhật nội dung giảng dạy, tăng cường tứng dụng công nghệ mới trong đào tạo. Khóa học trực tuyến mở (MOOCs) là một trong những xu hướng phát triển trong giáo dục đại học hiện nay, hỗ trợ nhu cầu học tập suốt đời. Bài viết này tập trung phân tích và đánh giá những khóa học trực tuyến mở trong ngành Quản trị khách sạn, phân tích ưu và nhược điểm của khóa học trực tuyến mở; đồng thời đưa ra các giải pháp cho giảng viên, sinh viên và các nhà quản lý để ứng dụng khóa học trực tuyến mở (MOOCs) trong đào tạo ngành Quản trị khách sạn tại trường Đại học Ngoại thương.

pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nhằm ứng dụng khóa học trực tuyến ở trong đào tạo ngành Quản trị khách sạn tại trường Đại học Ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên