Một số tiêu chí xây dựng hệ giá trị cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nay

TÓM TẮT Để xây dựng được hệ giá trị cần giáo dục cho nữ sinh viên đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa, bài viết làm rõ những tiêu chí mà hệ giá trị đó cần đạt được đó là: phải phù hợp với sự lựa chọn của đa số nữ sinh viên; phải đáp ứng được yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập, của cơ chế kinh tế thị trường, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại phải phù hợp với quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về văn hóa, con người, giáo dục, đào tạo; phải phù hợp với quan điểm của Đảng, của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và của nhiều nhà nghiên cứu về những giá trị truyền thống của người phụ nữ Việt Nam và những giá trị mới cần được xác lập; phải phù hợp với mục đích giáo dục; phải coi trọng những giá trị truyền thống và giá trị hiện đại của người phụ nữ Việt Nam; các giá trị cần được đặt trong một tổng thể chung.

pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số tiêu chí xây dựng hệ giá trị cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên