Thực trạng chương trình đào tạo trường Đại học Sài Gòn giai đoạn 2012-2016

Abstract The training programs of the Saigon University are revised and modified every year at the program level, and every four years at the university level. By analyzing opinions of stakeholders, this article provides both general and detailed information about the training programs of the university in the period of 2012-2016 and helps to orientate the development of the training programs in the period of 2016-2020.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng chương trình đào tạo trường Đại học Sài Gòn giai đoạn 2012-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan