Các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin quản lý giáo dục

Định nghĩa về hệ thống Công nghệ Thông tin (CNTT). HệthốngCôngnghệThôngtinlà hệxử lý thông tin bao gồm phần cứng và phầnmềmtương tác vớinhautrên cơ sở các chương trình cụ thể theo một thuật toán xácđịnhchophépbiếnđổi thông tin banđầuthành thông tin kết quảphụcvụ cho ngườisử dụng(tr. 28).

pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin quản lý giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người trình bày : Lª V¨n S¬n 1 CÁC VẤN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHƯƠNG III 2 Định nghĩa về hệ thống Công nghệ Thông tin (CNTT).  Hệ thống Công nghệ Thông tin là hệ xử lý thông tin bao gồm phần cứng và phần mềm tương tác với nhau trên cơ sở các chương trình cụ thể theo một thuật toán xác định cho phép biến đổi thông tin ban đầu thành thông tin kết quả phục vụ cho người sử dụng (tr. 28). MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người trình bày : Lª V¨n S¬n 3 Information Technology, gọi tắt là IT) nói chung được trình bày bằng sơ đồ trong hình III.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người trình bày : Lª V¨n S¬n 4 Các loại phần mềm (Software)  Hệ điều hành các máy tính (OS)  Các phần mềm cơ sở theo chuyên ngành  Các chương trình ứng dụng - khai thác cụ thể cho từng lĩnh vực đời sống, xã hội, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, y tế,  Bảng mô tả cụ thể liền sau đây MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người trình bày : Lª V¨n S¬n 5MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người trình bày : Lª V¨n S¬n 6 Mã là một tên gọi khác dưới dạng ký hiệu, không lập lờ để xác định danh tính đối tượng quản lý  Khoa học và hợp thức (trách nhiệm)  Ban bố bảng mã của đơn vị do mình quản lý  Mã chuẩn và mã cục bộ  Chuyển đổi mã MÃ HÓA THÔNG TIN QUẢN LÝ Người trình bày : Lª V¨n S¬n 7 Giúp xác định hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào được áp dụng là tiên tiến và phù hợp nhất (trong Dự án)  Mô hình dữ liệu là một khuôn dạng của dữ liệu cho phép người dùng nhìn thấy dữ liệu dưới cấu trúc thuật ngữ ngắn gọn để diễn tả đối tượng mà ta gọi là lược đồ (scheme). MÔ HÌNH DỮ LIỆU Người trình bày : Lª V¨n S¬n 8 Có 4 mô hình thông dụng nhất  Mô phân cấp tổ chức thành cấu trúc cây với các nút (node) là tập các thực thể, các cành là các mối quan hệ giữa hai nút theo mối quan hệ nhất định, cứng nhắc  Mô hình mạng được tổ chức thành một đồ thị có hướng, trong đó các đỉnh là các thực thể, các cung là quan hệ giữa hai đỉnh, một kiểu bản ghi có thể liên kết với nhiều kiểu bản ghi khác. MÔ HÌNH DỮ LIỆU Người trình bày : Lª V¨n S¬n 9 Mô hình quan hệ dựa trên lý thuyết tập hợp và đại số quan hệ  Mô hình hướng đối tượng là mô hình dữ liệu trong đó các thuộc tính dữ liệu và các phương thức thao tác trên các thuộc tính đó đều được đóng gói trong các cấu trúc gọi là đối tượng.  (Đọc tài liệu từ tr. 35-37) MÔ HÌNH DỮ LIỆU Người trình bày : Lª V¨n S¬n 10  Một hệ thống con là tập hợp một số chức năng nhằm thực hiện một nhiệm vụ (hay tập hợp nhiệm vụ không lớn) hoặc một mục đích nào đó trong hệ thống  Hệ thống Quản lý sinh viên - học sinh toàn trường có các hệ thống con như quản lý điểm, tiếp nhận học viên, tài chính đào tạo tín chỉ, ... HỆ THỐNG CON Người trình bày : Lª V¨n S¬n 11  Nhìn vào giao diện khoa học, tiện ích cao và thân thiện, người ta đã cảm thấy muốn tìm hiểu, sử dụng phần mềm đó  Các loại giao diện thông dụng là hội thoại người - máy, thực đơn, ...  Riêng về thực đơn có : truyền thống, thực đơn bằng hình với lời nhắc, biểu tượng nhắp chuột hay kéo thả, hổn hợp,... THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG Người trình bày : Lª V¨n S¬n 12  Các đầu ra của hệ thống tin học là màn hình, máy in, đĩa cứng (file), USB, các thiết bị khác  Phải phù hợp với đặc điểm kỹ thuật  Phải phù hợp với yêu cầu của người sử dụng  Ví dụ : Phiếu điểm, bảng cân đối, vé tàu hỏa,... THIẾT KẾ CÁC KHUÔN DẠNG ĐẦU RA Người trình bày : Lª V¨n S¬n 13  Phân chia chương trình thành các chương trình con (mô đun)  Xác định chức năng của từng mô đun  Giải quyết các vấn đề : tên gọi, CSDL, thuật toán cơ bản của các mô đun  Xác định mối liên hệ giữa các mô đun  Xác định các hàm và thủ tục THIẾT KẾ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Người trình bày : Lª V¨n S¬n 14  Phân chia chương trình thành các chương trình con (mô đun)  Xác định chức năng của từng mô đun  Giải quyết các vấn đề : tên gọi, CSDL, thuật toán cơ bản của các mô đun  Xác định mối liên hệ giữa các mô đun  Xác định các hàm và thủ tục THIẾT KẾ CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Người trình bày : Lª V¨n S¬n 15 Người trình bày : Lª V¨n S¬n KẾT THÚC CHƯƠNG III CÁC VẤN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ...
Tài liệu liên quan