Một số vấn đề về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

TÓM TẮT Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới. Ở Việt Nam, phương thức đào tạo này đang được thử nghiệm ở nhiều trường đại học. Bài viết nhằm đề cập đến một số vấn đề về đào tạo theo tín chỉ: đặc điểm của đào tạo theo tín chỉ, những ưu điểm và hạn chế theo hệ thống tín chỉ, thực trạng và giải pháp để thực hiện thành công phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam. Các số liệu nghiên cứu được thu thập từ 500 sinh viên (SV). Ngoài ra, chúng tôi cũng tham khảo ý kiến và kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và giảng dạy tại một số trường đại học khác.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số vấn đề về đào tạo theo hệ thống tín chỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÏP CHÍ ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 8 - Thaùng 2/2012 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ ĐÀO NGỌC CẢNH (*) TRỊNH DUY OÁNH (**) TÓM TẮT Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trên thế giới. Ở Việt Nam, phương thức đào tạo này đang được thử nghiệm ở nhiều trường đại học. Bài viết nhằm đề cập đến một số vấn đề về đào tạo theo tín chỉ: đặc điểm của đào tạo theo tín chỉ, những ưu điểm và hạn chế theo hệ thống tín chỉ, thực trạng và giải pháp để thực hiện thành công phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học Việt Nam. Các số liệu nghiên cứu được thu thập từ 500 sinh viên (SV). Ngoài ra, chúng tôi cũng tham khảo ý kiến và kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và giảng dạy tại một số trường đại học khác. ABSTRAST Training by credit-based system is a progressive mode of training in the world. In Vietnam, this training mode has been experimend at a lot of universities. The report aims to deal with some features of training by credit-based system: its characteristics, its advantages and disadvantages, and the situations and solutions to fulfill successfully this training mode at universities in Vietnam. The research data were collected from 500 students. In addition, we also refer to the opinions and the research rerults of some specialists and lecturers who are working at some universities. 1. MỞ ĐẦU (*) (**) Đào tạo theo hệ thống tín chỉ (TC), còn gọi là học chế TC, là một phương thức đào tạo tiên tiến trong hệ thống giáo dục đại học trên thế giới. Phương thức đào tạo này ra đời từ năm 1872 tại Đại học Harvard (Hoa Kì). Tiếp sau đó, hệ thống đào tạo này đã được áp dụng ngày càng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới như các nước Bắc Mĩ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Philippin, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaisia, Indonesia, Ấn Độ, Senegal, Mozambic, Nigeria, Uganda, Camơrun, Trung Quốc, v.v. Ở Việt Nam, Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 về (*) TS, Trường Đại học Cần Thơ (**) TS, Trường Đại học Sài Gòn Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã nêu rõ: "Xây dựng và thực hiện lộ trình chuyển sang chế độ đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tạo điều kiện thuận lợi để người học tích luỹ kiến thức, chuyển đổi ngành nghề, liên thông, chuyển tiếp tới các cấp học tiếp theo ở trong nước và ở nước ngoài". Năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành “Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” (Gọi tắt là Quy chế 43). Theo chủ trương của Bộ, năm 2011 là hạn cuối cùng để các trường liên quan phải chuyển đổi sang hệ thống đào tạo mới này. Thế nhưng, qua thời gian thực hiện thí điểm ở một số trường đại học trên cả nước, có không ít MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ những vấn đề đặt ra. 2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG TÍN CHỈ Đào tạo theo hệ thống TC có những khác biệt căn bản với đào tạo theo niên chế. Hệ thống TC cho phép SV đạt được văn bằng đại học qua việc tích luỹ các loại tri thức giáo dục khác nhau được đo lường bằng một đơn vị xác định, gọi là TC (credit). Theo Quy chế 43: “Một TC được quy định bằng 15 tiết học lí thuyết; 30-45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45- 90 giờ thực tập tại cở sở; 45-60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lí thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một TC, SV phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân”. Trong hệ thống TC, chương trình đào tạo mềm dẻo và có tính liên thông cao. Chương trình đào tạo bao gồm hai loại học phần: Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗi chương trình, bắt buộc SV phải tích luỹ. Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng SV được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn. Trong hệ thống này, kiến thức được cấu trúc thành các mô - đun (học phần). Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho SV tích luỹ trong quá trình học tập. Thường thì một học phần có khối lượng từ 2 đến 4 TC. Khi tổ chức giảng dạy theo TC, đầu mỗi học kì, SV được lựa chọn và đăng kí các học phần thích hợp với năng lực và hoàn cảnh của họ nhằm đạt được kiến thức theo một chương trình đào tạo nào đó. Nhà trường căn cứ vào nhu cầu của SV để bố trí giảng viên và sắp xếp thời khoá biểu cho các lớp học phần. Trong đào tạo theo hệ thống TC, kết quả học tập của SV được đánh giá theo quá trình, khác với đào tạo theo niên chế chỉ đánh giá qua kì thi hết môn. Thang điểm để đánh giá kết quả học tập của SV sử dụng thang điểm chữ A, B, C, D (hay thang điểm bốn). Bảng 1. Thang điểm bốn Điểm chữ A, B, C Điểm số Xếp loại Quy sang thang điểm 10 A 4 Giỏi 8,5 - 10 B 3 Khá 7,0 - 8,4 C 2 Trung bình 5,5 - 6,9 D 1 Trung bình yếu 4,0 - 5,4 F 0 Kém Dưới 4,0 Nguồn: Tổng hợp theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống TC Bản chất của phương thức đào tạo theo hệ thống TC là cá thể hoá việc học tập của người học. Điều này được các nhà nghiên cứu gọi là nguyên lí “tiệc buffet”, tức là SV được tự chọn các học phần để học trong mỗi học kì, mỗi năm học. Cách tổ chức hoạt động theo nguyên lí này đảm bảo cho quá trình đào tạo trong các trường đại học trở nên mềm dẻo hơn, đồng thời cũng tạo khả năng cho việc thiết kế chương trình liên thông giữa các hệ thống đào tạo khác nhau. ĐÀO NGỌC CẢNH - TRỊNH DUY OÁNH 3. NHỮNG ƯU THẾ CỦA ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Trong đào tạo theo hệ thống TC, kết quả học tập của SV được tính theo quá trình tích luỹ từng học phần chứ không phải theo năm học, do đó việc hỏng một học phần nào đó không cản trở quá trình học tiếp tục, SV chỉ học lại các học phần không đạt yêu cầu mà không phải ở lại lớp như trong đào tạo theo niên chế. Vì vậy, đào tạo theo đào tạo theo hệ thống TC có chi phí thấp và hiệu quả cao hơn. Đào tạo theo hệ thống TC tạo điều kiện cho SV năng động hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn những biến đổi nhanh chóng của cuộc sống xã hội hiện đại. Nếu như trong đào tạo theo niên chế, SV hoàn toàn thụ động tuân thủ kế hoạch học tập của nhà trường, thì trong đào tạo theo TC đòi hỏi SV phải chủ động xây dựng cho mình một kế hoạch học tập thích hợp, có hiệu quả cao nhất cho bản thân. Đào tạo theo hệ thống TC cung cấp cho các trường đại học một ngôn ngữ chung, tạo thuận lợi cho SV khi cần chuyển trường cả trong nước cũng như ngoài nước. Nếu triển khai đào tạo theo hệ thống TC các trường đại học lớn đa lĩnh vực có thể tổ chức những môn học chung cho SV nhiều trường, nhiều khoa, tránh các môn học trùng lặp ở nhiều nơi; ngoài ra SV có thể học những môn học lựa chọn ở các khoa khác nhau. Cách tổ chức nói trên cho phép sử dụng được đội ngũ giảng viên giỏi nhất và phương tiện tốt nhất cho từng môn học. Đào tạo theo TC tạo ra một loại hình lớp học mới gọi là “lớp học phần”, tức là lớp học tập hợp các SV đăng kí học chung một học phần. Lớp học phần sẽ bao gồm SV nhiều khoá học và nhiều ngành học khác nhau. Đây là cơ hội tốt cho SV giao lưu, học hỏi lẫn nhau và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Qua khảo sát của chúng tôi về cơ hội giao lưu học hỏi giữa các khoá học, ngành học trong đào tạo theo TC thì có tới 33,8% đồng ý ở mức độ trung bình; 36,2% đồng ý ở mức độ cao; 16,1% đồng ý ở mức độ rất cao. Với đào tạo theo hệ thống TC, các trường đại học có thể mở thêm ngành học mới một cách dễ dàng khi nhận được tín hiệu về nhu cầu của thị trường lao động và tình hình lựa chọn ngành nghề của SV. Đào tạo theo hệ thống TC cho phép ghi nhận cả những kiến thức và khả năng tích luỹ được ngoài trường lớp để dẫn tới văn bằng, khuyến khích SV từ nhiều nguồn gốc khác nhau có thể tham gia học đại học một cách thuận lợi. Về phương diện này có thể nói đào tạo theo hệ thống TC là một trong những công cụ quan trọng để chuyển từ nền đại học mang tính tinh hoa thành nền đại học mang tính đại chúng. Kết hợp với đào tạo theo hệ thống TC, nếu trường đại học tổ chức thêm những kì thi đánh giá kiến thức và kĩ năng của người học tích luỹ được bên ngoài nhà trường hoặc bằng con đường tự học để cấp cho họ một TC tương đương, thì sẽ tạo thêm cơ hội cho họ đạt văn bằng đại học. Ở Mĩ, trên một nghìn trường đại học chấp nhận cung cấp TC cho những kiến thức và kĩ năng mà người học đã tích luỹ được ngoài nhà trường (Lâm Quang Thiệp, 2006). 4. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ Thực tế triển khai đào tạo đào tạo theo hệ thống TC ở các trường đại học cho thấy có không ít khó khăn, vướng mắc. Dưới đây là kết quả khảo sát mà chúng tôi thu được từ ý kiến của 500 SV về những khó khăn trong đào tạo theo hệ thống TC. Bảng 2. Ý kiến SV về những khó khăn trong đào tạo theo hệ thống TC Đơn vị tính: % Tiêu chí Mức độ Tổ chức điều hành rất phức tạp Nhiều tình huống bất thường Kiến thức bị chia cắt Khó tổ chức sinh hoạt Khó đổi lịch, bù giờ Mất nhiều thời gian cho các thủ tục Rất thấp 3.2 1.8 5.8 3.2 4.0 1.8 Thấp 19.6 11.0 23.2 13.0 6.4 9.4 Trung bình 36.8 31.0 33.0 18.6 27.1 28.5 Cao 27.0 37.6 28.2 39.9 36.3 34.3 Rất cao 13.4 18.6 9.8 25.3 26.1 26.1 Tổng 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Nguồn: Số liệu điều tra trực tiếp năm 2011 Khó khăn thường được đề cập đến là công tác điều hành quản lí trong đào tạo theo TC rất phức tạp. Nếu như trong đào tạo theo niên chế, SV học theo một kế hoạch chung theo sự sắp xếp của nhà trường, thì trong đào tạo theo TC, mỗi SV có một kế hoạch học tập riêng nên việc tổ chức điều hành quản lí đào tạo rất phức tạp. SV phải mất nhiều thời gian để lập kế hoạch học tập, đăng kí học phần, điều chỉnh kế hoạch và đăng kí bổ sung. Do những hạn chế về nguồn lực: giáo viên, phòng học, quỹ thời gian, v.v mà nhìn chung, các trường đại học vẫn chưa thật sự đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người học. Mặc dù hiện nay có sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm trên mạng máy tính, nhưng trên thực tế SV vẫn phải chờ đợi, chen lấn nhau trong sử dụng máy tính để đăng kí học phần. Nhìn chung, nhận thức và kĩ năng của SV về đào tạo theo hệ thống TC còn nhiều hạn chế. TS Trần Văn Dũng, Trường Đại học Tây Nguyên, cho biết trường này áp dụng đào tạo TC từ năm 2009 nhưng gặp trở ngại là SV không quen làm việc độc lập, vẫn giữ tư duy dựa vào đội ngũ cố vấn học tập, đội ngũ cán bộ lớp để nắm bắt thông tin của nhà trường, vì vậy mà nhiều SV phàn nàn là không biết trường tổ chức những môn học nào, kế hoạch học tập ra sao (Trần Văn Dũng, 2010). Đào tạo theo hệ thống TC làm cho việc tổ chức sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn gặp nhiều khó khăn do khó gắn kết SV, khó bố trí lịch sinh hoạt vì mỗi SV đều có một thời khoá biểu riêng. Mặt khác, việc tổ chức cho SV đi thực tập, thực tế cũng gặp nhiều trở ngại vì các học phần SV đăng kí học rất khác nhau nên nếu SV đi thực tập, thực tế thì phải nghỉ học các học phần khác. Ngoài ra, một khó khăn không nhỏ là trong đào tạo theo TC rất khó bù giờ, đổi lịch vì mỗi SV có một thời khoá biểu riêng nên đổi sang học buổi khác thì SV này chấp nhận SV khác lại không chấp nhận (vì bận học môn khác). Đào tạo theo hệ thống TC đòi hỏi giảm thời gian lên lớp, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu của SV. Với đặc trưng này, SV sẽ có thời gian tự chủ nhiều hơn. Đây là cơ hội cho SV có thể học hai ngành song song, học thêm ngoại ngữ, tin học hoặc đi làm thêm. Tuy nhiên, đặc điểm này cũng có thể dẫn đến tình trạng SV không sử dụng tốt thời gian ngoài giờ lên lớp và chất lượng học tập kém. Qua khảo sát của chúng tôi về thời gian tự học tương ứng với 1 giờ học trên ĐÀO NGỌC CẢNH - TRỊNH DUY OÁNH lớp, số ý kiến SV cho rằng chỉ cần 1 giờ tự học là 8,8%; số ý kiến cho rằng cần 2 giờ tự học ở nhà là 45,9%; số ý kiến cho rằng cần dành 3 giờ tự học là 29,8%; số ý kiến cho rằng cần 4 giờ tự học là 11,5%, số ý kiến đề nghị từ 5 giờ tự học trở lên là 4%. Về thời gian SV dành cho tự học mỗi ngày thì tỉ lệ SV sử dụng trên 6 giờ là 0,2%; từ 5-6 giờ tự học là 5,5%; từ 4-5 giờ tự học là 12,6%; từ 3-4 giờ tự học là 48,0%; từ 1-2 giờ tự học là 30,0%; dưới 1 giờ tự học là 3,8%. Như vậy, hầu hết SV vẫn sử dụng thời gian tự học, tự nghiên cứu dưới mức quy định. Về nơi tự học của SV, phần lớn các ý kiến cho rằng nơi tự học thích hợp là ở nhà của gia đình hoặc ở nhà trọ, ở kí túc xá (91,1%). Ngoài ra, một số nơi tự học được SV lựa chọn là ở giảng đường, phòng học của trường (80,5%); tại thư viện (84,0%); tại nhà sách, phòng máy tính hoặc nhà bạn bè (70,0%). Những nơi khác được lựa chọn ít hơn như: tại công viên (33,0%); tại quán cà phê - Internet (39,6%),. Một vấn đề đặt ra là phải tích cực đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo TC. Nếu không thì có thể xảy ra nguy cơ là đào tạo theo TC có chất lượng kém hơn đào tạo theo niên chế (bởi vì thời gian lên lớp trong đào tạo theo TC ít hơn đào tạo theo niên chế). Nguyên lí của đào tạo theo hệ thống TC cho thấy: Nhiệm vụ chính của nhà trường đại học không phải là cung cấp kiến thức, mà là trang bị cho SV phương pháp học tập, phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu. Đây chính là sự thay đổi căn bản về cách dạy và cách học mà đào tạo theo TC cần hướng tới. Theo khảo sát của chúng tôi về nguyên nhân chưa áp dụng rộng rãi các phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo theo TC, các ý kiến trả lời tính theo mức độ đồng ý từ trung bình đến cao và rất cao là: do lớp quá đông nên khó áp dụng các phương pháp này (93,5%); do SV thụ động, ít phát biểu ý kiến (91,2%); do GV chưa khuyến khích sự tích cực trong học tập (86,8%); do không đủ thời gian (90,5%); do SV ít tìm tòi thông tin (85,1%) Ngoài ra, các ý kiến còn cho rằng do bàn ghế chưa phù hợp để áp dụng phương pháp dạy học tích cực (59,7%). Bảng 3: Nguyên nhân chưa áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo theo TC Đơn vị tính: % Tiêu chí Mức độ Lớp quá đông SV thụ động, ít phát biểu GV chưa khuyến khích SV Thời gian không đủ SV ít tìm tòi thông tin Bàn ghế không thích hợp Rất thấp 1.0 1.7 2.5 1.0 3.2 10.5 Thấp 5.4 7.1 10.7 8.4 11.8 19.9 Trung bình 16.9 22.6 32.9 30.5 31.4 29.5 Cao 31.6 38.8 35.0 36.6 35.2 26.8 Rất cao 45.0 29.8 18.9 23.4 18.5 13.4 Tổng 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Nguồn: Số liệu điều tra trực tiếp năm 2011 Như trên đã cho thấy, đào tạo theo hệ thống TC cho phép SV quyết định tiến độ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ đào tạo tùy khả năng và điều kiện của bản thân SV. Theo đó có thể cho phép SV rút ngắn thời gian đào tạo. Nhờ vậy, không những SV và gia đình họ tiết kiệm được thời gian, chi phí cho bản thân, mà còn đem lại nhiều lợi ích đối với nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, do mỗi SV có một kế hoạch học tập khác nhau nên có thể xảy ra tình trạng bị trùng thời khoá biểu giữa một số học phần nên SV buộc phải giảm bớt số học phần hoặc phải điều chỉnh kế hoạch học tập để chuyển sang học học phần khác. Điều này cũng làm cho SV khó rút ngắn thời gian đào tạo. Mặt khác, việc tổ chức thực tập thực tế ngoài trường cũng dẫn đến tình trạng SV đã hoàn thành các học phần lí thuyết nhưng vẫn không đủ điều kiện tốt nghiệp vì phải chờ để đi thực tập. Tóm lại, việc triển khai đào tạo theo hệ thống TC ở các trường đại học hiện nay gặp không ít khó khăn và trở ngại. Nhìn chung, khó khăn chính là do nhà trường chưa có đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đào tạo của SV. 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Từ thực trạng triển khai đào tạo theo hệ thống TC nêu trên, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện hơn việc đào tạo theo TC như sau: 5.1. Bổ sung, hoàn thiện các quy định về đào tạo theo hệ thống TC Mặc dù, hiện nay nhiều trường đang áp dụng hệ thống TC nhưng vẫn còn mang tính thử nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế 43 về đào tạo theo hệ thống TC nhưng chưa có tổng kết, bổ sung, hoàn chỉnh. Vì vậy, các trường cần chủ động rà soát các văn bản liên quan và kiến nghị Bộ sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ sở pháp lí cho hệ thống đào tạo này. 5.2. Nâng cao nhận thức của SV về hệ thống TC Như trên đã nêu, đào tạo theo hệ thống TC dựa trên cơ sở phát huy tính tích cực, chủ động của SV. Thực trạng chung là SV vẫn lúng túng và thụ động. Theo khảo sát của chúng tôi, tình trạng SV không nắm được quy trình, thủ tục trong đào tạo theo TC theo 5 mức độ như sau: mức độ rất thấp 1,3%; mức độ thấp 4,6%; mức độ trung bình 27,3%; mức độ cao 47,0%; mức độ rất cao 19,8%. Tình trạng trên cho thấy cần nâng cao nhận thức và tăng cường tư vấn cho SV qua cố vấn học tập. 5.3. Xây dựng các “kế hoạch khung” để SV tham khảo khi lập kế hoạch học tập Chúng tôi cho rằng mỗi ngành học nên thiết kế một số “kế hoạch khung” có tính chất gợi ý để SV tham khảo khi lập kế hoạch học tập của mình. Các kế hoạch khung này có thể bao gồm một số phương án: học đúng tiến độ, học vượt tiến độ, học trễ tiến độ để SV cân nhắc, lựa chọn. 5.4. Tăng cường cung cấp thông tin để SV chủ động trong quá trình đào tạo Thực tế cho thấy, hiện nay SV thường nắm được rất ít thông tin, nhất là thông tin về kế hoạch học tập của những SV khác trong cùng ngành đào tạo. Vì vậy, có thể xảy ra tình trạng một vài SV chọn môn học A, một vài SV khác lại chọn môn học B. Kết quả là một sự “rối loạn” về kế hoạch học tập mà nhà trường không thể đáp ứng được. Nếu nhà trường cung cấp thông tin cho SV biết là học kì này có bao nhiêu SV lựa chọn môn học A, bao nhiêu SV lựa chọn môn học B, v.v Thông tin về kế hoạch học tập của SV theo ngành học như vậy sẽ giúp cho SV theo dõi để điều chỉnh kế hoạch học tập của mình hợp lí và khả thi hơn. Nhà trường sẽ bớt đi rất nhiều những trường hợp đặc biệt phải xem xét giải quyết. ĐÀO NGỌC CẢNH - TRỊNH DUY OÁNH 5.5. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, học thuật về đào tạo theo hệ thống TC Việc thực hiện đào tạo theo TC chỉ có hiệu quả khi giảng viên thay đổi quan điểm và phương pháp dạy học. Hiện nay nhiều giảng viên đang bối rối với việc đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học là trung tâm - yêu cầu bắt buộc trong đào tạo TC. Giảng viên Vũ Đình Bảy, Trường Đại học Huế, nêu những khó khăn đến từ phía nhiều giảng viên như dạy theo quán tính cũ với các phương pháp dạy học truyền thống; chưa tiếp cận với phương pháp dạy học tích cực phù hợp với đặc trưng từng bộ môn; một số lạm dụng và lệ thuộc quá nhiều vào phương tiện dạy học hiện đại nhưng không mang lại hiệu quả thực chất trong giảng dạy (Vũ Đình Bảy, 2010). Như vậy, các trường, các khoa cần đẩy mạnh các hội thảo, trao đổi chuyên đề về đào tạo theo hệ thống TC. Thông qua các hoạt động này thì giảng viên sẽ hiểu rõ hơn về đào tạo theo TC và sẽ chủ động thay đổi phương pháp dạy học theo TC cho phù hợp và có hiệu quả. 5.6. Thay đổi quan niệm và phương pháp học tập của SV Trong công trình nghiên cứu về thực trạng học tập theo TC tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội của PGS.TS Nguyễn Công Khanh, có tới hơn 54% SV được hỏi cho rằng không có hứng thú học tập, 64% cho rằng chưa tìm được phương pháp học phù hợp (Dẫn theo Vũ Đình Bảy, 2010). Khảo sát của chúng tôi ở trên cũng cho thấy hiện nay SV sử dụng thời gian cho tự học rất ít, SV vẫn còn thói quen thầy dạy gì thì học nấy. Vì vậy, cần tạo cho SV phong cách học tập mới: thầy giới thiệu sách và ra yêu cầu còn SV phải tự tìm sách, tự nghiên cứu để nắm kiến thức. Có như vậy, kiến thức mà SV tiếp thu được sẽ không mang tính giáo
Tài liệu liên quan