Nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

IMPROVING LECTURER STAFFS’ CAPACITY WITH ORIENTATION TO HO CHI MINH THOUGHT Abstract: Stemming from the importance role of the teaching staffs with the development of the education sector in general and higher education in particular, the application of Ho Chi Minh’s thoughts on teachers to improve ability of the teaching staffs to meet the increasing demands of society is an essential issue today.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên