Ném trúng đích thẳng đứng

-Dạy trẻbiết ném trúng đích thẳng đứng. -Trẻthực hiện vận động chính xác,đúng đẹp. -Khi ném trẻbiết định hướng ném và ném mạnh. -Phát triển cơ chân cơ tay, và các tốchất vận động nhanh nhẹn mạnh mẽ. -Giáo dục trẻtrật tựtrong giờhọc và biết chú ý lăng nghe nhìn cô làm mẫu.

pdf10 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 6001 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ném trúng đích thẳng đứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG TIẾT 1 I. Mục đích yêu cầu: - Dạy trẻ biết ném trúng đích thẳng đứng. - Trẻ thực hiện vận động chính xác,đúng đẹp. - Khi ném trẻ biết định hướng ném và ném mạnh. - Phát triển cơ chân cơ tay, và các tố chất vận động nhanh nhẹn mạnh mẽ. - Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học và biết chú ý lăng nghe nhìn cô làm mẫu. II. Chuẩn bị: - Cột ném, túi cát. - Băng nhạc, trống lắc. III. Hướng dẫn: Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ 1. Khởi động: - Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi - Trẻ đi các kiểu đi. bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường. 2. Trọng động: a. BTPTC: * Động tác tay: - Tay đưa ra phía trước lên cao. - TTCB: đứng thẳng, chân khép tay để xuôi. - Nhịp 1: bước chân trái sang trái tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp). - Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng bàn tay hướng vào nhau). - Nhịp 3: Đưa 2 tay ra trước như nhịp 1. - Nhịp 4: Về TTCB. - Nhịp 5,6,7,8: Như trên. * Động tác chân: Ngồi khuỵu - Trẻ thực hiện 2l x 8n. - Trẻ thực hiện 2l x 8n. gối. - TTCB: đứng thẳng, chân khép tay để xuôi. - Nhịp 1: đưa 2 tay lên cao ( lồng bàn tay hướng vào nhau), kiễng chân. - Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp). - Nhịp 3: Đứng thẳng đưa 2 tay lên cao như nhịp 1. - Nhịp 4: Về TTCB. - Nhịp 5,6,7,8: Như trên. * Động tác bụng: Ngồi duỗi chân tay chống sau 2 chân thay nhau đưa thẳng lên trên. - TTCB: Ngồi duỗi chân tay chống sau. - Nhịp 1: Đưa chân trái lên cao tay chống sau. - Nhịp 2: Hạ chân trái xuống. - Trẻ thực hiện 2l x 8n. - Trẻ thực hiện 2l x 8n. - TC: Ném trúng đích nằm ngang. - Trẻ chú ý lắng nghe. - Nhịp 3: Đưa chân phải lên cao. - Nhịp 4: Về TTCB. - Nhịp 5,6,7,8: Như trên. * Động tác bật: - Bật tách khép chân. - TTCB: đứng thẳng, tay chống hông. - Nhịp 1: Bật tách chân ra 2 bên (chân rộng bằng vai). - Nhịp 2: Bật khép chân lại. - Nhịp 3,4,5,6,7,8: Như trên. b. VĐCB: - Hôm trước cô đã dạy các con thực hiện vận động ném gì? - Hôm nay cô sẽ dạy các con vận động "ném trúng đích thẳng đứng". - Để thực hiện vận động này trước tiên các con phải nhìn cô làm trước để lát nữa mình làm cho đúng nha. - Trẻ thực hiện. - Nâng cao yêu cầu sau mỗi lần thực hiện. - Nâng cao yêu cầu như thế nào phải kể hết ra. - Trẻ nhắc lại. * Cô làm mẫu: - Lần 1: Không giải thích. - Lần 2: Giải thích. Cô đứng chân trước chân sau tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, cô giơ túi cát lên trước. Khi có hiệu lệnh ném cô gập tay ngang tầm mắt và ném thật mạnh vào đích. Sau đó cô nhặt túi cát và đi về chỗ. - Mời 2-3 trẻ khá lên làm mẫu. - Hỏi lại tên vận động? - Cô nhắc trẻ phải định hướng ném và ném mạnh. * Trẻ thực hiện: - Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2- 3 lần. => Trong quá trình trẻ thực hiện cô vừa hướng dẫn vừa quan sát sửa sai cho trẻ. - Hỏi lại tên vận động. c. TCVĐ: - Hôm nay cô sẽ cho lớp mình chơi trò chơi :"Cáo và Thỏ". Bạn nào nhắc lại luật chơi và cách chơi. - Nhận xét, tuyên dương. 3. Hồi tĩnh: - Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 1-2 vòng. TIẾT 2 I. Mục đích yêu cầu: - Ôn lại kỹ năng vận động ném trúng đích thẳng đứng. - Trẻ thực hiện vận động chính xác, đúng đẹp. - Rèn luyện và phát triển tố chất vận động của cơ tay, và khả năng định hướng trong không gian. - Thực tích cực chú ý trong giờ học, thích thú chơi. II. Chuẩn bị: - Cột ném, túi cát. - Băng nhạc, trống lắc. III. Tiến hành: Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ 1. Khởi động: - Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi bằng mũi bàn chân, gót chân, đi khom, đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường. - Trẻ đi các kiểu đi. 2. Trọng động: a. BTPTC: * Động tác tay: - TTCB: đứng thẳng, chân khép tay để xuôi. - Nhịp 1: bước chân trái sang bên tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp). - Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng - Trẻ thực hiện 2l x 8n. bàn tay hướng vào nhau). - Nhịp 3: Như nhịp 1. - Nhịp 4: Về TTCB. - Nhịp 5,6,7,8: Như trên đổi chân. * Động tác chân: Ngồi khuỵu gối. - TTCB: đứng thẳng, chân khép tay để xuôi. - Nhịp 1: đưa 2 tay lên cao ( lồng bàn tay hướng vào nhau). - Nhịp 2: khuỵu gối, hai tay đưa ra trước, lồng bàn tay sấp. - Nhịp 3: Như nhịp 1. - Nhịp 4: Về TTCB. - Nhịp 5,6,7,8: Như trên. * Động tác bụng: Ngồi duỗi chân, tay chống sau,2 chân thay nhau đưa thẳng lên cao. - TTCB: Ngồi duỗi chân tay - Trẻ thực hiện 2l x 8n. - Trẻ thực hiện 2l x 8n. - Trẻ thực hiện 2l x 8n. chống sau. - Nhịp 1: Đưa chân trái sang lên cao tay chống sau. - Nhịp 2: Hạ chân trái xuống. - Nhịp 3: Đưa chân phải lên. - Nhịp 4: Về TTCB. - Nhịp 5,6,7,8: Như trên. * Động tác bật: Bật tách khép chân. - TTCB: Đứng thẳng, tay chống hông. - Nhịp 1: Bật tách chân. - Nhịp 2: Bật khép chân. - Nhịp 3,4,5,6,7,8: Như trên. b. VĐCB: - Hôm trước cô đã dạy các con thực hiện vận động gì? - Bạn nào giỏi lên làm cho cả lớp xem (mời 2-3 trẻ). - TC: Ném trúng đích nằm ngang. - Trẻ thực hiện. - Nâng cao yêu cầu sau mỗi lần thực hiện. - Nâng cao yêu cầu như thế nào phải kể hết ra. - Trẻ chơi. * Trẻ thực hiện: - Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần. => Cô lưu ý cách ném phải ném đúng hướng và ném mạnh. => Trẻ thực hiện cô bao quát sửa sai cho trẻ yếu thực hiện lại. - Hỏi lại tên vận động. c.TCVĐ: - Cho lớp chơi trò chơi "Cáo và Thỏ". - Trẻ chơi 2-3 lần. - Nhận xét tuyên dương. 3. Hồi tĩnh: - Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 2-3 vòng.
Tài liệu liên quan