Ngân hàng câu trắc nghiệm về nhân sự

1. Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách, hoạt động, và hệ thống mà có ảnh hưởng tới hoạt động, thái độ và cách cư sử của nhân viên của một công ty? a. Động cơ thúc đẩy (Motivation) b. Tiền bạc (Money) c. Quản lý nguồn nhn lực (HRM – Human Resource Management) d. Thiết kế cơng việc (Job design)

doc18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1875 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu trắc nghiệm về nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan