Nghiên cứu sự tạo phức của thủy phân (Hg2+) với 4-(2-Pyridilazo)-rezocxin (PAR) và khả năng ứng dụng phân tích

SUMMARY Study on monoligand complex in the system Hg(II)-4-(2-pyridilazo)-resorcinol (PAR) by the spectrophotometric method Ho Viet Quy, Nguyen Duy Dai The monoligand complex in the system Hg(II)-4-(2-pyridilazo)-resorcinol (PAR) has been studied by the spectrophotometric method. The optimal conditions of monoligand complexes have been studied by the experimental planning method. The mechanism of complex reactions and their quantitative parameters (such as stability constants, molar coefficients of monoligand complexes, the composition of complexes) have been determined. Analytical application posibility of complexes has been considered.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu sự tạo phức của thủy phân (Hg2+) với 4-(2-Pyridilazo)-rezocxin (PAR) và khả năng ứng dụng phân tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên