Nhận thức giá trị nghề của sinh viên khoa Cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tóm tắt: Bài báo này trình bày về nhận thức giá trị nghề của sinh viên Khoa Cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, bao gồm: Nhận thức giá trị nghề và các yêu cầu đối với nghề; Nguyên nhân ảnh hưởng đến nhận thức giá trị nghề của sinh viên; Đánh giá những giá trị chung của nghề đang theo học từ đó giúp sinh viên thấy được giá trị của ngành nghề đào tạo, tạo hứng thú say mê với quá trình rèn luyện nghề; Một số biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Khoa Cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên về giá trị nghề.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhận thức giá trị nghề của sinh viên khoa Cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ISSN 2354-0575 Journal of Science and Technology132 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 NHẬN THỨC GIÁ TRỊ NGHỀ CỦA SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN Hoàng Thị Ngọc, Đoàn Thanh Hòa, Lê Ngọc Phương, Lê Thị Thu Thủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 10/07/2017 Ngày phản biện đánh giá và sửa chữa: 15/08/2017 Ngày bài báo được duyệt đăng: 22/08/2017 Tóm tắt: Bài báo này trình bày về nhận thức giá trị nghề của sinh viên Khoa Cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, bao gồm: Nhận thức giá trị nghề và các yêu cầu đối với nghề; Nguyên nhân ảnh hưởng đến nhận thức giá trị nghề của sinh viên; Đánh giá những giá trị chung của nghề đang theo học từ đó giúp sinh viên thấy được giá trị của ngành nghề đào tạo, tạo hứng thú say mê với quá trình rèn luyện nghề; Một số biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Khoa Cơ khí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên về giá trị nghề.. Từ khóa: nhận thức giá trị, nghề nghiệp, hướng nghiệp, Hưng Yên. 1. Đặt vấn đề Sự nghiệp đổi mới đất nước diễn ra trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và đang từng ngày làm thay đổi diện mạo đất nước chính điều đó đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của nhân dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng. Trong đó, nhận thức giá trị nghề đặc biệt là những giá trị nghề kỹ sư cơ khí có sự thay đổi kéo theo sự lựa chọn nghề có những biến đổi đáng kể và có tính tích cực hơn, phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội.[1, tr 5] Chọn nghề, nhận thức giá trị nghề là vấn đề quan trọng đối với từng cá nhân, gia đình và xã hội. Có thể nói, Chọn nghề không đơn thuần là chọn một việc làm cụ thể để nuôi sống bản thân mà đó còn là sự lựa chọn con đường đi cho tương lai, chọn một cách sống cho mai sau. Cuộc đời của con người có ý nghĩa hay không tuỳ thuộc vào việc cá nhân đó có lựa chọn cho mình một nghề thích hợp để có thể biến lao động thành niềm vui, nguồn cảm hứng và sự sáng tạo hay không. Bởi vậy, việc chọn nghề, nhận thức về nghề một cách đúng đắn có ý nghĩa đối với cá nhân, gia đình và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy năng lực của cá nhân, phát triển kinh tế gia đình và tạo ra sự tiến bộ cho xã hội. 2. Nhận thức giá trị nghề của sinh viên Bàn về nhận thức giá trị nghề có nhiều quan niệm và cách diễn đạt khác nhau. Nhưng trước tiên chúng ta phải hiểu được khái niệm giá trị nghề là gì? Trong đời sống xã hội con người có vô số nghề khác nhau. Bất cứ nghề nào cũng hàm chứa trong nó một hệ thống giá trị: tri thức lý thuyết nghề, kỹ năng, kỹ xảo nghề, truyền thống nghề, đạo đức phẩm chất nghề, hiệu quả do nghề mang lại. Những giá trị này có thể được hình thành theo con đường tự phát (do tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình sống với cộng đồng mà có) hoặc theo con đường tự giác (do được đào tạo trong các cơ sở trường, lớp dài hạn hay ngắn hạn). Trong đó, nghề kỹ sư cơ khí với tư cách là một nghề tồn tại trong xã hội và có những giá trị đặc thù của nó. Cũng như những giá trị khác, giá trị nghề kỹ sư cơ khí cũng không có tính ổn định, tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người, ở mỗi thời kỳ lịch sử có sự thay đổi khác nhau. Sự khác nhau đó được thể hiện trong thước đo giá trị của mỗi người. Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, công nghệ hàm lượng tri thức tăng đến mức chóng mặt những tri thức con người học được không chỉ dừng lại ở mức “trên thông thiên văn dưới tường địa lý” mà phải là hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thật sự khoa học, hiện đại đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao theo kịp sự phát triển của nhân loại, làm cho nghề kỹ sư cơ khí thật sự có giá trị. Như vậy, giá trị nghề không chỉ do yếu tố khách quan đem lại, nghĩa là nó xuất hiện một cách khách quan và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của một nước trong từng giai đoạn lịch sử nhất định mà còn do chính bản thân con người của nghề đó mang lại. Chính họ là những người tạo ra giá trị nghề. Khi xã hội phát triển mạnh mẽ thì giá trị nghề phát triển theo và làm thoả mãn nhu cầu, mong muốn, phục vụ tích cực cho sự tiến bộ nói chung và cho mỗi người nói riêng. Khi đã nhận thức được giá trị của nghề trong xã hội muốn lựa chọn được nghề phù hợp với bản thân thì người học phải nhận thức được nghề đó có phù hợp với mình không? Trong quá trình nhận thức về nghề, không phải sinh viên nào cũng có khả năng nhận thức như nhau và mức độ nhận thức của các em phụ thuộc vào trình độ nhận thức, tính ISSN 2354-0575 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 Journal of Science and Technology 133 tích cực, tự giác của mỗi cá nhân trong hoạt động chọn nghề. Khi con người với tư cách là chủ thể của hoạt động thì họ luôn có kế hoạch cho tương lai của mình, do vậy nghề nói chung và nghề kỹ sư cơ khí nói riêng cũng được sinh viên ý thức từ khi còn là học sinh phổ thông. Những giá trị nghề, thước đo giá trị và định hướng giá trị nghề được họ nhận thức thông qua các mối quan hệ, các phương tiện thông tin đại chúng, qua dư luận xã hội, do vậy nhận thức của họ về nghề thường không chính xác do các yếu tố khách quan. Chỉ khi nào họ tham gia vào hoạt động nghề họ mới nhận thức đúng. 3. Ý nghĩa của việc nhận thức giá trị nghề đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo trong trường đại học Trong đời sống xã hội loài người có rất nhiều loại ngành, nghề khác nhau. Trong đó, nghề kỹ sư cơ khí với tư cách là một nghề tồn tại trong xã hội và có những giá trị đặc thù của nó. Tuy nhiên, quan niệm của con người về giá trị của nghề kỹ sư cơ khí trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn có sự khác nhau. Sự khác nhau đó được thể hiện trong thước đo giá trị của mỗi người. Trong thời kỳ của nền kinh tế đang phát triển, thang giá trị của cá nhân và xã hội về giá trị nghề kỹ sư cơ khí cũng có những biến đổi rõ rệt. Như vậy, ý nghĩa thực tế của nghề kỹ sư cơ khí đối với cá nhân và xã hội là rất cụ thể, to lớn và có nhiều mặt. Chúng ta có thể định nghĩa: Giá trị của nghề kỹ sư cơ khí là những cái có ý nghĩa đối với xã hội, tập thể và cá nhân người kỹ sư, phản ánh mối quan hệ chủ thể, khách thể được đánh giá xuất phát từ những điều kiện lịch sử - xã hội thực tế và phụ thuộc vào trình độ phát triển của nhân cách người kỹ sư [4, tr70]. Khi đã nhận thức, đánh giá, lựa chọn được các giá trị nghề là một trong những động lực thúc đẩy sinh viên nhận thức giá trị nghề theo một xu hướng nhất định. Việc lựa chọn nghề nói chung và nghề kỹ sư cơ khí nói riêng ở mỗi cá nhân là những giá trị nghề, nhận thức về nghề cũng như động cơ, hứng thú, nguyện vọngnghề của mình. Nếu sinh viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ được những năng lực, phẩm chất hiện có của mình phù hợp với nghề nào đó, thì con người phải có nhận thức đầy đủ về lĩnh vực đó, tức là nghề đó đòi hỏi con người khi tham gia nghề phải có những phẩm chất và năng lực nào? thì việc lựa chọn nghề của họ sẽ giúp họ học nghề, rèn luyện cũng như yên tâm với nghề mình đã chọn. Bên cạnh đó nhà trường cần giúp sinh viên nhận thức đúng đắn về giá trị ngành nghề mình đang theo học, từ đó tạo hứng thú, tình yêu, niềm say mê với quá trình rèn luyện nghề trong nhà trường và mong muốn khát khao tham gia hoạt động nghề thông qua việc tổ chức các hoạt động tổng hợp, đồng bộ của nhà trường để hứng thú, tình yêu đó được duy trì mãi. 4. Thực trạng nhận thức giá trị nghề kỹ sư Cơ khí của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 4.1. Nhận thức của sinh viên về khái niệm nghề Khi tìm hiểu nhận thức của sinh viên về khái niệm nghề, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi và thu được kết quả có 78,14% ý kiến chọn khái niệm mà theo chúng tôi đó là quan niệm đúng về nghề “Nghề là một việc làm ổn định, lâu dài, được đào tạo, có thu nhập nhằm đảm bảo đời sống của cá nhân và phát triển xã hội” [3, tr9]. Đây là cơ sở để các em biết nhận định đúng về nội dung, vai trò, giá trị của nghề và có tình cảm tích cực đối với nghề đã chọn. Điều đó rất quan trọng, bởi lẽ tình cảm nghề nghiệp sẽ tạo nên hứng thú nghề nghiệp. Hứng thú kích thích tính tích cực của nhân cách, thúc đẩy con người hoạt động, học tập nỗ lực hơn và đạt kết quả cao hơn. Chỉ có số ít các em chưa nhận thức đúng về khái niệm nghề, vì vậy các nhà giáo dục cần quan tâm và có biện pháp giáo dục giúp các em nhận thức đúng về khái niệm nghề trên cơ sở đó các em sẽ nhìn nhận, đánh giá được năng lực, sở thích của mình đối với nghề, nhận biết được các giá trị mà nghề đó mang lại. Để đánh giá được mức độ nhận biết của sinh viên về các nghề có trong xã hội, chúng tôi đã đưa ra câu hỏi, kết quả cho thấy tỉ lệ sinh viên nhận biết được tên các nghề có trong xã hội tương đối cao. Mức tốt là kể được trên 30 nghề chiếm 34,90%, mức khá kể được trên 25 nghề chiếm 58,13%, mức trung bình kể được dưới 25 nghề chiếm 6,96%, không có mức yếu. Sở dĩ sinh viên biết được tên các nghề có trong xã hội hiện nay theo chúng tôi có 3 lí do: Thứ nhất, trước khi vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật các em đã tự tìm hiểu về các nghề hiện có trong xã hội, được tư vấn việc lựa chọn nghề. Thứ hai, ngày nay các phương tiện thông tin đại chúng, sách, báo đăng tải, cập nhật thông tin thường xuyên, phong phú và đa dạng nên đây là điều kiện hết sức thuận lợi để họ tiếp cận, tìm hiểu về nghề. Thứ ba, sinh viên đã được học nghề, giáo dục nghề nghiệp ở trong trường dạy nghề một thời gian, họ đã được tiếp xúc với nhiều thầy cô giảng dạy bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, bạn bè...nên họ có dịp để trao đổi, hỏi han từ các nguồn thông tin đó. Tuy nhiên đây chỉ mới ở mức độ kể tên các nghề. Sự hiểu biết về thế giới nghề sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho sinh viên chọn nghề phù hợp với bản thân dễ dàng hơn, tạo điều kiện để tiếp tục học nghề, làm nghề, sống với nghề, gắn liền nghề với nghiệp. Để hiểu rõ hơn và đánh giá khách quan hơn vì sao sinh viên nhận thức nghề mình đang theo học chưa tốt, chúng tôi đưa ra câu hỏi: Bạn biết thông ISSN 2354-0575 Journal of Science and Technology134 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 tin về nghề và các giá trị nghề đang theo học là do đâu? Kết quả cho thấy có 58,14% sinh viên được khảo sát rất thường xuyên và 41,86% thường xuyên tiếp cận các thông tin tuyển dụng về các vị trí việc làm, yêu cầu của nhà tuyển dụng qua “sách báo, các phương tiện truyền thông”. 71,63% số sinh viên thường xuyên tự mình đến các công ty, nhà máy để hỏi những người đang trực tiếp làm nghề về các yêu cầu và các giá trị nghề, chỉ có 28,37% đôi khi mới làm việc này. Điều đó chứng tỏ đa số sinh viên đã xác định được tầm quan trọng của việc tìm hiểu về nghề trong quá trình học phổ thông và trước khi quyết định chọn nghề. Theo số sinh viên này, qua sách báo và ở các công ty, nhà máy, sẽ dễ dàng tìm hiểu về đặc điểm lao động, những đòi hỏ về tính cách, năng lực đối với nghề, cách làm việc, những thuận lợi và khó khăn trong nghề để tiếp tục học tập rèn luyện cho phù hợp. Một nguồn thông tin khác mà sinh viên quan tâm là “Trao đổi với thầy cô dạy bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp” (50,70% sinh viên rất thường xuyên và 27,91% thường xuyên tìm hiểu nghề thông qua kênh thông tin này). Điều đáng quan tâm là đa số sinh viên được khảo sát rất ít quan tâm tới nguồn thông tin từ cha mẹ, bạn bè, người thân, đặc biệt là từ các nhà tư vấn chuyên môn. Trong khi đó, những lực lượng này chính là nguồn cung cấp thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về nghề, giá trị của nghề cũng như những yêu cầu của nghề đối với phẩm chất và năng lực cá nhân. Điều này đặt ra vấn đề về vai trò và hiệu quả của giáo dục hướng nghiệp trong gia đình và nhà trường hiện nay nói chung, trong việc nâng cao nhận thức về nghề của học sinh, sinh viên nói riêng. 4.2. Nhận thức về các giá trị nghề kỹ sư cơ khí Khi được hỏi về nhận thức các giá trị nghề kỹ sư cơ khí, chúng tôi thu được kết quả và sắp xếp theo thứ bậc được thể hiện ở biểu đồ sau: Biểu đồ 4.1: Thứ bậc các giá trị nghề kỹ sư cơ khí theo đánh giá của sinh viên Nhìn vào kết quả ở bảng biểu đồ 4.1 có thể thấy có 6 giá trị nghề kỹ sư cơ khí được sinh viên lựa chọn, đánh giá ở mức cao X ≥ 7,00, có 1 giá trị ở mức trung bình X ≥ 6,00 và có 3 giá trị ở mức thấp X ≤ 6,00. Tuy nhiên sự đánh giá, sắp xếp các thứ bậc của từng giá trị như vậy thể hiện sự nhận thức về giá trị nghề của sinh viên chưa cao, chưa đầy đủ và sâu sắc, cụ thể là: Tuy nhiên sự đánh giá, sắp xếp các thứ bậc của từng giá trị như vậy thể hiện sự nhận thức về giá trị nghề của sinh viên chưa cao, chưa đầy đủ và sâu sắc. Khi tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề chọn nghề kỹ sư cơ khí, chúng tôi đưa ra 5/10 yếu tố được sinh viên quan tâm nhiều nhất khi lựa chọn nghề: Chọn nghề là chọn cho mình một hướng đi, một số phận, một cuộc đời. Vì vậy khi chọn nghề sinh viên phải cân nhắc hết sức kỹ lượng các vấn đề tìm được một nghề phù hợp với cá nhân để phát triển nghề trong tương lai, qua tìm hiểu chúng tôi thấy có một bộ phận sinh viên khi vào trường chưa có động cơ đúng đắn, vào trường với nhiều mục đích, lí do khác nhau. Do họ chưa có những hiểu biết nhất định về các yếu tố cần quan tâm khi chọn nghề mà vào học có thể do bố mẹ ép buộc, có thể do nghề theo bạn bè, theo dư luận đồn thổi. Tuy nhiên, bên cạnh những sinh viên không tin tưởng vào khả năng của bản thân, dựa dẫm vào người khác thì có nhiều sinh viên đã có ý thức trong việc chọn nghề, chọn cuộc sống tương lai cho chính mình một cách nghiêm túc. Họ tự ý thức trách nhiệm về cuộc sống, về tương lai, hạnh phúc của mình gắn liền với trách nhiệm của một thành viên trong gia đình và trách nhiệm công dân đối với Nhà nước và xã hội nên họ chọn nghề có xu hướng thực tế hơn. Khi được hỏi về các yêu cầu đối với nghề thì thấy rằng sinh viên mới nhận thức được một số phẩm chất tâm lý cần thiết và hết sức quan trọng đối với người làm nghề kỹ sư cơ khí (3/8 phẩm chất), và các yêu cầu về năng lực, tâm – sinh lý của cá nhân đối với nghề kỹ sư cơ khí. Cách đánh giá này chưa hoàn toàn phù hợp với khuynh hướng của và đôi khi cách đánh giá của sinh viên còn mang tính chủ quan, cảm tính chưa thật sự hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc về các yêu cầu của nghề. Trong thực tế những đòi hỏi của nghề kỹ sư cơ khí với người học, người hành nghề là rất cao nhưng hầu hết sinh viên đánh giá chưa đúng, chưa thống nhất về những yêu cầu này, trong điều kiện xã hội có sự biến đổi nhanh về kinh tế - xã hội, những yêu cầu từ mọi mặt của xã hội, của nền kinh tế sản xuất hàng hoá đòi hỏi người lao động phải hội tủ đầy đủ phẩm chất tâm lý nói trên. Nguyên nhân của việc chưa nhận thức đúng về phẩm chất này là do trong quá trình được đào tạo ở trường, sinh viên chưa nhận thức được một cách đầy đủ về thái độ đối với lao động, chưa ISSN 2354-0575 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 Journal of Science and Technology 135 ý thức được động cơ nghề đúng đắn, tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệptính kỷ luật tác phong công nghiệp của sinh viên cũng chưa được hình thành vì vậy nhà giáo dục cần phải nắm vững vấn đề này để có những biện pháp giáo dục nghề cho sinh viên một cách phù hợp. Khi được hỏi mức độ nhận thức về các yêu cầu năng lực của cá nhân đối với nghề kỹ sư cơ khí ở mức trung bình, thì có 4/9 yêu cầu được lựa chọn. Tuy nhiên, cách đánh giá của sinh viên còn mang tính chủ quan, cảm tính chưa thật sự hiểu một cách đầy đủ, sâu sắc về các yêu cầu của nghề. Trong thực tế những đòi hỏi của nghề kỹ sư cơ khí với người học, người hành nghề là rất cao nhưng hầu hết sinh viên đánh giá chưa đúng, chưa thống nhất về những yêu cầu này. Có những yêu cầu về năng lực chỉ ở mức độ có thể có thì được họ đề cao, có những yêu cầu đáng được chú trọng lại được họ coi nhẹ. Điều đó chứng tỏ sinh viên chưa có hiểu biết về những đặc trưng lao động của nghề, chưa biết đánh giá, đối chiếu sự phù hợp nghề mà mới chỉ dừng lại ở mức nhận biết bề ngoài của nghề. Sự lựa chọn nghề của sinh viên bị ảnh hưởng bởi nhiều lý do khác nhau, đó là các yếu tố cơ bản ảnh hưởng lớn đến nhận thức giá trị nghề kỹ sư cơ khí của sinh viên. Lý do xuất phát điểm để sinh viên lựa chọn nghề là gắn với những giá trị đích thực của nghề, đa số sinh viên chọn vì “Nghề đang cần nhiều lao động nên dễ tìm việc làm và có thu nhập cao” hay “Nghề hấp dẫn, dễ có cơ hội xuất khẩu lao động”; “Muốn trở thành kỹ sư có kiến thức, kỹ năng nghề góp phần phát triển bản thân và đất nước” chiếm khoảng từ 83% đến 87% ý kiến ở cả sinh viên của 2 nghề. Đây là sự lựa chọn khôn ngoan, vì trong giai đoạn hiện nay ngành cơ khí nói chung là ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nó hoạt động ở mọi nơi và đang thực sự cần thiết ở hầu hết trong các lĩnh vực thiết kế, sản xuất các sản phẩm từ truyền thống đến công nghệ cao nên thị trường lao động luôn hấp dẫn. Từ việc nhận thức đến việc đánh giá về các giá trị chung của nghề đang theo học cũng như những động cơ lựa chọn nghề của sinh viên, chúng tôi nhận thấy họ đã có sự lựa chọn, đánh giá tương đối đúng đắn mặc dầu là chưa đầy đủ, sâu sắc. Điều đó có nghĩa rằng chỉ khi nào sinh viên nghề kỹ sư cơ khí cảm thấy hài lòng với nghề mình đã chọn thì họ mới thực sự yêu thích các môn học, tích cực học tập và rèn luyện hình thành kỹ năng nghề. Từ biểu đồ 4.2 cho thấy tỉ lệ sinh viên hài lòng với nghề chưa cao, chỉ có 47,91% ý kiến sinh viên hài lòng, 21,86% ý kiến sinh viên cho rằng phần nhiều hài lòng với nghề. Tuy nhiên, số sinh viên này đã chọn được nghề mà theo họ là phù hợp với sở thích, phẩm chất, năng lực của cá nhân và là nghề mang lại nhiều ích lợi cho cá nhân và xã hội. Có đến 12,56% ý kiến sinh viên không hài lòng về nghề đã chọn, 17,67% ý kiến sinh viên còn phân vân, chưa đánh giá được. Có lẽ đây là những sinh viên không có sự độc lập trong chọn nghề, thiếu tin tưởng vào khả năng của bản thân, thường chịu sự tác động bởi những điều kiện khách quan bên ngoài tác động như chọn nghề theo sự định hướng, khuyên bảo của bố mẹ, theo sự rủ rê của bạn bè hay do nhiều người chọn nên theo chọn. Biểu đồ 4.2: Mức độ hài lòng với nghề đang theo học của sinh viên 5. Biện pháp nâng cao nhận thức cho sinh viên Khoa Cơ khí về giá trị nghề - Đưa học phần giáo dục hướng nghiệp trở thành nội dung trong chương trình đào tạo chính khóa ở các khoa trong trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Qua tìm hiểu chúng tôi thấy một bộ phận sinh viên chọn nghề do bị hấp dẫn bởi bề ngoài của nghề, hoặc dựa dẫm vào ý kiến của người khác. Các em chưa đánh giá đúng năng lực bản thân mình, chưa nhận thức hết những giá trị mà nghề mà mình đang theo đuổi. Chính vì vậy, nên đưa học phần này vào trong chương trình đào tạo ở các khoa, sẽ giúp sinh viên yên tâm trong học tập và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường - Đưa sinh viên đi thực tập nhận thức công nghệ ngay từ năm đầu tiên, để giúp các em có sự hiểu biết về nghề của mình đang theo đuổi. Để tăng hiệu quả hoạt động trải nghiệm nhận thức công nghệ của sinh viên, tôi cho rằng, cùng với những thay đổi nhận thức về thời gian, nội dung, cần tăng cường công tác phối kết hợp giữa các đơn vị trong trường để tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm thực tế; tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc hoạt động trải nghiệm thực tế để sinh viên hiểu và tham gia một các tự giác và tích cực. - Phát huy vai trò chủ thể của sinh viên trong tự giáo dục, tự nhận thức các giá trị nghề. sinh viên vừa là khách thể vừa là chủ thể của quá trình giáo dục đào tạo nói chung và quá trình nhận thức giá trị nghề nói riêng. Việc nhận thức các giá trị nghề của ISSN 2354-0575 Journal of Science and Technology136 Khoa học & Công nghệ - Số 15/Tháng 9 - 2017 sinh viên chỉ có thể đạt được hiệu quả cao khi
Tài liệu liên quan