Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia

l Hiểu được ý nghĩa của chỉ tiêu sản lượng cân bằng quốc gia . l Tìm hiểu các nhân tố của tổng cầu AD l Biết cách tính sản lượng cân bằng quốc gia . l Xác định sản lượng cân bằng khi AD thay đổi.

ppt57 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2206 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nhập môn kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng quốc gia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên