Những định luật cơ bản của cơ học đất

Như đa biết trong chương 1, đối tượng nghiên cứu của cơ học đất là đất tự nhiên. Đó là một vật thể rời phân tán và có cấu trúc phức tạp. Đặc điểm chủ yếu là trong đất ngoài các hạt khoáng còn có lỗ rỗng chứa nước và khí, ngoài ra giữa các hạt có liên kết với sức bền yếu hơn sức bền của hạt.

pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1881 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những định luật cơ bản của cơ học đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên