Ôn tập môn Quản trị học: Quản trị chiến lược và các chiến lược chủ yếu của doanh nghiệp

(Bản scan) Có nhiều khái niệm khác nhau về quản trị chiến lược nhưng chúng ta có thể đưa ra một định nghĩa chung: "quản trị chiến lược là quá trình nghiên cứu tình hình môi trường bên trong và bên ngoài, hoạch định các mục tiêu đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định mang tính chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra của doanh nghiệp trong môi trường hiện tại cũng như trong tương lai".

pdf26 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ôn tập môn Quản trị học: Quản trị chiến lược và các chiến lược chủ yếu của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan