Quá trình và thiết bị truyền chất

1. Năng suất: Năng suất thiết bị, phân xưởng hay nhàmáy, . là số lượng sản phẩm tạo ra (hay nguyên liệu chế biến) trên một đơn vị thời gian. Nếu G làtrọng lượng, Vs là thể tích (sản phẩm hay nguyên liệu), tlàthời gian thì năng suất P bằng :

pdf67 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2134 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quá trình và thiết bị truyền chất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên