Quan điểm của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ

THE VIEWPOINT OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM ABOUT SCIENCE AND TECHNOLOGY Abstract: In the process of implementing current Vietnam’s renovation, Science and technology have been identified as the main drivers of the country’s economic transition towards a prosperous economy. Researching, clarifying and applying the viewpoint of the Communist Party of Vietnam on the development and application of science and technology always have important and urgent meanings. Keywords: Communist Party of Vietnam, viewpoint, science and technology.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 193 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan điểm của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan