Quản lý dự án - Bài 04: Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư

Dựa trên khái niệm Giá trị theo thời gian của tiền tệ (Time Value of money) Pt = P0 (1 + i)t hay P0 = Pt / (1 + i)t Vốn khi được đầu tư sẽ sản sinh ra lãi Tiêu dùng trong tương lai có giá trị thấp hơn tiêu dùng ở hiện tại

ppt9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý dự án - Bài 04: Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 04 Các tiêu chí thẩm định dự án đầu tưTS. CAO HÀO THIChiết khấuDựa trên khái niệm Giá trị theo thời gian của tiền tệ (Time Value of money) Pt = P0 (1 + i)t hay P0 = Pt / (1 + i)tVốn khi được đầu tư sẽ sản sinh ra lãiTiêu dùng trong tương lai có giá trị thấp hơn tiêu dùng ở hiện tạiCác tiêu chíPhương pháp chiết khấu ngân lưuGiá trị tương đương: NPV(hay PW), FW, AWSuất thu lợi nội tại: IRR Tỉ số lợi ích/chi phí: B/CPhương pháp truyền thốngThời gian bù vốnĐiểm hòa vốnTiêu chí giá trị hiện tại ròng NPVĐưa tất cả các giá trị của ngân lưu về một thời điểm hiện tạiTiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá NPV > 0Tiêu chuẩn so sánh các Dự án loại trừ nhau NPV -> Max Tiêu chí suất thu lợi nội tại IRRIRR là suất chiết khấu làm cho NPV của Dự án bằng 0 i = IRR -> NPV= 0Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá IRR > MARRTiêu chuẩn so sánh các phương án loại trừ nhau: Phương pháp gia số IRR( Gia Số ) > MARR  PA có vốn đầu tư lớn là đáng giáTiêu chí tỉ số lợi ích - chi phí B/CTỷ số B/C thường Tỷ số B/C sửa đổiTiêu chuẩn đánh giá “Dự án đáng giá”: B/C > 1Tiêu chuẩn so sánh các phương án loại trừ nhau: Phương pháp gia số B/C( Gia Số ) > 1  PA có vốn đầu tư lớn là đáng giáTiêu chí Thời gian bù vốn TbvThv là thời gian cần thiết để lượng tiền thu được bù lại tiền đầu tư ban đầu Tiêu chuẩn đánh giá Dự án đáng giá: Thv [Qhv]Tiêu chí Hiệu quả-Chi phíHiệu quả cố định Chi phí cố địnhK0K1K2K3K4K5K6Chi Phí (Cost)Hieäu quaû(Effective)Ñöôøng ranh giôùi hieäu quaû(Effective Frontier)A0A1A2A3A4A5A6A7Mieàn khoâng chaáp nhaän(Unacceptable Region)KE
Tài liệu liên quan