Quản trị nguồn nhân lực trong nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng và bí quyết thu hút, giữ chân nhân viên - Lê Thanh Hà

Triết lý quản trị nhân lực được hiểu là những tư tưởng, quan điểm của người lãnh đạo cấp cao về cách thức quản lý nguồn lực con người trong tổ chức. Triết lý của Sony: “Doanh nghiệp sẽ thành công nếu mọi nhân viên trong doanh nghiệp đều có đầy đủ những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu”. Triết lý của Panasonic “đã dùng người thì không nghi ngờ” .

ppt109 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị nguồn nhân lực trong nền kinh tế trong giai đoạn khủng hoảng và bí quyết thu hút, giữ chân nhân viên - Lê Thanh Hà, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan