Quản trị nhà nước - Giới thiệu môn học

Tiếng nói người dân: Đánh giá các chính sách góp phần tăng cường dân chủ cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân trong các chính sách địa phương • Tiếng nói doanh nghiệp: Đánh giá các chính sách tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp đối với các chính sách điều tiết kinh tế của địa phương (DNNN, FDI, và DN tư nhân) • Báo chí, xã hội dân sự: Tăng cường tính minh bạch của chính quyền, quyền tiếp cận thông tin, tự do báo chí và sự tham gia giám sát của xã hội dân sự • Hiệu quả nền hành chính: Đánh giá các nỗ lực đo lường hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công, các dự kiến và đề xuất chính sách liên quan đến nền công vụ, hiệu lực của đội ngũ công chức, các chính sách liên quan tới phòng chống tham nhũng. • Chủ đề khác: Học viên đề xuất

pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 1304 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị nhà nước - Giới thiệu môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G1: Giới thiệu môn học Quản trị nhà nước Lịch làm việc trong 03 tháng 1 Giới thiệu môn học 2 Khái niệm quản trị nhà nước 3 Các chức năng của nhà nước 4 Du nhập thể chế hiện đại 5 Dân chủ, ủy trị, các chức năng của cơ quan dân cử 6 Trách nhiệm giải trình của chính quyền trung ương 7 Tổng quan về trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương 8 Quản trị các nguồn tài nguyên của chính phủ 9 Chính sách với nhân lực trong khu vực công 10 Tổng quan về sự tham gia của người dân 11 Giám sát của cơ quan dân cử đối với chính quyền 12 Xã hội dân sự 13 Doanh nghiệp và chính quyền 14 Tiếp cận thông tin  Đọc, thảo luận trên lớp: 10%  Bài tập kiểm tra bài đọc: 40%  Tự luận kết thúc môn học: 50%  Chuẩn bị Tự luận của học viên  13/07/2016: Đăng ký ý tưởng viết Tự luận  27/07/2016: Phác thảo sơ bộ (500 chữ)  17/08/2016: Đề cương chi tiết (1500 chữ)  31/08/2016: Trình bày nội dung Tự luận trước lớp  30/09/2016 Nộp Tự luận (10.000 từ) Công việc của quý vị • Kiến thức: – Giải thích vì sao cải cách thể chế là then chốt, hiểu cải cách thể chế nghĩa là phải làm gì, và việc này có thể gặp những lực cản nào. – Hiểu thách thức đối với nền quản trị địa phương, quản trị quốc gia ngày nay • Kỹ năng – Tự nhận biết một cách phê phán vấn đề quản trị địa phương, quản trị quốc gia – Tự tổ chức nghiên cứu và giới thiệu trước lớp bài nghiên cứu cá nhân • Thái độ – Đóng góp vừa sức cho một nền hành chính công “tử tế” phục vụ dân – Chuẩn bị năng lực lãnh đạo trong khu vực công Đóng góp của môn học vào chuẩn đầu ra • Tiếng nói người dân: Đánh giá các chính sách góp phần tăng cường dân chủ cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân trong các chính sách địa phương • Tiếng nói doanh nghiệp: Đánh giá các chính sách tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp đối với các chính sách điều tiết kinh tế của địa phương (DNNN, FDI, và DN tư nhân) • Báo chí, xã hội dân sự: Tăng cường tính minh bạch của chính quyền, quyền tiếp cận thông tin, tự do báo chí và sự tham gia giám sát của xã hội dân sự • Hiệu quả nền hành chính: Đánh giá các nỗ lực đo lường hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính công, các dự kiến và đề xuất chính sách liên quan đến nền công vụ, hiệu lực của đội ngũ công chức, các chính sách liên quan tới phòng chống tham nhũng. • Chủ đề khác: Học viên đề xuất. Gợi ý chọn chủ đề Tự luận • Cá chết: Đánh giá nguyên nhân, diễn tiến, thái độ và trách nhiệm của chính quyền, thái độ, trách nhiệm của người dân, báo chí, tác động từ bên ngoài vào Việt Nam • Bố bổ nhiệm con: Đánh giá chính sách tuyển dụng đề bạt cán bộ qua tình huống cụ thể của Sabeco • Em vợ cho anh trai mượn xe: Thảo luận chính sách luân chuyển, đánh giá cán bộ, cách thức xử lý vi phạm • Bầu cử 2016: Những bài học có thể rút ra từ cuộc bầu cử 2016 • BLHS có hơn 90 lỗi: Trách nhiệm của cơ quan dân cử • Tạ Bích Loan và VTV: Trách nhiệm của cơ quan truyền thông Gợi ý viết các nghiên cứu tình huống 2016 Tinh tế hơn nữa? Finer? • F • I • N • E • R Lựa chọn chủ đề như thế nào?
Tài liệu liên quan