Quang hợp ở thực vật C3, C4, Cam

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được thực vật hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng oxi từ khí cacbonic và nước. Gồm pha sáng và pha tối Với nguyên liệu và sản phẩm hãy biểu diễn thành sơ đồ pha sáng, pha tối

pdf28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2376 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quang hợp ở thực vật C3, C4, Cam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan