Quy trình đào tạo nội bộ

I/ MỤC ĐÍCH: - Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. II/ PHẠM VI: - Không áp dụng. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3927 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình đào tạo nội bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ABC QUI TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ Mã tài liệu: NS - 07 Hà Nội, 15/02/2008 Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú Người biên soạn Phó ban ISO Giám đốc Họ và tên ABC ABC ABC Chữ ký I/ MỤC ĐÍCH: Thủ tục này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức đào tạo nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các Bộ phận trong Công ty. II/ PHẠM VI: Không áp dụng. III/ ĐỊNH NGHĨA: Không có. IV/ NỘI DUNG: Lập chương trình đào tạo Đối với các trường hợp đào tạo tại công ty, bao gồm do cán bộ nội bộ hay thuê ngoài đào tạo tại công ty, phòng nhân sự lập chương trình đào tạo theo mẫu: NS – 07 – BM01, bao gồm các nội dung như sau. Địa điểm tổ chức đào tạo. Lập danh sách những đối tượng được đào tạo. Cử Cán bộ đào tạo (hướng dẫn). Chương trình, nội dung đào tạo. Thời gian đào tạo. Đối với trường hợp công ty thuê các đối tác bên ngoài để tiến hành đào tạo thì phòng nhân sự lập thủ tục và lựa chọn theo quy trình mua hàng, dịch vụ của công ty. Phê duyệt Chương trình đào tạo phải được Giám đốc điều hành phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Thông báo đào tạo: Dựa trên chương trình đã được duyệt, phòng nhân sự chuyển chương trình cho các đối tượng sau trước ít nhất 1 tuần so với ngày bắt đầu đầu tạo (để sắp xếp công việc): Cán bộ đào tạo Người tham gia đào tạo Quản lý trực tiếp của tất cả những người tham gia đào tạo Chuẩn bị đào tạo: Trước ít nhất 3 ngày, cán bộ đào tạo phải chuyển toàn bộ tài liệu đào tạo cho phòng nhân sự sao lưu và chuẩn bị tài liệu đào tạo cho học viên. Phòng nhân sự có trách nhiệm xem xét, thẩm tra về mặt nội dung xem tài liệu đào tạo có phù hợp với yêu cầu đào tạo hay không? Nếu không phù hợp thì phải yêu cầu người đào tạo biên soạn lại. Trường hợp không thể tự xác minh thì phòng nhân sự mời quản lý cao cấp nhất của lĩnh vực liên quan cùng thẩm định. Nhân viên nhân sự phải book phòng họp, phân công nhân viên tạp vụ vệ sinh phòng họp và kiểm tra các thiết bị chiếu sáng, bàn ghế cho phù hợp. Dựa trên chương trình đào tạo, lập các đề xuất liên quan như: thuê máy chiếu, mua hoa quả, nước uống, bánh ngọt... Thực hiện đào tạo: Cán bộ đào tạo chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng đào tạo, nước uống, tài liệu đào tạo, điện, nước, máy chiếu..... Kiểm tra phòng họp phải vệ sinh sạch sẽ. Trước khi buổi đào tạo bắt đầu, phải tiến hành kiểm tra danh sách và nhắc nhở người tham gia đào tạo đúng giờ. Liên hệ với cán bộ đào tạo để cùng kiểm tra các công việc đã thực hiện và chưa thực hiện để phục vụ cho buổi đào tạo được tốt. Chuẩn bị toàn bộ các công cụ, thiết bị cho việc đào tạo được sẵn sàng. Biên bản đào tạo Cuối buổi đào tạo, phòng nhân sự phải lập danh sách tham gia và yêu cầu người tham gia ký tên. Chuyển biên bản nhận xét về khoá học cho học viên đánh giá. Lập biên bản đào tạo theo mẫu của công ty và chuyển cho các học viên ký. Toàn bộ hồ sơ liên quan phải chuyển về phòng nhân sự lưu giữ để theo dõi quá trình đào tạo. V/ BIỂU MẪU KÈM THEO: Chương trình đào tạo mã số: NS – 07 – BM01 Biên bản đào tạo nội bộ mã số: NS – 07 – BM02 ----------------------- › & š --------------------------
Tài liệu liên quan