Quy trình tự lắp ráp máy tính bằng tay

1. Mainboard (bo mạch chủ) 2. VGA Card (nếu Mainboard không có VGA onboard) 3. Case (thùng, bộ nguồn) 4. CPU (bộ vi xử lý) 5. RAM (bộ nhớ trong) 6. Net Card (card mạng) 7. HDD (ổ đĩa cứng) 8. CDRom/Floppy Disk (nếu có) Các loại cáp (cable) cần thiết (cáp âm thanh, cáp ổ đĩa cứng IDE)

pdf32 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2538 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy trình tự lắp ráp máy tính bằng tay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 2: QUY TRÌNH TỰ LẮP RÁP MÁY TÍNH BẰNG TAY Bước 1 - Chuẩn bị linh kiện 1. Mainboard (bo mạch chủ) 2. VGA Card (nếu Mainboard không có VGA onboard) 3. Case (thùng, bộ nguồn) 4. CPU (bộ vi xử lý) 5. RAM (bộ nhớ trong) 6. Net Card (card mạng) 7. HDD (ổ đĩa cứng) 8. CDRom/Floppy Disk (nếu có) Các loại cáp (cable) cần thiết (cáp âm thanh, cáp ổ đĩa cứng IDE) (Sử dụng Tút đờ vít; vòng tĩnh điện để hỗ trợ khi lắp ráp) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Bước 2: QUY TRÌNH LAÉP RAÙP MAÙY TÍNH 1. Lắp nguồn vào Case. 2. Lắp CPU vào Mainboard. 3. Lắp Quạt cho CPU. 4. Lắp bộ nhớ RAM vào khe cắm RAM trên CPU. 5. Lắp Mainboard vào Case. 6. Lắp các card mở rộng vào Mainboard: VGA Card, Net Card, Sound Card,... (nếu có). 7. Lắp các ổ đĩa vào Case. 8. Nối các đường cáp (cáp âm thanh, cáp ổ cứng) vào Mainboard. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lắp nguồn vào Case Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Cắm Pentium II, III & Celeron Slot 1 lên main Board Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Cắm Pentium III & 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lắp Quạt cho CPU. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Cắm điện cho quạt (FAN) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lắp RAM vào khe cắm RAM trên Mainboard Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lắp RAM vào khe cắm RAM trên Mainboard Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lắp Mainboard vào Case Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lắp các card mở rộng vào Mainboard Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Lắp các ổ đĩa vào Case Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Cắm nguồn cho MainBoard  Cắm nguồn cho MainBoard AT Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.  Cắm nguồn cho MainBoard ATX Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.  Cắm nguồn cho các ổ đĩa: HDD; FDD; CDROM . . . Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Nối các đường cáp (cáp âm thanh, cáp ổ cứng…) vào Mainboard. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Nối các đường cáp vào Mainboard. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.  Đọc sách huớng dẫn kèm theo MainBoard của nhà sản xuất, để nối các dây cắm: POWER; RESET; HDD LEP; SPEAKER…vào Mainboard Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. HẾT BÀI HỌC 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only.
Tài liệu liên quan