Sổ tay sinh viên khoa quan hệ

Hơn sáu mươi năm sau khi nhà Lý định đô ở Thăng Long, vào năm 1076, Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước Đại Việt đã được thành lập, khởi đầu một kỷ nguyên phát triển rực rỡ của nền giáo dục và văn hóa dân tộc. Sau Cách mạng tháng Tám, ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 45/SL thành lập Đại học Văn khoa tại Hà Nội với mục đích đưa nền khoa học nước nhà “theo kịp bước các nước tiên tiến trên hoàn cầu”. Ngày 15/11/1945, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học đầu tiên tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Trong chín năm kháng chiến trường kỳ, các trung tâm đại học đã được thành lập ở Việt Bắc, Liên khu IV, có cơ sở đặt ở Nam Ninh (Trung Quốc). Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, nền đại học Việt Nam tiếp tục phát triển và mở rộng. Ngày 4/6/1956, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2183/PC thành lập Trường Đại học Tổng hợp. Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm cán bộ và sinh viên nhà trường. Từ năm 1956 đến năm 1995 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nhà trường với tư cách là trung tâm nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản hàng đầu của cả nước, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ các giáo sư, các nhà khoa học hàng đầu của đất nước đã làm việc, cống hiến sức lực và trí tuệ ở nơi đây. Những nền tảng cơ bản nhất của nền khoa học Việt Nam đã được xây đắp và khẳng định giá trị. Cũng từ mái trường này, nhiều cán bộ và sinh viên đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

doc68 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sổ tay sinh viên khoa quan hệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỔ TAY SINH VIÊN KHOA QUAN HỆ MỤC LỤC TRANG - Lời nói đầu 4 - Quá trình hình thành và phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội 6 - Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 8 - Các địa chi cần biết 9 - Lịch tiếp sinh viên và chương trình định hướng cho sinh viên mới nhập học 13 - Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 14 - Những điểm chính cần lưu ý trong “Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn” 53 - Quy định công tác sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội 55 - Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2008 về tín dụng đối với học sinh – sinh viên 88 - Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại ĐHQG Hà Nội 93 - Kế hoạch cuộc đời 105 - Học theo tín chỉ: Ý nghĩa của chương trình đào tạo và thời khóa biểu đối với sinh viên 108 - Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học trực tuyển 109 - 20 câu hỏi sinh viên thường gặp trong đào tạo theo tín chỉ 117 - Giới thiệu về website của phòng Đào tạo 124 - Một số kỹ năng sinh viên mới nên có kế hoạch học hỏi và thực hành 126 - Các biểu mẫu dành cho sinh viên 127 - Dành cho sinh viên ghi chép 128 LỜI NÓI ĐẦU Các bạn sinh viên thân mến! Để hoàn thành tốt việc học tập tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, cố vấn học tập, các phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi sinh viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức hết sức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên; biết khai thác thông tin liên quan đến việc tổ chức việc học tập, cuộc sống của sinh viên và các thông tin khác Và bạn sẽ tự hỏi: Tôi sẽ lấy những thông tin đó ở đâu và bằng cách nào? Cuốn sổ bạn đang cầm trên tay là một cách trả lời cho băn khoăn đó của bạn. Sổ tay có những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất với việc học tập và rèn luyện của sinh viên ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Cùng với sổ tay, sinh viên mới nhập học cần biết cách khai thác các kênh thông tin sau: - Website của Trường: - Webite của phòng Đào tạo: - Diễn đàn sinh viên Nhân văn: - Webmail sinh viên của Trường: - Email của phòng Đào tạo: phongdaotao@ussh.edu.vn - Email của phòng Chính trị và CTSV: ctsv@ussh.edu.vn Sử dụng sổ tay như thế nào? Thứ nhất: Hãy coi cuốn sổ nhỏ này là người bạn đồng hành của bạn trong những năm học tập tại Trường; và khi đã coi nhau là tri kỷ thì hãy thường xuyên cùng đối thoại để hiểu nhau hơn. Thứ hai: Hãy chỉ đọc nội dung sổ tay khi mà bạn có tâm trạng thoải mái nhất và bạn đã xác định được rõ ràng bạn cần gì từ tài liệu này. Thứ ba: Hãy viết lại sổ tay theo cách của bạn. Ghi lại những suy nghĩ của bạn, những phát hiện hay những băn khoăn, và cả những chỗ bạn thấy khó hiểu, bực mình. Thứ tư: Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn khi đọc sổ tay này với bạn bè, cố vấn học tập. Hãy gửi những đề xuất của bạn tới email của cố vấn học tập, phòng Đào tạo, phòng Chính trị và Công tác sinh viên. Đó là một việc làm rất hữu ích. Thứ năm: Hãy ghi lại những cơ hội bạn được thực hành những điều đã ghi trong sổ tay và kiểm chứng giữa nhận thức của bạn và kết quả thực tế. Thứ sáu: Hãy luôn nhớ, đi cùng với những quy định có trong sổ tay là những hướng dẫn và mẫu biểu song chúng lại không thể đưa hết vào sổ tay được. Những tài liệu này có trên website của phòng Đào tạo và website của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Thứ bảy: Hãy nhớ rằng, đào tạo theo tín chỉ là phương thức đào tạo tiên tiến, dựa trên nền tảng là sự chủ động tối đa của sinh viên. Vì thế, việc tìm đọc các tài liệu viết về đào tạo theo tín chỉ là một lựa chọn cần thiết để giúp bạn hiểu rõ hơn những gì có trong sổ tay này. Hãy bắt đầu làm chủ việc học của bạn bằng việc sử dụng một cách chủ động và thông minh cuốn sổ tay này. Chúc bạn thành công! _________________________ Rất mong nhận được ý kiến góp ý cho nội dung của sổ tay! Xin gửi về địa chỉ: phongdaotao@ussh.edu.vn QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ------------------------------ Hơn sáu mươi năm sau khi nhà Lý định đô ở Thăng Long, vào năm 1076, Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước Đại Việt đã được thành lập, khởi đầu một kỷ nguyên phát triển rực rỡ của nền giáo dục và văn hóa dân tộc. Sau Cách mạng tháng Tám, ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 45/SL thành lập Đại học Văn khoa tại Hà Nội với mục đích đưa nền khoa học nước nhà “theo kịp bước các nước tiên tiến trên hoàn cầu”. Ngày 15/11/1945, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng năm học đầu tiên tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Trong chín năm kháng chiến trường kỳ, các trung tâm đại học đã được thành lập ở Việt Bắc, Liên khu IV, có cơ sở đặt ở Nam Ninh (Trung Quốc). Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, nền đại học Việt Nam tiếp tục phát triển và mở rộng. Ngày 4/6/1956, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 2183/PC thành lập Trường Đại học Tổng hợp. Năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm cán bộ và sinh viên nhà trường. Từ năm 1956 đến năm 1995 là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của nhà trường với tư cách là trung tâm nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản hàng đầu của cả nước, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ các giáo sư, các nhà khoa học hàng đầu của đất nước đã làm việc, cống hiến sức lực và trí tuệ ở nơi đây. Những nền tảng cơ bản nhất của nền khoa học Việt Nam đã được xây đắp và khẳng định giá trị. Cũng từ mái trường này, nhiều cán bộ và sinh viên đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tháng 9/1995, trên nền tảng các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức được thành lập và trở thành một thành viên của Đại học Quốc gia  Hà Nội. Quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường gắn liền với tên tuổi của những giáo sư nổi tiếng như: Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Cao Xuân Huy, Hoàng Xuân Nhị, Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Tài Cẩn, Đinh Gia Khánh, Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Hoàng Như Mai, Lê Đình Kỵ, Trần Đình Hượu.... Đến nay, Nhà trường đã có 8 giáo sư được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 11 giáo sư được tặng Giải thưởng Nhà nước; 23 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 37 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Phát huy truyền thống của Đại học Văn khoa và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Nhà trường tiếp tục phát triển và trưởng thành trên tất cả các lĩnh vực để giữ vững vị trí hàng đầu của cả nước về đào tạo đại học và sau đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, tiến tới ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.  Đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn khoa - tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện nay, Nhà trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hiện có 14 khoa, 1 bộ môn trực thuộc, 12 trung tâm nghiên cứu và 1 bảo tàng; đơn vị chức năng gồm: 7 phòng, 1 ban và 1 trung tâm. Hàng năm, nhà trường đào tạo hàng ngàn sinh viên ở các ngành học và bậc học về các khoa học xã hội và nhân văn. Năm học 2009 – 2010, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong tất cả các lĩnh vực để chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường vào dịp 10/10/2010. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG ------------------------ 1. Ban Giám hiệu Hiệu trưởng: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Phạm Gia Lâm Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Vũ Đức Nghiệu Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Lâm Bá Nam 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức BAN GIÁM HIỆU ĐẢNG ỦY TRƯỜNG HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CÁC ĐOÀN THỂ ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG 1. Chính trị và Công tác sinh viên 2. Đào tạo 3. Đào tạo SĐH & quản lý NCKH 4. Hành chính – Quản trị 5. Kế hoạch – Tài vụ 6. Quan hệ quốc tế 7. Tổ chức cán bộ 8. Thanh tra đào tạo 9. Trung tâm Đảm bảo chất lượng ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Khoa Báo chí và truyền thông 2. Khoa Du lịch học 3. Khoa Đông phương học 4. Khoa Khoa học quản lý 5. Khoa Lịch sử 6. Khoa Lưu trữ học & Quản trị văn phòng 7. Khoa Ngôn ngữ học 8. Khoa Quốc tế học 9. Khoa Tâm lý học 10. Khoa Thông tin thư viện 11. Khoa Triết học 12. Khoa Văn học 13. Khoa Việt Nam học và tiếng Việt 14. Khoa Xã hội học 15. Bộ môn Khoa học chính trị 16. Bảo tàng Nhân học 17. Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tâm lý 18. Trung tâm Ngoại ngữ và xúc tiến du học 19. Trung tâm NC Châu Á – Thái Bình Dương 20. Trung tâm NC Dân số và Công tác xã hội 21. Trung tâm NC Giới và phát triển 22. Trung tâm tiếng Hàn và NC Hàn Quốc 23. Trung tâm NC Trung Quốc 24. Trung tâm NC và phân tích chính sách 25. Trung tâm NC Tôn giáo đương đại 26. Trung tâm NC, tư vấn phát triển KT – XH các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 27. Trung tâm NC văn hóa quốc tế 3. Khuôn viên của Trường: - Trụ sở chính: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn số 336, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Điện thoại: 04.38583799 Email: contact@ussh.edu.vn - Cơ sở khác: Khoa Việt Nam học và tiếng Việt phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ------------------------------------------ CÁC ĐỊA CHỈ SINH VIÊN CẦN BIẾT TT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI Phòng chức năng và bộ phận phục vụ Trợ lý Hiệu trưởng 501 – nhà E 35588053 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 408 - nhà E 38585242 Phòng Đào tạo 604 - nhà E 35575892 Phòng Đào tạo SĐH và Quản lý NCKH 605 - nhà E 38584278 Phòng Hành chính - Quản trị 401 - nhà E 38583799 Phòng Kế hoạch - Tài vụ 405 - nhà E 38585243 Phòng Quan hệ quốc tế 404 - nhà E 38583798 Phòng Tổ chức cán bộ 401 - nhà E 38585245 Ban Thanh Tra 406 - nhà E 38585241 Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo 706 - nhà E 35574515 Tổ Bảo vệ (cổng chính) ♥ 336, Nguyễn Trãi 38588423 Tổ y tế tại Thượng Đình ♥ Tầng 1, nhà D 35589445 Tổ điện - nước Tầng 1 – nhà BC 35588050 Bảo tàng Nhân học Tầng 3, nhà D 35589774 Phòng Truyền thống Tầng 2, nhà D Phòng Internet ♥ Nhà I 35576938 Tư vấn tâm lý sinh viên ♥ 408 – nhà E 35576371 Các khoa và bộ môn trực thuộc Khoa Báo chí - Truyền thông từ 101 đến 107, nhà A 38581078 Khoa Du lịch học từ 108 đến 114, nhà A 38584605 Khoa Đông phương học từ 201 đến 207, nhà C 38584596 Khoa Khoa học quản lý từ 108 đến 114, nhà B 35586013 Khoa Lịch sử từ 301 đến 307, nhà B 38585284 Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng từ 408 đến 414, nhà B 35588315 Khoa Ngôn ngữ học từ 301 đến 307, nhà A 35588603 Khoa Quốc tế học từ 208 đến 214, nhà B 38584599 Khoa Tâm lý học Tầng 1, nhà D 38588003 Khoa Thông tin - Thư viện từ 408 đến 414, nhà A 38583903 Khoa Triết học từ 401 đến 407, nhà B 38581423 Khoa Văn học từ 308 đến 314, nhà B 38581165 Khoa Xã hội học từ 208 đến 214, nhà A 38582540 Khoa Việt Nam học và tiếng Việt phố Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 38694323 Bộ môn Khoa học chính trị từ 208 đến 214, nhà C 38588173 Văn phòng Đảng, đoàn thể Văn phòng Đảng ủy 603 – nhà E 38585244 Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên 113 – nhà C 35588052 Văn phòng Công đoàn 601 – nhà E 38585245 Địa chỉ khác Trung tâm Giáo dục quốc phòng 311 – nhà A 35581836 Trung tâm Giáo dục thể chất 306 – 307, nhà A 35588731 Phòng đọc Thượng Đình tầng 1 đến tầng 3, nhà E 38583483 Trung tâm Nội trú sinh viên Mễ Trì 182, Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội 38544466 Làng sinh viên Hacinco đường Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội 35584035 Cấp cứu 115 Báo cháy 114 Cảnh sát phản ứng nhanh 113 Dành cho sinh viên LỊCH TIẾP SINH VIÊN ------------------------- 1. Phòng Đào tạo Buổi sáng: Thứ 3, thứ 5 Buổi chiều: Thứ 2, thứ 4 2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên Buổi sáng: Thứ 3, thứ 5 Buổi chiều: Thứ 4, thứ 6 3. Lưu ý trước khi đến phòng chức năng theo lịch tiếp sinh viên a) Xác định rõ ràng vấn đề cần giải quyết b) Đọc kỹ các quy định có liên quan c) Xem các mục hỏi – đáp trên diễn đàn d) Tham khảo ý kiến cố vấn học tập e) Gửi thư điện tử để hỏi (nếu không phải là việc cấp bách) g) Đến theo đúng lịch tiếp sinh viên, ghi đầy đủ vào các mẫu biểu liên quan đến công việc sinh viên cần giải quyết ------------------------------------------ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN MỚI NHẬP HỌC 1. Sinh hoạt công dân đầu khóa học (phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức) 2. Gặp gỡ Ban chủ nhiệm khoa, cố vấn học tập tuần đầu khóa học (Cố vấn học tập tổ chức) (Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường tổ chức) 3. Các nội dung cơ bản về đào tạo đại học theo tín chỉ (phòng Đào tạo tổ chức) Thời gian thực hiện: Từ ngày nhập học đến hết tháng 11 Tiêu điểm học kỳ đầu tiên: + Chương trình định hướng + Đăng ký môn học học kỳ II QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY THEO TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (ban hành theo Quyết định số 1289 QĐ/XHNV-ĐT, ngày 31/8/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) ---------------------------- CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy định này là sự cụ thể hóa Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức quá trình đào tạo, kiểm tra – đánh giá và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều 2. Mục tiêu đào tạo Đào tạo cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn: 2.1. Có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực trong khoa học; nhận thức đúng đắn về các giá trị xã hội và có thái độ ứng xử phù hợp với các giá trị đó; thể hiện rõ trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức cộng đồng. 2.2. Có kiến thức chuyên môn đủ sâu và rộng để hoạt động tốt trong lĩnh vực chuyên môn của mình, có khả năng áp dụng kiến thức vào hoạt động thực tế. 2.3. Có khả năng tự học và học tập suốt đời nhằm tự nâng cao năng lực cá nhân và đạt được thành công trong hoạt động chuyên môn; có kỹ năng tự tìm kiếm thông tin và kiến thức liên quan đến hoạt động chuyên môn; có khả năng tự đánh giá và thẩm định kiến thức hiện có của mình; hiểu và chấp nhận các điểm yếu, điểm mạnh của bản thân, nắm được phương pháp và chiến lược học tập phù hợp với bản thân; chủ động và linh hoạt trong việc thích ứng với những thay đổi của môi trường làm việc cũng như cuộc sống. 2.4. Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; có kỹ năng giải quyết vấn đề một cách tích cực, sáng tạo và hiệu quả. Đối với sinh viên tốt nghiệp hệ chất lượng cao, ngoài việc đảm bảo mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ như trên, sinh viên còn phải đáp ứng các yêu cầu: có kiến thức chuyên môn giỏi; có năng lực sáng tạo; có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề xã hội thông thường; có khả năng sử dụng tốt công cụ tin học, tài nguyên mạng để phục vụ công tác chuyên môn; có khả năng hòa nhập với các mô hình đào tạo bậc cao của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và quốc tế. Điều 3. Tuyển sinh Trường tổ chức tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định về tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Trường tổ chức tuyển chọn sinh viên cho các chương trình đào tạo chất lượng cao theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều 4. Chương trình đào tạo 4.1. Chương trình giáo dục đại học (sau đây gọi tắt là chương trình đào tạo) thể hiện mục tiêu giáo dục đại học, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục đại học, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục đại học. 4.2. Chương trình đào tạo cử nhân các ngành khoa học xã hội và nhân văn được xây dựng dựa trên các chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Các chương trình đào tạo được xây dựng, triển khai theo định hướng chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, nhằm đáp ứng được mục tiêu đào tạo, vừa kế thừa đảm bảo mức độ ổn định cần thiết của các chương trình đào tạo đã được áp dụng trong thời gian vừa qua, vừa có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội. 4.3. Chương trình đào tạo gồm 6 khối kiến thức: kiến thức chung, kiến thức toán và khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản của ngành hoặc nhóm ngành, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành, kiến thức thực tập và tốt nghiệp. 4.4 Các chương trình đào tạo đại học hiện hành: a. Chương trình đào tạo chuẩn có khối lượng từ 120 đến 140 tín chỉ b. Chương trình đào tạo chất lượng cao có khối lượng từ 150 đến 155 tín chỉ. Chương trình đào tạo chất lượng cao cơ bản dựa trên Chương trình đào tạo chuẩn hiện hành nhưng được bổ sung và nâng cao, nhằm đạt được hiệu quả tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng cao hơn. Chương trình này nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ chuẩn khu vực, từng bước được mở rộng áp dụng chung cho hệ đào tạo chuẩn, tiến tới đạt mục tiêu chất lượng cao đối với sinh viên trong tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. c. Chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế là chương trình đào tạo chất lượng cao được quốc tế hoá hoặc chương trình đào tạo hợp tác với nước ngoài đạt trình độ quốc tế, có thời lượng từ 165 – 176 tín chỉ. d. Chương trình đào tạo liên kết quốc tế là chương trình đào tạo của trường đại học nước ngoài có uy tín được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam và được tổ chức thực hiện dưới hình thức liên kết đào tạo với các trường đại học nước ngoài đó. Điều 5. Tín chỉ học tập 5.1. Tín chỉ là đại lượng xác định khối lượng kiến thức, kĩ năng (trung bình) mà sinh viên tích luỹ được từ môn học trong 15 giờ tín chỉ (cùng loại hoặc khác loại) được thực hiện mỗi tuần 01 giờ tín chỉ và kéo dài trong một học kì gồm 15 tuần. Trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng quyết định tổ chức giảng dạy loại tín chỉ ít hơn 15 tuần. Tín chỉ được sử dụng làm đơn vị để tích lũy khối lượng học tập của sinh viên. 5.2. Giờ tín chỉ là đại lượng được dùng làm đơn vị để đo thời lượng lao động học tập của sinh viên. Giờ tín chỉ được phân thành ba loại theo cơ cấu các hình thức dạy - học, định lượng thời gian và được xác định như sau: a. Giờ tín chỉ lên lớp: gồm 1 tiết lên lớp và 2 tiết tự học. b. Giờ tín chỉ thực hành: gồm 2 tiết thực hành và 1 tiết tự học. c. Giờ tín chỉ tự học: gồm 3 tiết tự học. Một tiết học được tính bằng 50 phút 5.3. Hình thức tổ chức giờ tín chỉ Hình thức tổ chức giờ tín chỉ là cách tổ chức thực hiện các hoạt động của giảng viên và sinh viên theo quy định của đề cương môn học, trong đó coi trọng khâu tự học, năng lực nghiên cứu, thực tập, thực hành, thực tế nhằm tích luỹ đủ khối lượng kiến thức theo yêu cầu của môn học. Có các hình thức tổ chức giờ tín chỉ như sau: a. Lên lớp: Sinh viên học tập trên lớp thông qua bài giảng, hướng dẫn của giảng viên tại lớp. b. Thực hành: Sinh viên học tập thông qua thực hành, thực tập, làm thí nghiệm, làm bài tập, đọc và nghiên cứu tài liệu,... dưới sự trợ giúp trực tiếp của giảng viên. c. Tự học: Sinh viên tự học tập, nghiên cứu theo hình thức cá nhân hoặc tổ/nhóm ở nhà, ở thư viện, trong phòng thí nghiệm,... theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao, được kiểm tra - đánh giá và tích luỹ vào kết quả học tập cuối cùng của môn học. Điều 6. Môn học, đề cương môn học 6.1. Môn học là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Mỗi môn học có thời lượng tối thiểu là
Tài liệu liên quan