Sự hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp

Tóm tắt: Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy, đề tài đã đánh giá được thực trạng sự hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo tại trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Bắc Ninh. Thông qua phỏng vấn các chuyên gia, cán bộ giảng viên, bài viết đã lựa chọn được 4 nhóm giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo của Nhà trường.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo tại trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh: Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên