Sự sinh sản của thực vật

Định nghĩa Khi cơthểmẹphân thành nhiều khúc – Mỗi khúc cho ra một cá thể độc lập Sinh sản sinh dưỡng tựnhiên Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo

pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2505 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự sinh sản của thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT MỤC TIÊU HỌC TẬP Mô tả được 3 cách sinh sản của thực vật Mô tả được 4 kiểu sinh sản hữu tính Mô tả 3 kiểu chu trình sống của thực vật Thế giới thực vật tồn tại 3 cách sinh sản khác nhau Sinh sản sinh dưỡng Sinh sản vô tính Sinh sản lưỡng tính SINH SẢN SINH DƯỠNG Định nghĩa Khi cơ thể mẹ phân thành nhiều khúc – Mỗi khúc cho ra một cá thể độc lập Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo SINH SẢN SINH DƯỠNG Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Thân rễ: cỏ tranh Thân hành: củ hoa huệ Thân bò: rau má Chồi phụ: lá cây sống đời SINH SẢN SINH DƯỠNG Sinh sản sinh dưỡng nhân tạo Giâm cành Chiết cành Ghép SINH SẢN VÔ TÍNH Sinh sản nhờ vào những bào tử SINH SẢN HỮU TÍNH Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử Có 4 hình thức sinh sản hữu tính - Đẳng giao (đồng giao phối) - Dị giao (dị giao phối) - Noãn giao (noãn phối) - Giao tử phòng phối SINH SẢN HỮU TÍNH Chu trình sống của thực vật Chu trình lưỡng tính sinh lưỡng bội (2n )→ giảm nhiễm → giao tử (n) + giao tử (n) → hợp tử (2n)→ sinh vật (2n) Chu trình đơn tính sinh đơn bội (n)→ giao tử (n) + giao tử (n)→ hợp tử (2n) → giảm nhiễm → sinh vật (n) SINH SẢN HỮU TÍNH Chu trình sống của thực vật Chu trình đơn lưỡng tính sinh Thời kỳ lưỡng bội hợp tử (2n)→ sinh vật (2n) Thời kỳ đơn bội sinh vật (2n)→ giảm nhiễm → bào tử (n)→ sinh vật (n) sinh vật (n)→ giao tử (n) + giao tử (n)→ hợp tử (2n) sinh vật (2n)
Tài liệu liên quan