Tài liệu 35 câu hỏi triết học

(Bản scan) Khái niệm triết học: Triết học là một trong những hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng, đều bị các quan hệ kinh tế của xã hội quy định. Dù ở xã hội nào, triết học bao giờ cũng gồm hai yếu tố: 1) Yếu tố nhận thức - sự hiểu biết về thế giới xung quanh, trong đó có con người; 2) Yếu tố nhận định - đánh giá về mặt đạo lý.

pdf107 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2613 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu 35 câu hỏi triết học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên