Tài liệu Hướng dẫn xây dựng ứng dụng web với macromedia dreamweaver mx

(Bản scan) 1. Các bước cần thực hiện a. Cấu hình hệ thống và môi trường làm việc của Dreamweaver MX b.Tạo Database c. Thiết lập web site và tạo kết nối vào Database.

pdf34 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1953 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Hướng dẫn xây dựng ứng dụng web với macromedia dreamweaver mx, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan