Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 2: Truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL

ORDER BY • Câu lệnh SELECT. FROM kết hợp với mệnh đề ORDER BY giúp lấy dữ liệu của các cột bên trong bảng đồng thời sắp xếp lại dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. • Cú pháp: SELECT Danh_sach_các_cột FROM Tên_bảng ORDER BY Tên_cột_sắp_xếp [DESC, .] • Mặc định, cột sẽ được sắp xếp tăng dần, nếu muốn sắp xếp Cột theo thứ tự giảm dần thì phía sau tên cột sắp xếp cần thêm từ khóa DESC

pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lập trình viên mã nguồn mở PHP - Bài 2: Truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan