Tài liệu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Dân tộc Việt Nam sớm hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước. Với truyền thống  đoàn kết và bất khuất, dân tộc ta từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược lớn mạnh.  Từ đâu thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây, trong đó có đế quốc Pháp, đã nhòm ngó, xâm  lược nước ta, mở đâu bằng việc khai thông buôn bán và truyền giáo.  Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng  bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, tr iều đình nhà Nguyên đã ký Hiệp ước  Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế  quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có  nhiều thay đổi.  Về chính tri thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay  người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ  đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để  trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồ i lập ra  xứ Đông Dương thuộc  Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Đánh giá về chính  sách này, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã  viết: "Chủ nghĩa thực dân Pháp không hề thay đổi cái  châm ngôn "chia để tr ị" của nó. Chính vì thế mà nước An Nam, một nước có chung một dân tộc,  chung một dòng máu, chung một phong tục, chung một lịch sử, chung một truyền thống, chung  một tiếng nói, đã bị chia nǎm sẻ bảy. Lợi dụng một cách xảo trá sự chia cắt ấy, người ta hy  v ọng  làm nguội được tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong lòng người An Nam và tạo ra những mối  xung khắc giữa anh em ruột thịt  với nhau. Sau khi đẩy họ chống lại nhau, người ta lại ghép một  cách giả tạo các thành phần ấy lại, lập nên một "Liên bang" gọi là Liên bang Đông Dương".

pdf15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2188 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan