Tầm vóc và giá trị lịch sử của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dân tộc

1. Đặt vấn đề Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta với cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã làm chấn động dư luận trên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai mươi mốt năm ròng rã biết bao biến cố đã xảy ra, biết bao sự kiện đã xuất hiện. Nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của mình, Đảng ta đã nắm vững tình hình âm mưu địch, đánh giá đúng so sánh lực lượng địch – ta, lường trước khả năng, dự kiến được những bước phát triển của mỗi quá trình, hạ quyết tâm chiến lược chính xác, tổ chức tài tình lực lượng để thực hiện quyết tâm đó, chủ động, nắm đúng thời cơ hành động, kịp thời xoay chuyển tình thế, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tầm vóc và giá trị lịch sử của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 4(29) - Thaùng 6/2015 68 Tầm vóc và giá trị lịch sử của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dân tộc Stature and historical value of the liberation of the South, and unification of the country in the national history ThS. Trần Thị Mỹ Ngọc Trường Đại học Quảng Bình M.A. Tran Thi My Ngoc The University of Quang Binh Tóm tắt Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam đã lùi xa 40 năm. Nhưng với đại thắng mùa Xuân năm 1975, ý nghĩa của nó vẫn còn vang mãi như là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của lịch sử Việt Nam chống ngoại xâm. Năm tháng trôi qua càng làm nổi bật tầm vóc và giá trị lịch sử của nó. Từ khóa: dân tộc, tầm vóc, thống nhất đất nước, giá trị lịch sử, sự nghiệp giải phóng miền Nam. Abstract The Vietnamese struggle for independence from America has ended for 40 years. People couldn’t forget the victory of Spring campaign which was in 1975. It could be considered as one of the greatest victories in Vietnamese struggles for independence from different aggressions. Its historical meanings and great values are strongly recognized through the years. Keywords: the statue, unification, historical value. 1. Đặt vấn đề Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta với cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã làm chấn động dư luận trên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta; của sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Hai mươi mốt năm ròng rã biết bao biến cố đã xảy ra, biết bao sự kiện đã xuất hiện. Nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của mình, Đảng ta đã nắm vững tình hình âm mưu địch, đánh giá đúng so sánh lực lượng địch – ta, lường trước khả năng, dự kiến được những bước phát triển của mỗi quá trình, hạ quyết tâm chiến lược chính xác, tổ chức tài tình lực lượng để thực hiện quyết tâm đó, chủ động, nắm đúng thời cơ hành động, kịp thời xoay chuyển tình thế, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. 69 Ở bài viết này tác giả tập trung làm rõ vấn đề: “Tầm vóc và giá trị lịch sử của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử dân tộc”. 2. Nội dung Thứ nhất, với chiến thắng lịch sử này, nhân dân ta đã vĩnh viễn thoát khỏi ách nô dịch của các nước đế quốc, vĩnh viễn thoát khỏi họa đất nước bị chia cắt, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ những thành quả bước đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và chủ nghĩa xã hội; đứng vào hàng ngũ các quốc gia, dân tộc tiên phong trên thế giới. Khi đất nước còn bị chủ nghĩa đế quốc thống trị, nhân dân ta là người dân mất nước, phải sống trong cảnh đói khổ, bị áp bức bóc lột nặng nề, không có quyền tự do, dân chủ, dù chỉ là những quyền sơ đẳng nhất. “Trải qua hai mươi mốt năm chiến đấu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Với cuồng vọng nghiền nát lực lượng cách mạng ở miền Nam và "đẩy lùi miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá", đế quốc Mỹ đã tung vào nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn tên gồm quân Mỹ và quân của năm nước chư hầu của Mỹ làm nòng cốt cho hơn một triệu quân nguỵ; riêng về quân đội Mỹ, chúng đã huy động lúc cao nhất tới 68% bộ binh, 60% lính thuỷ đánh bộ, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng không quân chiến lược. Nếu tính cả số quân đóng ở nước ngoài tham chiến ở Việt Nam thì chúng đã sử dụng hơn 80 vạn quân Mỹ, và trong cả cuộc chiến tranh, chúng đã động viên tới 6 triệu lượt binh sĩ Mỹ, ném xuống đất nước ta 7 triệu 850 nghìn tấn bom và tiêu tốn 352 tỷ đôla. Ngoài ra, chúng còn dùng những phát minh khoa học, kỹ thuật mới nhất để gây vô vàn tội ác huỷ diệt đối với nhân dân ta. Ngày nay, nhìn lại tính chất và quy mô của cuộc chiến tranh, thấy hết những lực lượng mà kẻ địch đã tung ra, những ý đồ mà chúng đã thú nhận, nhớ lại những tình huống cực kỳ phức tạp và éo le mà con thuyền cách mạng đã vượt qua, chúng ta càng thấy vĩ đại biết bao tầm vóc và ý nghĩa của cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta! Đối với đế quốc Mỹ, đây là thất bại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và kháng chiến chống Pháp mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, thì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới là không tránh khỏi. Rõ ràng ngày nay các lực lượng cách mạng đã lớn mạnh và có lợi thế hơn bao giờ hết. Đế quốc Mỹ không thể đóng vai sen đầm quốc tế bất cứ ở đâu mà không bị trừng phạt, không thể xâm chiếm một tấc đất của bất kỳ nước xã hội chủ nghĩa nào, không thể đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc và ngăn chặn con đường phát triển của các nước lên chủ nghĩa xã hội”. [7, tr. 483 - 484]. Độc lập, tự do và thống nhất đất nước là lẽ sống chân chính, là lý tưởng lớn của toàn dân tộc. Chính vì lẽ sống và lý tưởng ấy mà các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đã cố kết thành một khối thống nhất vững bền, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam chiến đấu suốt mấy chục năm ròng. Nhân dân ta đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh, trí tuệ và truyền thống tốt đẹp của toàn dân tộc, sáng tạo ra cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ, thắng địch từng bước, giành thắng lợi từng phần, cuối cùng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Từ một đất nước bị nước ngoài xâm chiếm, từ một dân tộc bị nô lệ, Việt Nam đã giành lại nền 70 độc lập dân tộc sau gần một thế kỷ mất nước và trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, có đầy đủ chủ quyền được pháp lý quốc tế thừa nhận; có quân đội hùng mạnh, có nền văn hóa, khoa học – kỷ thuật đang trên đà phát triển, tự định đoạt các vấn đề đối nội, đối ngoại, có vị thế quan trọng, sánh vai cùng với các nước trên thế giới. Đó là thành tựu lớn nhất mà nhân dân ta đã giành được. Đây là lần đầu tiên nhân dân ta có một nền dân chủ thực sự, người dân có quyền làm chủ, có quyền tham gia bàn bạc và quyết định các vấn đề của đất nước, của dân tộc thông qua một thể chế dân chủ và đại diện do mình bầu ra. Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc cách mạng triệt để nhất, làm biến đổi sâu sắc nhất toàn bộ xã hội và con người Việt Nam, đưa dân tộc lên đỉnh vinh quang trên con đường đấu tranh hàng ngàn năm của dân tộc. Qua cuộc chiến đấu và chiến thắng, Đảng lãnh đạo nhân dân ta rèn luyện cả về phẩm chất và tài năng, càng nhận thức được sâu sắc hơn, đúng đắn hơn vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại mới. Thứ hai, vị thế và uy tín của nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã được nâng lên ngang tầm với các nước, các dân tộc trên thế giới. Trước năm 1945, nước Việt Nam hầu như không có tên trên bản đồ thế giới. Đến năm 1950, qua năm năm kháng chiến anh dũng, nước ta đã được các nước xã hội chủ nghĩa công nhận, có quan hệ với nhiều phong trào nhân dân tiến bộ trên thế giới và có đại diện ở một số nước. Đối với Lào và Campuchia, cuộc kháng chiến của Việt Nam trong cuộc kháng chiến của nhân dân ba nước chống kẻ thù chung là đế quốc Pháp và Mỹ đã tăng cường quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa ba nước anh em, góp phần quyết định vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc của từng nước, thủ tiêu của chủ nghĩa thực dân ở ba nước Đông Dương, phá vỡ phòng tuyến phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam châu Á. Đối với các dân tộc bị áp bức ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ latinh, cuộc kháng chiến chính nghĩa thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã thức tỉnh, cổ vũ hàng trăm triệu người đứng lên dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Cuộc chiến đấu đó còn cống hiến cho các dân tộc những bài học kinh nghiệm quý báu, một giá trị tinh thần có sức mạnh to lớn, mang lại cho họ niềm tin trong cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi xiềng xích của chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Giữa lúc các dân tộc bị áp bức đang mò mẫm tìm con đường giải phóng thì cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam bùng nổ thắng lợi đã làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, làm phá sản một bước quan trọng các chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. Thắng lợi của Việt Nam góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố nền độc lập ở các nước và hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực Đông Nam châu Á. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, chiến thắng vẻ vang của nhân dân Việt Nam làm thất bại các cuộc chiến tranh xâm lược của hai đế quốc lớn, nhất là của đế quốc Mỹ, đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi và góp phần tích cực vào sự nghiệp củng cố, phát triển sức mạnh mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa trong hòa bình. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống đế quốc xâm lược luôn gắn chặt độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ giải phóng dân tộc với nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ tiền đồn phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam châu Á. Vì thế cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam được các nước xã hội chủ nghĩa, các Đảng Cộng sản và nhân dân tiến bộ trên thế giới đồng tình ủng hộ và đoàn kết giúp đỡ, hình thành một mặt trận chung chống đế quốc. Tiếp sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng 71 tháng Mười Nga 1917 mở ra một thời đại mới của xã hội loài người, dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc đứng trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong đấu tranh cho lý tưởng cao cả của loài người: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, chống sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta, tiêu biểu là cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã được Đại hội lần thứ IV của Đảng đánh giá: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” [7, tr . 417]. Nhờ thắng lợi của cuộc kháng chiến chính nghĩa của mình và đường lối đổi mới của Đảng, ngày nay Việt Nam đã lập quan hệ ngoại giao bình đẳng với hầu hết các nước ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương, trong đó có tất cả các nước lớn. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc và là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế, xã hội khu vực và quốc tế khác. Trên các diễn đàn quốc tế, tiếng nói của Việt Nam góp phần tích cực cùng các nước giải quyết những vấn đề của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, độc lập, ổn định và tiến bộ xã hội. Ngày nay Việt Nam được nhân dân thế giới nhắc đến với một thái độ trân trọng “Việt Nam, một biểu tượng cho tinh thần đấu tranh chống áp bức”, “Việt Nam đại diện cho lương tri và phẩm giá con người”, “Việt Nam, một tính cách tiêu biểu”, v.vĐặc biệt chiến tranh oanh liệt của Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược đã tạo nên thời kỳ “thế giới sau Việt Nam ”. Việt Nam đã trở thành một trong những nhân tố, những dữ kiện mà các nước lớn phải tính đến khi hoạch định chiến lược và chính sách đối ngoại. Thứ ba, thắng lợi to lớn này là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam, thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Thực tiễn đã chứng minh Đảng ta lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng này một cách khoa học. Không phải vì nắm trong tay một số lớn phương tiện chiến tranh, hay vì sử dụng một vũ khí hiện đại, là có thể tiến hành chiến tranh một cách khoa học, mà là vì nhận thức và hành động của Đảng ta đề ra trong cuộc kháng chiến vĩ đại này không những mang tính cách mạng triệt để, mà còn mang tính khoa học cao độ, vì phương pháp cách mạng mà Đảng ta vận dụng trong cuộc chiến đấu lâu dài này không những là khoa học, mà còn đạt tới trình độ nghệ thuật. Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin đã được vận dụng một cách sáng tạo, kết hợp một cách chặt chẽ và phát huy tác dụng một cách đầy đủ nhất trong đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng ta. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường giải phóng nhân dân ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vạch ra, dưới ánh sáng học thuyết Mác – Lênin: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[4, tr. 314]. Ngay từ khi mới thành lập Đảng, Đảng ta luôn nắm vững ngọn cờ sóng đôi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là đường lối cơ bản, là cương lĩnh tổng quát, là mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đường lối cơ bản đó phản ánh nguyện vọng thiêng liêng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của 72 cả dân tộc Việt Nam quyết giành cho kỳ được độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc. Cái mới, cái phát triển trong thời chống Mỹ là trong hoàn cảnh đất nước tạm thời chia làm hai miền với hai chế độ chính trị - xã hội khác nhau, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được nêu lên như hai ngọn cờ riêng lẽ và trở thành hai chiến lược cách mạng được tiến đồng thời. Trong khi ở miền Nam, cuộc đấu tranh để đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai được đẩy mạnh nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thì ở miền Bắc, cuộc đấu tranh để dần dần quá độ lên chủ nghĩa đã được mở ra và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trở thành nhiệm vụ trực tiếp của nửa nước đã hoàn toàn giải phóng. Như vậy, một Đảng duy nhất, thống nhất lãnh đạo một nước tạm thời chia làm hai miền, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng nhằm thực hiện một mục tiêu chung giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ quốc. Đó là cốt lõi của đường lối chính trị chung của Đảng ta, đồng thời là nét đặc thù nổi bật của cách mạng Việt Nam từ tháng 7 – 1954 đến tháng 5 – 1975. Đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là tổng hợp những quan điểm chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động, về phương pháp và nghệ thuật biết đánh và biết thắng đế quốc Mỹ. Nghệ thuật quân sự của Đảng ta là nghệ thuật toàn dân đánh giặc, kết hợp ba thứ quân, kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích, đánh địch bằng mọi lực lượng và mọi thứ vũ khí trên mọi quy mô, theo nhiều cách đánh, đánh bại các chiến lược, các thứ chiến thuật và thủ đoạn tác chiến cùng các hình thức tổ chức và sử dụng lực lượng tương ứng của địch trên chiến trường. Nghệ thuật quân sự của Đảng ta còn thể hiện ở chỗ đánh địch bằng cách đánh do ta lựa chọn và hạn chế địch đánh theo cách đánh sở trường của chúng. Đó là thắng lợi của ý chí tự lực, tự cường, tinh thần độc lập tự chủ, giáo dục toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tin ở sức mình, dựa vào sức mình, cố gắng huy động đến mức cao nhất lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, lực lượng vật chất và tinh thần sẵn có trong nước. Đồng thời phát huy những năng lực tiềm tàng gắn liền với truyền thống lịch sử oanh liệt của tổ tiên, với kinh nghiệm cách mạng quý báu của quá khứ, nhằm tạo ra cho dân tộc ta, đất nước ta một sức mạnh lớn nhất có thể đương đầu với chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh trong nước là động lực chủ yếu, là chỗ dựa quan trọng nhất của công cuộc cứu nước. Đó là thắng lợi của Mặt trận dân tộc thống nhất ngày càng rộng rãi và vững mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức được đông đảo nhân dân các dân tộc, các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các tôn giáo và cả kiều bào ở nước ngoài, thực hiện đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông và trí thức, tạo nên sức mạnh vô địch của toàn dân trong kháng chiến và kiến quốc. Đó là thắng lợi của chế độ xã hội mới ưu việt: từ dân chủ nhân dân tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy được sức mạnh hết sức to lớn của chính quyền cách mạng tuy còn non trẻ, một chính quyền “của dân, do dân và vì dân”. Hệ thống chính quyền cách mạng của ta đã hết lòng phục vụ lợi ích của nhân dân, động viên và tổ chức, đoàn kết được toàn dân đứng lên kiên cường kháng chiến và kiến quốc về mọi mặt, xây dựng nên chế độ nhân dân làm chủ ngày càng vững mạnh, vượt qua mọi thử thách và hiểm nguy của chiến tranh ác liệt, giành thắng lợi hoàn toàn cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Đó là thắng lợi của các lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng gồm ba thứ quân đánh địch hết sức dũng cảm và mưu trí. Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một quân đội kiểu mới của Đảng, của dân tộc mang tính nhân dân sâu sắc, đã trưởng thành vượt bậc, lập 73 nên những chiến công vang dội, cùng với toàn dân đánh bại các đội quân xâm lược, tạo nên truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là thắng lợi của thời đại mới, của sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em trước hết là Liên Xô và Trung Quốc, của cách mạng Lào và Campuchia, của sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới. Thứ tư, thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có giá trị lịch sử, khẳng định lý tưởng và giá trị thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, khẳng định ý chí thống nhất đất nước không gì lay chuyển nổi của nhân dân ta, được hun đúc bởi truyền thống chống ngoại xâm qua lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc. Tiêu biểu cho ý chí, quyết tâm cao độ đó và cũng là linh hồn của cuộc kháng chiến chính là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố cơ bản nhất quyết định nhất thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tầm cao trí tuệ, Đảng ta đã đánh giá đúng tình hình, chỗ mạnh, chỗ yếu của đế quốc Mỹ, định ra đường lối chiến lược xuyên suốt sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với hai giai đoạn: “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh cho ngụy nhào”; đồng thời, đề ra sách lược cách mạng thích ứng với từng giai đoạn của cuộc kháng chiến. Đường lối chiến lược và sách lược cách mạng đó của Đảng không những rất phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, mà còn phù hợp với tình hình thế giới trong thời kỳ này. Nó mang đậm tính cách mạng, khoa học, phát huy cao nhất các nhân tố dân tộc và thời đại, kết hợp sức mạnh trong nước và quốc tế. Nhìn chung, đối với thời đại, dân tộc Việt Nam là dân tộc thuộc địa đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của hai đế quốc lớn, góp phần quan trọng cùng với loài người tiến bộ làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi thế giới; mở đầu việc đánh bại chủ