Thực tập Vật Lí đại cương A1

Vật lý là một môn khoa học thực nghiệm. Hầu hết các định luật Vật Lí được thiết lập bằng con đường thực nghiệm. Mặt khác, những định luật được xây dựng từ lý thuyết thuần túy chỉ có ý nghĩa khi đã được thực nghiệm kiểm nghiệm. Vì vậy thực nghiệm Vật Lí có một ý nghĩa rất quan trọng. Mục đích của thí nghiệm Vật Lí có một ý nghĩa rất quan trọng. Mục đích của thí nghiệm Vật lí là trên cơ sở các thí nghiệm, ta đọc giá trị các đại lượng, so sánh với lý thuyết để kiểm nghiệm các định luật hoặc tìm ra các qui luật mới.

pdf84 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1873 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực tập Vật Lí đại cương A1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên